Pályázat a Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerésére vagy megtartására

Küldetésünk egy boldogabb generáció nevelése

A Boldogságóra Program 2013 óta teszi boldogabbá a gyerekeket az iskolákban és az óvodákban. Már 1500+ iskola és óvoda használja a Boldogságóra programot

Pozitív pszichológiai módszerek és eszköztár pedagógusoknak, hogy minden magyar gyermek boldogabb, kiegyensúlyozottabb legyen, ismerje az erősségeit és bízzon magában.

Tanítsunk a gyermekeknek boldogságot, jóllétet az óvodákban és az iskolákban Magyarországon!

A pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, ami mind a diákok, mind a tanárok jóllétével foglalkozik és amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak. A program célja olyan, az életben is szükséges kompetenciák fejlesztése, amely támogatja, hatékonyabbá teszi az iskolai nevelést és oktatást, miközben olyan a gyerekek számára fontos készségeket fejleszt, mint az önbizalom, az önismeret, a konfliktuskezelés, a stresszkezelés, a kommunikáció vagy az erősségek megismerése. A Boldogságóra program hatékonyságát az ELTE PPK empirikus kutatásokkal igazolta.

Tudományosan bizonyított program szakemberektől

2013 óta a legismertebb érzelmi intelligencia fejlesztő program gyermekeknek Magyarországon.

0 +
óvoda és iskola a programban
0 +
boldogságóra program csoport az országban
0 +
boldogabb gyerek a programnak köszönhetően

Mi az a Boldogságóra program?

A program küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve ötleteket és módszertani segítséget adjon a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára. A boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak és iskolásoknak 3-18 éves korig, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy megismerjék és tudatosítsák a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezőket.


Az elmúlt több, mint 10 év során bebizonyosodott, hogy a Boldogságóra az a foglalkozás, ami emlékezetes a gyerekeknek, hiszen megtanulják felismerni az érzelmeiket, lehetőségük adódik megfogalmazni azokat, hogy ki tudják fejezni mások felé is . A Boldogságórák során a gyerekek megtanulják, hogy a társas kapcsolataikban jobban figyeljenek egymásra, ezáltal pedig fejlődik a csapatmunka a csoportokban. Sokat javul a gyerekek kommunikációja mind egymással, mind a pedagógusokkal. Erősödik az osztályközösség, csökken a gyerekek közötti konfliktusok száma.

A gyerekek és a pedagógusok jóllétét egyaránt támogatja a program

Miért van szükség az érzelmi intelligencia fejlesztésére az óvodában és az iskolában?

A pedagógusok és a szülők is számos nehézséggel szembesülnek a gyermeknevelés és -oktatás során. Fegyelmezési problémák, fáradt, türelmetlen gyerekek, túlingereltség, konfliktusok az osztályközösségben, figyelemzavarok, motiválatlanság… Ezek közül sok már az óvodában is jelentkezik, kutatások szerint pedig minden egyes iskolában eltöltött évvel egyre inkább csökken a gyerekek önbizalomszintje, egyre kevésbé motiváltak, egyre több problémával szembesülnek.

A hagyományos pszichológiai megközelítés a problémák megoldására fókuszál. A pozitív pszichológia azonban mindarra a jóra, ami már most megvan a gyermekekben, a képességeik fejlesztésére, az erősségeikre, az önbizalmuk növelésére, a társas kapcsolataik erősítésére – és ezáltal oldja meg a nehézségeket. A hagyományos pszichológiai megközelítés megjavítja, ami elromlott. A pozitív pszichológiai módszerek pedig megtanítják a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésre és folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák gyakorlásával személyes lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat is fejleszti.

Kinek szól a Boldogságóra program?

Az alapítvány kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget az érzelmi intelligencia és a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott programokkal (Boldogságóra Alapprogram, az Erősségközpontú Oktatási Program és az Önbizalom Program). Szeretnénk minél szélesebb körben a pedagógusokat, és a nevelési munkát végző szakembereket, valamint az oktatási/nevelési intézményeket támogatni abban, hogy hatékonyan vezessék be és tartsák fenn a mentális jóllét fókuszú programokat.

A program szakmai háttere

A Boldogságóra Alapprogram 2013-ban szakmai összefogás eredményeként a pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve került kidolgozásra pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok önkéntes munkájának segítségével. A módszertant az első három év tapasztalatai alapján, szintén gyakorló pedagógusok és pszichológusok segítségével átdolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük. Az Alapprogramban résztvevő pedagógusok szükségletei mentén 2018-tól kezdődően vezettük be az Erősségközpontú Oktatási Programot, 2023-ban pedig az Önbizalom Programot, így immár három különböző tanéves programmal támogatjuk a pozitív szemlélet kialakulását. A programok egymással párhuzamosan, és önállóan is végezhetőek.

A Boldogságóra Program szakmai csapata
Prof. Dr. Bagdy Emőke

Arra törekszünk, hogy a boldogságórák kibontakoztassák az életszeretetet, hogy a gyermekeink a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat és boldogságra képes emberré válhassanak.

Bagdi Bella

Nem problémamentes életmodellt állítunk a fiatalok elé, hanem vezérfonalat adunk nekik, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal és képesek legyenek megbirkózni a problémákkal.

Prof. Oláh Attila

A boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a tanulmányi eredményeik és a szociális érzékenységük.

A 2024/25-ös tanévre szóló Boldog Óvoda/Iskola pályázat keretében a Boldogságóra Programban választható modulok:

Boldogságóra Alapprogram (2014 óta)

A boldogságfokozó stratégiák gyakorlása, 10 hónapra kidolgozott tanéves programban, kiadványokkal és havi segédanyagokkal. A tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra játékosan tanulva felelőssé és kompetenssé válhatnak a saját jóllétükért.

Erősségközpontú Oktatási Program (2020 óta)

A programban az erősségfókuszú életszemlélet és a megerősítő kommunikáció gyakorlása zajlik, a pozitív pszichológiai kutatások szerinti 24 karaktererősségre alapozva. A programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével felfedezhetik erősségeiket, és megismerhetik a személyiség erősségfókuszú kiteljesedésének útját, illetve megtanulhatják a hiányfókuszú gondolkodást erősségfókuszú szemléletté alakítani.

Önbizalom Program (2023 óta)

Az önbizalom a saját készségeinkbe, képességeinkbe és ítélőképességünkbe vetett hit, bizalom; egy olyan meggyőződés, ami a mindennapi kihívásokkal való sikeres szembenézésben támogat minket. A 10 hónapra tervezett, tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra tudatosan foglalkoznak az önbizalom alakításával és az ehhez szükséges stratégiákkal.

Mit kapsz, ha csatlakozol a 3 program valamelyikéhez?

Mindhárom program részei

az online letölthető, korosztályos segédanyagok,

aktív és támogató közösség,

lehetőség a vonatkozó akkreditált 30 órás továbbképzések elvégzésére,

a rendszeres online Klub alkalmak, ahol gyakorló kollégák osztják meg tapasztalataikat, ötleteiket,

pályázatok, kampányok, találkozási lehetőségek, élmény- és tárgyi ajándékok a tanév során,

működő mentorprogramunk keretében igény szerint mentori támogatás a foglalkozásokhoz,

15% kedvezmény a Mental Focus kiadó kiadványainak vásárlásakor.

Nyerje el a ti intézményetek is a Boldog Óvoda vagy Iskola címet!

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmények, diákotthonok és kollégiumok, tanodák, család- és gyermekjóléti központok, gyermekotthonok, pedagógiai szakszolgálatok.

Válassz attól függően, hogy az intézményed már rendelkezik-e Boldog Iskola/Óvoda, Örökös Boldog Iskola/Óvoda címmel, vagy most szeretnétek első alkalommal elnyerni a Boldog Iskola vagy Óvoda címet!