Hét dolog, amire feltétlenül szükség van, hogy a gyermekünk boldog legyen

apa

Egy szülő számára az a gondolat, hogy már felnőtt gyermeke szemrehányást tesz neki boldogtalan gyermekkoráért, egyszerűen elviselhetetlen. Minden apa és anya arra vágyik, hogy gyermeke gondtalan és boldog legyen egész életében. De mi kell ehhez? Egy nemrégiben elvégzett kutatás megpróbált erre a kérdésre választ adni.

A gyerekek többsége ma már nagyon keveset játszik a friss levegőn, szüleik autóval hurcolják őket egyik programról a másikra. Kimerültek és túlterheltek, hamar elkönyvelik őket viselkedészavarosnak. Ez a mai felnőttek első benyomása a mai gyerekekről. Legalábbis azoknak, akik a saját gyermekkorukra visszaemlékezve a „régi szép időkhöz” hasonlítják a gyereket. Elfelejtik, hogy a mai gyerekek körülményei és érdeklődése egészen más, mint az övék volt annak idején.

A hetes lista

Van azonban hét olyan dolog, amire minden gyereknek szüksége van a nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődéshez, a megváltozott körülmények ellenére – csakúgy, mint régen – ma is. Ezek nélkül nem várhatjuk el egy gyerektől sem, hogy boldog, önálló és egészséges felnőtt váljon belőle.

A 2000-es évek elején a harvardi és a washingtoni egyetemek kutatói gyermekorvosok segítségével felméréseket végeztek a témában, és összeállították azt a listát, amelyet sok gyermekvédelmi szervezet is útmutatóként használ.

Lássuk tehát!

Stabil, szeretetteljes kötődés

A gyerekeknek érzelmekkel teli, biztonságot adó kapcsolatokra van szükségük, amelyek legalább egy, de lehetőleg kettő-három felnőtt emberhez fűzik őket. Így tanulják meg felismerni saját vágyaikat, kifejezni érzelmeiket, és könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat saját korosztályukhoz is. Az érzelmek kifejezése szorosan összefügg az intellektuális képességek, kreativitás, gondolkodás fejlődésével. Ezen felül segíti az alapvető erkölcsi értékek megismerését is.

apa

Testi-lelki sértetlenség és biztonság

A szülők felelőssége, hogy óvják gyermekük testi épségét. Ez már a születés előtt, a terhesség idején elkezdődik. Miután a gyermek a világra jött, gondoskodunk az egészséges táplálkozásról és a biztonságos fejlődés körülményeiről.

Alapvető azonban a lelki sérülések elkerülése is, a testi fenyítésen kívül a lelki bántalmazással, szavakkal is életre szóló sérüléseket okozhatunk.

Személyes tapasztalatszerzés

Minden gyerek más és más ütemben fejlődik, saját egyediségében kell őt elfogadnunk és szeretnünk. A gyerekek értékelik, ha felismerjük tehetségüket, és segítünk azt fejleszteni, de azt már biztosan nem, ha mindent ennek rendelünk alá, és visszaélünk vele. Nem a meg nem valósult álmainkat kell velük beteljesíteni, hanem a sajátjaikat. Ehhez kell minden lehetőséget és feltételt megteremteni.

anyuka

Saját életkoruknak megfelelő tapasztalatok szerzése

A gyermekkor során is számos fejlődési szakaszon mennek át a gyerekek, ki gyorsabban, ki lassabban, mindenki más sebességgel. Ezt feltétlenül el kell fogadnunk!

Ha túl korán felnőttként kezeljük a gyerekeket, és ezzel felnőtthöz illő felelősséget teszünk a nyakukba, ugyanúgy kárt okozunk vele, mintha túlságosan elkényeztetnénk és túlféltenénk őket.

Határok, rendszer, szervezettség

A szabályok mindig rendszert hoznak az életünkbe. Minél kisebb egy gyerek, a világ annál nagyobb káosznak tűnik a számára. Minden újdonság egyben fenyegető veszedelem is. Ezért fontosak a biztos pontok, az áttekinthető napirend, a lakás, a játszótér, a gyerekeket körülvevő megbízható felnőttek. Ez olyan, mint egy védőháló.

baba_2

A kisgyerek számára minden érdekes, veszélyérzet nélkül nyúlnak a forró tűzhely felé, isznak a nyitott üvegből, vagy éppen egyensúlyoznak a magasban. A szülők feladata a korlátok állítása, erre amúgy a gyerekek tudat alatt maguk is vágynak.

Stabil és támogató közösség

Egy bizonyos életkor felett a gyerekeknek már több kell, mint egy-két felnőtt társasága. Rokonok, barátok, ismerősök szélesítik a kört, ahol élnek. Így tágul a látókörük, más nézőpontot, látásmódot is megismernek. Hamarosan a meghatározó szerepet a hasonló korúakból álló baráti kör veszi át. A szülőknek lassan vissza kell vonulni, hogy megkönnyítsék a leválást a szülői háztól.

Az emberiség jövőjébe vetett hit

A jövő generáció számára a ma politikusai, gazdasága és kultúrája jelentik a biztosítékot. Ha erőszak, háború és bizonytalanság jellemzi napjainkat, azzal elvesszük a gyerekektől a jövőbe vetett hitüket. Az, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat az általunk formált-alakított világba, az tőlünk, felnőttektől függ!

forrás: t-online.de./ Sieben Grundbedürfnisse (Das brauchen Kinder, um glücklich zu sein)