Boldog Óvoda és Iskola cím elnyerése

Pályázati kiírás a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyeréséhez

A 2024/25-ÖS TANÉVRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATOKAT 2024. MÁRCIUS 20-TÓL JÚNIUS 30-IG VÁRJUK

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – a pályázat beadásáig egy tanulócsoport bevonásával igazoltan megtartanak egy boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A pályázat részletei

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A Boldog Óvoda vagy Iskola cím elnyerésével a pályázó négy különböző pedagógiai programhoz férhet hozzá: a Boldogságóra Alapprogram, a Boldogságóra Erősség Program, a Boldogságóra Önbizalom Program és a Boldogságóra Mindfulness Program.

A pályázat célja

Az alapítvány kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget az érzelmi intelligencia és a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott programokkal (Boldogságóra Alapprogram, Boldogságóra Erősség Program,  Boldogságóra Önbizalom Program, Boldogságóra Mindfulness Program). Szeretnénk minél szélesebb körben a pedagógusokat és az intézményeket támogatni abban, hogy hatékonyan vezessék be és tartsák fenn a mentális jóllét fókuszú programokat.

A pályázat tárgya

A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Óvoda, Boldog Iskola cím elnyerése.
Az összes intézmény, amelyik újonnan elnyeri a Boldog Óvoda, Boldog Iskola címet, hozzáfér a Boldogságóra Alapprogram, a Boldogságóra Erősség Program, a Boldogságóra Önbizalom Programhoz tartozó online letölthető oktatási segédletekhez, a mindfulness meditációkhoz és a programot gyakorló pedagógusok számára szervezett szakmai rendezvényekre meghívást kap. Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmények, diákotthonok és kollégiumok, tanodák, család- és gyermekjóléti központok, gyermekotthonok, pedagógiai szakszolgálatok.

A címek alkalmazhatósága

A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2024/2025-as tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.

A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.

A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az alapítvány szakmai programokat szervez.

A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.

A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.

Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.

A cím újabb pályázattal megújítható.

Pályázati feltételek a Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím elnyeréséhez

1. Legalább egy Boldogságóra Program szerinti foglalkozás megtartása

A pályázaton azon intézmény indulhat, melyben legalább egy csoport részt vett ebben a tanévben Boldogságóra Program szerinti foglalkozáson, és azt fotóval igazolni tudja. Ha még nem tartottak az intézményben Boldogságóra Program szerinti foglalkozást, javasoljuk az alábbi képkirakó elkészítését:

A csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet arról, hogy számukra mit jelent a boldogság (a technika szabadon választható, kombinálható szöveggel is), majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst!

A megvalósításhoz használhatják az általunk mellékelt sablont, de készíthetnek sajátot is.

2. A Boldogságóra Integrált Program szerepeljen a pedagógiai programban és munkatervben

A cím elnyeréséhez szükséges, hogy az intézményvezető szándéknyilatkozatában vállalja, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2024. szeptember 30-ig szerepelni fog a Boldogságóra Integrált Program. Utóbbiban a választott modul(ok) szerinti (Boldogságóra Alapprogram, és/vagy a Boldogságóra Erősség Program, és/vagy a Boldogságóra Önbizalom Program) tematikáknak megfelelő ütemezés szükséges a tanév 10 hónapjára, a felelősök és határidők meghatározásával.

3. A 2024/2025-ös tanévben minden hónapban legalább egy csoport tartson a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozást

Az intézmény vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozást, és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez. Az intézmény választhatja azt is, hogy nem havonként tölt fel dokumentációt a Boldogságóra Program szerinti foglalkozásokról, hanem év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról és azt tölti fel a bejegyzéseihez az utolsó feladatot követően.

4. Az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezzen olyan akkreditált képzési tanúsítvánnyal a 2024/2025-ös tanévben, amely feljogosítja a választott modul végzésére

Amennyiben az intézmény a Boldogságóra Alapprogramhoz csatlakozik, úgy a BOLDOGSÁGÓRA KÉPZÉS tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Erősség Programhoz csatlakozik, úgy az “Erősségközpontú oktatási program – karaktererősségek a köznevelési intézményekben, az erősségközpontú fejlesztés elmélete, módszertana és gyakorlatban való alkalmazása” vagy a “Fedezd fel az erősségeidet pedagógusként!” távoktatási képzések tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Önbizalom Programhoz csatlakozik, úgy az ÖNBIZALOM PROGRAM KÉPZÉS tanúsítvány szükséges.

Amennyiben az intézményben még nincs olyan pedagógus, aki már elvégezte a választott modul(ok)hoz szükséges akkreditált képzés(eke)t, úgy vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben a vonatkozó képzés(eke)t legalább egy pedagógus elvégzi.

A képzéseken a pedagógusok szakmai segítséget kapnak a Boldogságóra Integrált Program moduljainak hatékony alkalmazásához, elsajátítják a pozitív pedagógiai szemlélet alapelveit, illetve saját élmény tapasztalatot szereznek a boldogságórás módszertanról, miközben szakmai tudatosságuk is erősödik.

Továbbiakban javasoljuk

Kutatás

Részvétel az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja és a Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégiuma által vezetett, a boldogságórák hatékonyságát mérő kutatásokban a 2024/25-ös tanév során.

A tantestület/nevelő testület tájékoztatása, mely során bemutatásra kerül a Boldogságóra Integrált Program

Ehhez az alapítvány bemutató prezentációt biztosít, melyet a sikeres pályázatot követően juttatunk el az intézmények számára.

A szülők értesítése minden olyan csoportban, ahol elindulnak a boldogságórák

Ehhez az alapítvány bemutató prezentációt biztosít, melyet a sikeres pályázatot követően juttatunk el az intézmények számára.

Az intézményi honlapon megjelenő tartalom

A programban való részvételt a pályázó intézmény a honlapján is kommunikálja a cím elnyerése után.

A dokumentumok benyújtásának menete:

A pályázat benyújtásához szükséges:

és a következő dokumentumok hiánytalan elküldése a megadott határidőig:

Egy boldogságóra megvalósulását igazoló fotó.

Szándéknyilatkozat arról, hogy a 2024/2025-ös tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozást, a 2024/2025-es tanév során az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezik a vonatkozó akkreditált képzéssel, és hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében legkésőbb 2024. szeptember 30-ig szerepel a Boldogságóra Program, valamint a nevelőtestület (vagy Közalkalmazotti Tanács) hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázati űrlap beküldésének határideje: 2024. június 30.
A boldogságóra megtartását igazoló fotó és a nyilatkozatok beküldésének határideje: 2024. június 30.
A Boldogságóra program beillesztése az intézmény pedagógiai programjába és munkatervébe: 2024. szeptember 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A pályázat elbírálása

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában, a szándéknyilatkozatot és a választott beleegyező nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

A pályázat elbírálása 2024. június végéig folyamatosan.
Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2024. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2024 június végéig folyamatosan.
A pályázatról további információt a info@boldogsagora.hu címen kérhet a pályázó. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Pályázati adatlap a Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola cím elnyeréséhez

Ezen űrlap kitöltésével azon intézmények küldhetik be pályázati jelentkezésüket, amelyek a 2023/2024-es tanévben nem rendelkeztek Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címmel. Az űrlap minden mezőjének kitöltése kötelező! A beküldést követően visszaigazoló emailt küldünk.