Boldogság minikutatás Járdánházán

Boldogságkutatás 2024

2024 márciusában, a Boldogság Világnapja alkalmából a Boldogságóra Programban részt vevő 6. osztállyal „Minikutatást” végeztünk, melynek ötletét a boldogságórák havi segédanyagainak feladatgyűjteményéből vettem. A feladat így hangzott:

Boldogság minikutatás

Osszátok több csoportra az osztályt! Készítsetek mini közvélemény-kutatást arról, hogy melyik korosztálynak milyen apróság okoz örömöt! Javasolt korosztályok: 3-6 év, 6-14 év, 14-20 év, 20-40 év, 40-60 év, 60 év felett. Osszátok meg a tapasztalataitokat! Készülhet ebből a nem reprezentatív felmérésből egy képes beszámoló is tabló formájában.

A hatodikosok nagyon lelkesek voltak, amikor előadtam nekik az ötletet és meg is kezdtük az előkészületeket. Első lépésként a gyűjtőív összeállítása volt a feladatunk. A korosztályokat közös megbeszélés alapján kategorizáltuk, illetve közösen megfogalmaztuk a kutatás szövegét is, amelyet a gyerekek elmondtak a megkérdezetteknek. Mindig közösen alkotunk, tehát a gyerekeknek természetes volt, hogy nem egy kész szöveget kapnak kézhez, hanem maguk is részt vesznek a tervezési fázisban is.

A gyűjtőívet megformáztam és tisztáztuk a részleteket, majd megkapták a kinyomtatott lapot és két hét állt rendelkezésükre az adatgyűjtésre. Mindennap lelkesen újságolták, kinek mennyi választ sikerült begyűjtenie. Nagy örömünkre a kutatásban résztvevők száma összesen 449 fő volt. A válaszadás anonim volt, csak a keresztnevek kezdőbetűit írtuk le a követhetőség érdekében.

A határidő letelte után egy órán belül a gyerekek maguk készítették el a kiértékelést is. Ehhez nem használtunk számítógépet: a gyerekek a válaszokat önállóan egymás alá írták, a már létező válaszok esetén csak striguláztak. Az így kapott eredményeket rangsorolták a válaszok számával együtt, aztán a kiértékelő lapokat összegyűjtöttem. Az én feladatom volt a válaszok összesítése Excel-ben, majd a diagramok elkészítése.
A folyamatot megmutattam nekik, hogy legközelebb – ha már rendelkeznek megfelelő informatikai tudással – ők is el tudják készíteni.

A folyamat során gyakorlati tanulást történt, és a gyerekek cselekedtetése főszerepet kapott. A gyerekek számára ez merőben eltért a megszokott iskolai feladatoktól, és nagy izgalommal vágtak bele a projektbe. A folyamat része volt azonban az is, hogy néhányan csalódtak a válaszadókban – például nem szívesen válaszoltak nekik –, ezért kezdeti lelkesedésük kissé alábbhagyott, ekkor a pedagógus motiváló szerepe kiemelten fontos volt. A hatodikos gyerekek olyan életszerű tapasztalatot szerezhettek, amikor valóban szükségük volt a kitartás erősségének gyakorlására, és megtapasztalhatták, hogy egy projekt során különböző szakaszok jellemzőek, hullámhegyek és hullámvölgyek is vannak, a csapatmunka pedig segít abban, hogy átlendüljünk a pillanatnyi csalódottságon közösen, szem előtt tartva a célunkat.

Nagyon fontosnak tartottam a feladatot a kommunikáció fejlődése szempontjából is, hiszen többen idegeneket is megszólítottak. A tantárgyközi ismereteket nyújtó feladat segítette a koncentráció fejlődését is, illetve bepillantást nyújtott a statisztikai elemzésbe is, amely a pályaválasztásnál is hasznos lehet, illetve a jelenleg népszerű foglalkozásokban nagyon hasznos készség (pl. IT, marketing, pszichológia).

Igazi eredménynek ugyanakkor mindannyian azt tekintettük, hogy lelkes és szorgalmas munkával, jó élményekkel, ismeretségekkel gazdagodva tehettük közzé a mi „Minikutatásunk” eredményét, illetve megtudhattuk, hogy a vizsgált korosztályok mit tekintenek boldogságuk forrásának.

A válaszok némelyikét a gyerekek meglepőnek találtak. Pl.: a pénz szerepének fontossága az életkor előrehaladtával nőtt, míg a fiatalabb korosztályoknál a zene hangsúlyossága volt számukra meglepő. Ugyancsak csodálkoztak, hogy amíg néhányan a kért három válasz mellett számtalan boldogságot adó dolgot felsoroltak, addig többeknek a három dolog megnevezése is nehézkesnek bizonyult.

Az eredmények összegzésekor megállapították, hogy a környezetükben élő emberek igen sokfélék: van, aki egyértelműen boldog és ezt ki is tudja fejezni, és az ilyen emberek készségesen válaszoltak és beszélgettek velük. Ugyanakkor azok, akik magukat kevésbé érzik boldognak, visszahúzódóak és a gyerekek elmondása szerint már a „tekintetükből is szomorúság árad”. Találkoztak olyan felnőttel is, akiről tudják, hogy boldogtalan, mégsem mutatja ki, illetve az egyik kisfiú szerint a „boldogtalanság már a válaszadó szeméből is látszott”. A kapott eredményeket a fenti diagramon is megjelenítettük.

Lévainé Emődi Adrienn, Járdánházi IV. Béla Általános Iskola