Boldog Óvoda és Iskola cím megtartása

Pályázati kiírás Boldog Óvoda, Boldog Iskola, Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola címek megtartására valamint boldog óvodák és iskolák számára az "örökös" cím elnyerésére

A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím megtartására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola címre nem pályáznak.

Az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Óvodaként, vagy Boldog Iskolaként az Integrált Boldogságóra Programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában, és ezt a tevékenységet a jövőben is folytatja.

Az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím megtartására olyan intézmény pályázhat, mely Örökös Boldog Óvodaként, vagy Örökös Boldog Iskolaként az Integrált Boldogságóra Programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában és legalább három csoportban viszik tovább a következő tanévben is.

A pályázat részletei

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Óvoda, Iskola és Örökös Boldog Óvoda, Iskola cím megtartására valamint az “Örökös” cím elnyerésére.

A pályázati feltételek minden típusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az alapítvány kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget az érzelmi intelligencia és a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott programokkal (Boldogságóra Alapprogram, Boldogságóra Erősség Program, Boldogságóra Önbizalom Program, Boldogságóra Mindfulness Program). Szeretnénk minél szélesebb körben a pedagógusokat és az intézményeket támogatni abban, hogy hatékonyan vezessék be és tartsák fenn a mentális jóllét fókuszú programokat.

A pályázat tárgya

A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Óvoda, Boldog Iskola, valamint az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím megtartása, illetve Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím elnyerése. Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézmények, diákotthonok és kollégiumok, tanodák, család- és gyermekjóléti központok, gyermekotthonok, pedagógiai szakszolgálatok.

A címek alkalmazhatósága

A cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2024/2025-ös tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.

A címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.

A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Óvodák és Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára az alapítvány szakmai programokat szervez.

A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.

A címnek való megfelelést az alapítvány szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.

Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.

A cím újabb pályázattal megújítható.

Pályázati feltételek a Boldog Óvoda és Boldog Iskola illetve az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola címek megtartásához

A Boldog Óvoda és Boldog Iskola cím megtartásához az intézmény képviselőjének csupán arról kell referálnia, hogy a jelen tanévben a cím elnyerésével kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tettek, örökös cím megtartási szándéka esetén bármelyik programunkat az intézmény legalább 3 vagy az összes tanulócsoportjában folytatták, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. A pályázati dokumentációt az elektronikus adatlap kitöltése jelenti.

A 2024/25-ös tanévben a Boldogságóra Integrált Programban három + 1 modul szerepel:

1. Boldogságóra Alapprogram (2014 óta)

A boldogságfokozó stratégiák gyakorlása, 10 hónapra kidolgozott tanéves programban, kiadványokkal és havi segédanyagokkal. A tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra játékosan tanulva felelőssé és kompetenssé válhatnak a saját jóllétükért.

2. Boldogságóra Erősség Program(2020 óta)

A programban az erősségfókuszú életszemlélet és a megerősítő kommunikáció gyakorlása zajlik, a pozitív pszichológiai kutatások szerinti 24 karaktererősségre alapozva. A programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével felfedezhetik erősségeiket, és megismerhetik a személyiség erősségfókuszú kiteljesedésének útját, illetve megtanulhatják a hiányfókuszú gondolkodást erősségfókuszú szemléletté alakítani.

3. Boldogságóra Önbizalom Program (2023 óta)

Az önbizalom a saját készségeinkbe, képességeinkbe és ítélőképességünkbe vetett hit, bizalom; egy olyan meggyőződés, ami a mindennapi kihívásokkal való sikeres szembenézésben támogat minket. A 10 hónapra tervezett, tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra tudatosan foglalkoznak az önbizalom alakításával és az ehhez szükséges stratégiákkal.

+ Figyelem és érzelem szabályozás: Boldogságóra Mindfulness Program

Mindfulness meditációkat teszünk elérhetővé hanganyag formájában minden korosztály számára.

Tehát a 2024/2025-ös tanévben az intézmény vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben minden hónapban legalább egy csoportnak tartanak a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozást (Boldogságóra Alapprogram, és/vagyBoldogságóra Erősség Program, és/vagy Boldogságóra Önbizalom Program), és egy feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a  weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez. Az intézmény választhatja azt is, hogy nem havonként tölt fel dokumentációt a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozásokról, hanem év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról és azt tölti fel a bejegyzéseihez az utolsó feladatot követően.

Továbbá az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezzen olyan akkreditált képzési tanúsítvánnyal a 2024/2025-ös tanévben, amely feljogosítja a választott modul végzésére

Amennyiben az intézmény a Boldogságóra Alapprogramot folytatja, úgy a BOLDOGSÁGÓRA KÉPZÉS tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Erősség Programhoz csatlakozik, úgy az “Erősségközpontú oktatási program – karaktererősségek a köznevelési intézményekben, az erősségközpontú fejlesztés elmélete, módszertana és gyakorlatban való alkalmazása” vagy a “Fedezd fel az erősségeidet pedagógusként!” távoktatási képzések tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Önbizalom Programhoz csatlakozik, úgy az ÖNBIZALOM PROGRAM KÉPZÉS tanúsítvány szükséges. Amennyiben az intézményben még nincs olyan pedagógus, aki már elvégezte a választott modul(ok)hoz szükséges akkreditált képzés(eke)t, úgy vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben a vonatkozó képzés(eke)t legalább egy pedagógus elvégzi.

A pályázat benyújtásához szükséges

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2024. június 30.

Azon intézmények számára, melyek több feladatellátási hellyel rendelkeznek, és több feladatellátási helyen szeretnék a Boldog Óvoda és Boldog Iskola címet használni, feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat szükséges.

A pályázat elbírálása

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.

A pályázat elbírálása 2024. június 30-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az Alapítvány szakértői bizottsága 2024. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2024. június 30-ig folyamatos.

A pályázatról további információt az info@boldogsagora.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

Pályázati feltételek az Örökös Boldog Óvoda és Örökös Boldog Iskola cím elnyeréséhez

A címre olyan intézmény pályázhat, mely Boldog Óvodaként és Boldog Iskolaként igazoltan legalább egy-egy boldogságórán feldolgozta a program tíz témáját legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában a 2023/24-es tanévben, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.

A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.

A cím visszavonásig érvényes. Ennek oka az lehet, ha az iskola nem kívánja tovább folytatni a programot, vagy az, hogy a program fenntartása nem igazolódik.

A 2024/25-ös tanévben a Boldogságóra Integrált Programban három + 1 modul szerepel:

1. Boldogságóra Alapprogram (2014 óta)

A boldogságfokozó stratégiák gyakorlása, 10 hónapra kidolgozott tanéves programban, kiadványokkal és havi segédanyagokkal. A tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra játékosan tanulva felelőssé és kompetenssé válhatnak a saját jóllétükért.

2. Boldogságóra Erősség Program (2020 óta)

A programban az erősségfókuszú életszemlélet és a megerősítő kommunikáció gyakorlása zajlik, a pozitív pszichológiai kutatások szerinti 24 karaktererősségre alapozva. A programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével felfedezhetik erősségeiket, és megismerhetik a személyiség erősségfókuszú kiteljesedésének útját, illetve megtanulhatják a hiányfókuszú gondolkodást erősségfókuszú szemléletté alakítani.

3. Boldogságóra Önbizalom Program (2023 óta)

Az önbizalom a saját készségeinkbe, képességeinkbe és ítélőképességünkbe vetett hit, bizalom; egy olyan meggyőződés, ami a mindennapi kihívásokkal való sikeres szembenézésben támogat minket. A 10 hónapra tervezett, tanéves programban a gyerekek és fiatalok a pedagógus segítségével hónapról hónapra tudatosan foglalkoznak az önbizalom alakításával és az ehhez szükséges stratégiákkal.

+ Figyelem és érzelem szabályozás: Boldogságóra Mindfulness Program

Mindfulness meditációkat teszünk elérhetővé hanganyag formájában minden korosztály számára.

Tehát a 2024/2025-ös tanévben az intézmény vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben minden hónapban legalább három csoportnak tartanak a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozást (Boldogságóra Alapprogram, és/vagy Boldogságóra Erősség Program, és/vagy Boldogságóra Önbizalom Program), és a feladat megvalósításáról fotót vagy más dokumentációt töltenek fel a weboldalon a regisztrált csoportjuk bejegyzéseihez. Az intézmény választhatja azt is, hogy nem havonként tölt fel dokumentációt a Boldogságóra Integrált Program szerinti foglalkozásokról, hanem év végén készít egy összefoglaló beszámolót az elvégzett havi feladatokról és azt tölti fel a bejegyzéseihez az utolsó feladatot követően.

Továbbá az intézményből legalább egy pedagógus rendelkezzen olyan akkreditált képzési tanúsítvánnyal a 2024/2025-ös tanévben, amely feljogosítja az intézményt választott modul végzésére

Amennyiben az intézmény a Boldogságóra Alapprogramot folytatja, úgy a BOLDOGSÁGÓRA KÉPZÉS tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Erősség Programhoz csatlakozik, úgy az “Erősségközpontú oktatási program – karaktererősségek a köznevelési intézményekben, az erősségközpontú fejlesztés elmélete, módszertana és gyakorlatban való alkalmazása” vagy a “Fedezd fel az erősségeidet pedagógusként!” távoktatási képzések tanúsítvány szükséges.

Amennyiben a Boldogságóra Önbizalom Programhoz csatlakozik, úgy az ÖNBIZALOM PROGRAM KÉPZÉS tanúsítvány szükséges. Amennyiben az intézményben még nincs olyan pedagógus, aki már elvégezte a választott modul(ok)hoz szükséges akkreditált képzés(eke)t, úgy vállalja, hogy a 2024/2025-ös tanévben a vonatkozó képzés(eke)t legalább egy pedagógus elvégzi.

A pályázat benyújtásához szükséges:

A teljes pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2024. június 30.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatot az alapítvány szakértői bizottsága bírálja el. A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.

A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul, a pályázatban rögzített formában nyújtotta-e be.

A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott program igazolhatóan megvalósult-e, valamint fenntartása garantálható-e.

A szakértői bizottság ellenőrzi a program intézményi honlapon történő megjelentetését is.
A pályázat elbírálása 2024. június 30-ig folyamatos.

Amennyiben a szakértői bizottság hiányosságot tapasztal a pályázati dokumentációval kapcsolatban, írásban értesíti a pályázót.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra egy alkalommal, az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított tíz munkanapon belül van lehetőség.

Döntéshozatal

A pályázatokat az alapítvány szakértői bizottsága 2024. március 20-tól folyamatosan várja.

A pályázat elbírálása 2024. június 30-ig folyamatos.

A pályázatról további információt az info@boldogsagora.hu címen kérhet a pályázó.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.