Gyakori kérdések és válaszok a Boldogságóra programmal kapcsolatban III. rész

bo_logo_kiemelt_kep_2

A következőkben a nekünk feltett leggyakrabban előforduló kérdésekre szeretnénk hol rövidebb, hol hosszabb válaszokat adni.

Sonja Lyubomirsky az általa javasolt 12 boldogságfokozó gyakorlatban megemlíti a vallásgyakorlás és a spirituális élet fontosságát is. Ti miért hagytátok ki a programotokból?

Lyubomirsky ezen kívül további kettő olyan boldogságfokozó gyakorlatot sorol fel, amelyeket nem építettünk be a programba: a kényszeres gondolkodás (rágódás) és a társas összehasonlítgatás elkerülése; az áramlatélmény fokozása.

A program kidolgozói tekintettel a vallási szabadságjogokra, a felekezeti sokszínűségre, és a pedagógusokat segítő tananyagfejlesztésekre, nem kívánták az oktatási programba a könyvben 11. számúként szereplő vallásgyakorlás és spirituális élet elemet beilleszteni. Úgy véljük, hogy a felmerülő igényeket és a potenciális ellenállásokat egy tananyagfejlesztésre felkért (pl. teológusokból álló) szakértői gárda sem tudná maradéktalanul kiszolgálni, illetve feloldani.

Azt reméljük, hogy az egyházi fenntartású vagy egyéb, vallást gyakorló intézmények szellemiségét, oktatás-nevelését ez természetes módon áthatja a mindennapokban. A többségi intézményekben nevelkedő és tanuló gyermekek, esetenként multikulturális közösségek spirituális életre való serkentésében az erkölcs, etika és filozófia órák lehetőséget kínálhatnak. Azt is gondoljuk, hogy egy nem egyházi intézményben ez a terület igényelheti a pedagógusoktól a legnagyobb és legkörültekintőbb felkészülést, illetve a legerősebb együttműködést a szülőktől. Hiszen azokban a vegyes csoportokban, ahol ateista, agnosztikus, katolikus, református, hetednapi adventista stb. „elhívású” gyermekekkel dolgoznak, ott a vallási alapelvekben és hiedelmekben nagy lehet a különbség, és így a közösségformáló, egymás iránt érzékenyítő programok elsajátítását, hiteles alkalmazását kiemelt teherként élhetik meg egyes pedagógusok. Noha a program tematikájában deklaráltan nincsen benne, bátran alkalmazható, például beépíthető a hála, a megküzdés vagy megbocsátás témájába is. A pedagógusnak ebben is szabadsága van. Ahogyan Lyubomirsky fogalmaz: „az egyes boldogságfokozó gyakorlatok azok számára a leghatékonyabban, akik nyitottak rájuk, és motiváltak arra, hogy elköteleződjenek mellettük, továbbá erőfeszítést tesznek az érdekükben. Úgy is mondhatnánk, hogy ha az Ön számára természetes, hogy gyakorolja a vallást és a spiritualitást, akkor nehogy kihagyja!” (2008, 322.)

Egyébként Lyubormisky a könyvének 10. fejezetében a fenntartható boldogságról ír. Mi ezt a tanév viszonylatában a 10 hónapos tematika utolsó tematikus egységének választottuk. Tehát erre a tanév végén kerül sor, ezzel mintegy összefoglalva, lekerekítve az adott évben gyakorolt technikákat, illetve azok fenntarthatóságát támogatva.

A Bagdy Emőke által képviselt és néhány évvel ezelőtt elindított Diákrelax relaxációs gyakorlatai beépülnek a Boldogságórákba?

Nem. A kézikönyvekben található rövid, pár perces mozgás alapú relaxációs gyakorlatok és meditációk a 10 tematikus egységhez íródtak. A Diákrelax módszertant a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (MRSzE) dolgozta ki, amelyet 60 órás akkreditált továbbképzésen sajátíthatnak el a pedagógusok az MRSzE akkreditált képzőhelyén, nem pedig a Boldogságórákon.

Kik írták a kézikönyveket és milyen szakmai felkészültséggel bírnak a program létrehozói?

A program megálmodója Bagdi Bella. A Boldogságóra kézikönyveket a négy korosztálynak szánt kézikönyveken feltüntetett szerzőkkel együtt írta: Prof. Dr. Bagdy Emőke (klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa), Tabajdi Éva (klinikai szakpszichológus, középiskolai tanár), Dobrova Zita (pedagógus, irodalomterapeuta), Dezső Anita (pedagógus, tréner, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának doktorandusza). Bagdi Bella jelenleg a Babeş-Bolyai Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója.

A kézikönyvek és a pedagógusok munkáját támogató segédanyagok kidolgozására felállított szakmai csapat (akik között találunk coach, lelkigondozó, tréner, neveléstudományok doktora és informatikus szakmákkal bírókat is) alapvetően a pozitív pszichológia és a neveléstudomány ide vonatkozó eredményeire és szakirodalmaira támaszkodik a mai napig.

Hol és hogyan reklámozzátok a Boldogságóra Programot?

Mivel ez egy a hazai piacon fellelhető oktatási-nevelési programok közül, ezért hasonlóan más egyesületekhez és más programokhoz (pl. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, az állami Ökoiskola cím elnyerése stb.), folytatunk promóciós tevékenységet Facebook hirdetéseken és tájékoztató levelek küldésén keresztül. A hozzánk érkező visszajelzésekből, szakdolgozati kutatásokból azonban az is kiderül, hogy a pedagógusok egy része online kutakodás vagy hallomás útján értesül rólunk.