Szakmai csapat

Szakmai csapat

Prof. Dr. Bagdy Emőke

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita, a Boldogságóra program fővédnöke és a könyvsorozat társírója. 2017 szeptemberétől a boldogságórák kibővültek a Bagdy Emőke által kidolgozott relaxációs és meditációs programmal, amely speciálisan az adott korosztály fejlettségi szintjének megfelelő módon került kidolgozásra. Bagdy Emőke életének minden pillanatát a körülötte lévő világ jobbá tételének szentelte. Büszkék vagyunk rá, hogy a boldogságórák fejlesztői csapatában egy igazi példaképtől tanulhatunk.

Szakmai csapat

Prof. Dr. Oláh Attila

Pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára. A Magyar Pszichológiai Társaság elnöke (2008 – 2016), a Boldogságóra program tudományos főtanácsadója. Az elmúlt húsz évben három nagy nemzetközi szakmai társaság (European Association for Research on Adolescence (EARA); Positive Psychology Network (PP Network); European Association of Psychological Assessment) konferenciájának egyik fő szervezője volt.

bagdibella_web_csapat_2023

Bagdi Bella

A Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, a Boldogságóra program megálmodója és vezetője, pszichológus, mindfulness tanár. Bella küldetése, hogy a pozitív pszichológia kutatási eredményeire építve, Magyarország legjobb szakembereinek bevonásával adjon módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára.

Szakmai csapat

Prof. Dr. Vargha András

Matematikus, pszichológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoport tagja, és a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének intézetvezető-helyettese. A Boldogságóra program longitudinális kutatását vezeti.

notinagi

Dr. Nótin Ágnes

A Boldogságóra program szakmai munkatársa
Okleveles pszichológus és autogén tréning módszerspecifikus végzettséggel rendelkező szakember. A Debreceni Egyetem BTK Pszichológiai Intézetében szerezte diplomáit és 2015-ben doktori fokozatát. Pedagógiai-pszichológiai kutatási területe az iskolai szorongás volt. A Boldogságórás kézikönyvek és munkafüzetek megírásában és szakmai lektorálásában aktívan részt vesz, amelynek része a kapcsolódó pszichológiai kutatások és gyakorlatok beemelése.

Szakmai csapat

Bezzeg Andrea

Mentálhigiénés szakember, fejlesztő óvodapedagógus, aki jelenleg a debreceni Kerekerdő óvodában segíti a kis ovisok fejlődését. Andrea írta a fejlesztő meséket az ovis boldogságóra témáihoz. Kreativitása, alázatossága, kedvessége és hitelessége elvarázsolta a program fejlesztői csapatát.

Szakmai csapat

Fábiánné Morvai Dóra

Német-történelem-etika szakos tanár a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskolában. A Boldogságóra könyvek társfejlesztője. Már a kezdetektől a Boldogságóra program elkötelezett híve, ő indította el az ország első Boldog Iskolájában a programot. A boldogságórák mellett előadásokat, bemutatókat is tart, és a program blog oldalán is folyamatosan jelennek meg írásai, fordításai. Fontos számára tanítványai megismerése és a személyes, bizalommal teli kapcsolat kialakítása.

Szakmai csapat

Dr. Szarka Emese

Neveléstudományi szakértő, pedagógus, egyetemi oktató, videotréner, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte Neveléstudományi doktori fokozatát. 

jozifekzssofia

Jozifek Zsófia

A Boldogságóra program szakmai koordinátora

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai szakértő, drámapedagógus, színházi nevelési szakember. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte Mesterszakos diplomáját 2016-ban. Missziója a sérülékeny csoportok, hátrányos helyzetű és veszélyeztett gyerekek és fiatalok támogatása, óvodai és iskolai jóllétük minél hatékonyabb elősegítése, a testi-lelki-szellemi bevonódáson keresztül.

Szakmai csapat

Veres-Lukács Lilla

A Jobb Veled a Világ Alapítvány fejlesztői csapatának tagja és Boldogságóra tréner

Pedagógus, önismereti tanácsadó, tréner. Játékosságával, kreativitásával, újszerű látásmódjával gazdagítja a csapatot. Az élménypedagógia elkötelezett híve és aktív gyakorlója. Boldogságóra trénerként fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak és a gyerekeknek egyaránt az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Képzésein nagy hangsúlyt fektet a szemléletmód váltásra, az önismeretre, az érzelmek, a saját megélések, tapasztalatok elmélyítésére.