Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK empirikus kutatásokkal igazolta.

A program mind a tanárok, mind a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt! Jó kiegészítője lehet az óvodai vagy iskolai munkának, hiszen segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk.

Mi ez a program?

A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.

A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

Kinek szól?

Négy különböző korcsoportra igazítva (plusz a tanulásban akadályozott gyermekek részére is) biztosítjuk a módszertani segédeszközöket:

3–6

évesek

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
6–10

évesek

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
10–14

évesek

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
14–18

évesek

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

Témakörök

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  Az egyes témakörök sorrendben:

Elért eredményeink

Az elmúlt évek sikerei és elismerései azt igazolják, hogy a pedagógusok és szülők egyik legfőbb szándéka, hogy boldog generációt neveljünk.

1500+
óvoda és iskola
a programban
7500+
Boldogságóra program
csoport az országban
100000+
boldogabb gyerek a
programnak köszönhetően

A program szakmai háttere

A program módszertana az első évben szakmai összefogás eredményeként, a pozitív pszichológia tudományos eredményeire építve került kidolgozásra pszichológusok, pedagógusok, kutatóprofesszorok önkéntes munkájának segítségével. A módszertant az első három év tapasztalatai alapján, szintén gyakorló pedagógusok és pszichológusok segítségével átdolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük. Nagyon sok szakember hozzáadott munkájának köszönhető tehát, hogy a program ilyen szépen fejlődik és növekszik.

A Boldogságóra Program szakmai csapata

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
Prof. Dr. Bagdy Emőke

Arra törekszünk, hogy a boldogságórák kibontakoztassák az életszeretetet, hogy a gyermekeink a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat és boldogságra képes emberré válhassanak.

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
Bagdi Bella

Nem problémamentes életmodellt állítunk a fiatalok elé, hanem vezérfonalat adunk nekik, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal és képesek legyenek megbirkózni a problémákkal.

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
Prof. Oláh Attila

A boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a tanulmányi eredményeik és a szociális érzékenységük.

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

Arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ Boldogságóra program fővédnöke, a Boldogságóra könyvek társszerzője, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa


A program pozitív hatása

Célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A programunkban alkalmazott, pozitív pedagógiai szemlélet terveink szerint nem csak a boldogságórákra lesz hatással. Célunk, hogy a már bevált módszertant a kötelező tantárgyak tanítása során is eredményesen alkalmazhassák a pedagógusok.


Tudományosan bizonyított program

Magyarországon a 2015/2016-os tanévben az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja tudományosan vizsgálta a Boldogságóra program hatékonyságát:

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

A boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a tanulmányi eredményeik és a szociális érzékenységük.

Prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője


Hogyan csatlakozhatsz a Boldogságóra programhoz?

A Boldogságóra képzés elvégzésével

Ha pedagógusként egyénileg szeretnél csatlakozni a Boldogságóra programhoz, végezd el a 30 órás akkreditált képzésünket, amely megfelelő alapot biztosít a boldogságórák módszertanának elsajátításához.

Képzéseinkről bővebben itt tájékozódhatsz >>

A Boldog Óvoda és Iskola pályázat beadásával

Ha intézményileg csatlakoztok a Boldogságóra programhoz, különlegesek lehetőségek és programok részesei lehettek. A Boldog Óvodák és Iskolák hálózatához egy pályázat beadásával tudtok csatlakozni.

További részletek a pályázatról >>


A Boldogságóra program szakmai eszközei

1 Ingyenesen letölthető oktatási segédanyagok a Boldog Óvoda és Iskola hálózat pedagógusai számára
2 Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek óvodás, alsós és felsős korosztály számára
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
3 Fejlesztő kártyajátékok az iskolai korosztály számára
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
4 Énképet, önbizalmat és pozitív gondolkodást fejlesztő dalok
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!
6 Pozitivity, a pozitív gondolkodás társasjátéka
Neveljük boldogságra is a gyerekeket!

Mit mondanak azok, akik már tartottak boldogságórát?

Kiválóan feldolgozott az elméleti háttere a könyveknek, és nagyon változatos és színes feladatokat tartalmaz, amiket a gyerekek nagyon szeretnek megoldani. És amellett, hogy önállóan dolgozhatnak csoportokban is, illetve a kreatív oldalukat is felhasználva tudnak feladatokat megoldani.

Fábiánné Morvai Dóra, tanár
Veszprémi Báthory István Általános Iskola

A boldogságórák által a gyermekeknek lehetőségük nyílik a figyelemre, az odafigyelésre, a megértésre, az érzelmeknek a kifejtésére, megbeszélésére a boldogság összetevőinek a megtapasztalására és ez azért lenne jó, ha minél hamarabb akár már óvodás korban, is megtörténne, mert minél hamarabb szerzik meg ezeket a tapasztalatokat, annál hamarabb, tudják ezt a saját életükre, a mindennapjaikra rávetíteni. És amilyen tapasztalatokat szereznek, azok meghatározzák a jövőbeni életüket is. És majd a boldog gyerekekből, boldogabb felnőtteké válhatnak ez által.

Hényelné Pásztor Zita, intézményvezető
Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde

Az igazgatónő vezetésével az iskola az idei évben már az Örökös Boldog Iskola címre pályázott, hiszen most már az intézmény összes osztályában tartanak boldogságórákat, pedagógusaik nem egyszer elnyerték már a hónap pedagógusa címet is. Ehhez a lelkes munkához pedig elengedhetetlen a vezető támogatása. Erről és az iskolában eddig elért eredményekről beszél az igazgatónő a videóban.

Budáné Tóth Gabriella, igazgató
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mit mondanak a gyerekek a boldogságórákról?

Azt szeretem a boldogságórában, hogy olyan sok mindent megtanulhatok a szeretetről. Szeretem, hogy megnyílunk mindannyian egymás felé, utána sokkal könnyebb minden, reményt ad nehézségen és minden szomorúságom után is. Olykor minden nehéz és alig várom, hogy boldogságórán megkönnyebbüljek.

Szabó Sára, tanuló

A boldogságóra azért jó, mert megtanulunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel fordulni. A segítséget, a megbocsátást egymásban erősítjük, és ez az egyik kedvencem.

Horváth Beáta, tanuló

Az tetszik a boldogságórákban, hogy megmondhatom a rossz érzéseimet. Azért jó, mert az osztályban nem lesz annyi veszekedés, bántás, és én is fejlődök.

Nagy Péter, tanuló

Neveljük boldogságra is a gyerekeket!