ŐSZ- A természet „kincseivel”!

289562361_1176168386639512_158788922843924575_n.jpg

Zsadányi Tündérkert Óvoda
5537 Zsadány, Béke u. 56.
OM:201770
Csoport: Méhecske
Pedagógusok: Balázsné Barta Anikó Judit óvodapedagógus, Sallai Anikó pedagógiai asszisztens
Időszak: 2022. 10. 17. – 2022. 10. 21.
Módszer:
Bemutatás, Értékelés, Hibajavítás, Magyarázat, Szemléltetés, Beszélgetés, Segítségnyújtás, Dicséret
Foglalkoztatási forma: Csoportos, Egyéni, Mikrocsoportos
Heti terv címe: Ősz-A természet „kincseivel”!
Bevezetés: Az előző héten már ismerkedtünk az avarral, a mesén és a verseken keresztül. Folytatjuk mindezt a természetben, megfigyeljük, megtapasztaljuk, megtapintjuk, gyűjtjük a természet kincseit (szél, napsütés. eső, köd, levelek, színek, formák, gesztenye, makk…)
HÉTFŐ:
Mindennapi mozgás:
Cél: Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése., Megfelelő mozgás tapasztalat biztosítása.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során aktív ösztönzés részvételre.,
Tevékenységek: Jön az eső, Fújja a szél a fákat. Mondókával egybekötött mozgásos játékok

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél: Az éneklés, énekes játékok megkedveltetése., Élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése.,
Feladat: Egymásra való odafigyelés fejlesztése a körbejárás, együtt mozgás segítségével., Erkölcsi nevelés a szabályok betartásával.,
Tevékenységek: Kiszáradt a diófa (ÉNO104.) De jó a dió, Gryllus: Ősz szele zümmög, Gryllus: Őszi falevél
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
Külső világ tevékeny megismerése
Cél: Sokoldalú ismeretszerzés az őszről, tulajdonságairól, az időjárás változásairól.
Feladat: Környezettudatos magatartás, és szemlélet alakítása, formálása., A természet kincseinek felfedeztetése, a természet szeretetére, óvására nevelés.,
Tevékenységek: Az őszi természetben megfigyeljük, megtapasztaljuk, megtapintjuk, gyűjtjük a természet kincseit (szél, napsütés. eső, köd, levelek, színek, formák, gesztenye, makk…) A Boldogságóra program 2. hónapjának témája: Az optimizmus gyakorlása
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
KEDD
Mindennapi mozgás
Cél: Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése., Megfelelő mozgástapasztalat biztosítása.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során aktív ösztönzés részvételre.,
Tevékenységek: Jön az eső, Fújja a szél a fákat, Mondókával egybekötött mozgásos játékok.
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
Verselés, mesélés
Cél: Beszédkedv felkeltése., Gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése., Mese-és versélmény komplexitásának kibontása.
Feladat: Közösség alakítása egymásra való odafigyeléssel, alkalmazkodással, együttescselekvéssel., Mondókák és versek mondásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra való ösztönzés., Szókincsbővítés,
Tevékenységek. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél Csoóri Sándor: Dióbél bácsi, László Gyula: Szálló levelek, Fésűs Éva: Sündisznócska,
Zelk Zoltán: Őszi mese

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: Esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása., Kreativitás fejlesztése.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki kíváncsiság felkeltése és a spontaneitás fejlesztése.,
Tevékenységek: Festés különböző színekkel, Gesztenyefutam (gesztenyék célba juttatása)
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
SZERDA
Mindennapi mozgás
Cél: Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése., Megfelelő mozgástapasztalat biztosítása.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során aktív ösztönzés részvételre.,
Tevékenységek: Fussunk, fussunk, szaladjunk, Hüvelykujjam almafa, Molnár Orsi: Ugi-bugi, Fújja a szél a fákat.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél: Az éneklés, énekes játékok megkedveltetése., Élményekből fakadó éneklési kedv fejlesztése.,
Feladat: Egymásra való odafigyelés fejlesztése a körbejárás, együtt mozgás segítségével., Erkölcsi nevelés a szabályok betartásával.,
Tevékenységek: Gryllus: Ősz szele zümmög, Kiszáradt a diófa (ÉNO104.) Gryllus: Őszi falevél, De jó a dió.
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)

Külső világ tevékeny megismerése

Cél: Sokoldalú ismeretszerzés az őszről, tulajdonságairól, az időjárás változásairól. A természet kincseinek felfedeztetése, a természet szeretetére, óvására nevelés.,
Feladat: Környezettudatos magatartás, és szemlélet alakítása, formálása.,
Tevékenységek: Az őszi természetben megfigyeljük, megtapasztaljuk, megtapintjuk, gyűjtjük a természet kincseit (szél, napsütés. eső, köd, levelek, színek, formák, gesztenye, makk…) A Boldogságóra program 2. hónapjának témája: Az optimizmus gyakorlása.
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
CSÜTÖRTÖK
Mindennapi mozgás
Cél: Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése., Megfelelő mozgástapasztalat biztosítása.,

Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során az aktív ösztönzés részvételre.,
Tevékenységek: Fussunk, fussunk, szaladjunk, Molnár Orsi: Ugi-bugi, Fújja a szél a fákat, Mondókával egybekötött mozgásos játékok.
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)

Verselés, mesélés
Cél: Beszédkedv felkeltése., Gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése., Mese-és versélmény komplexitásának kibontása.,
Feladat: Közösség alakítása egymásra való odafigyeléssel, alkalmazkodással, együttescselekvéssel., Mondókák és versek mondásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra való ösztönzés., Szókincsbővítés
Tevékenységek: Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél CsoóriSándor: Dióbél bácsi, László Gyula: Szálló levelek, Fésűs Éva: Sündisznócska, Zelk Zoltán: Őszi mese, Az elefánt orrmánya.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Cél: Esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása., Kreativitás fejlesztése.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki kíváncsiság felkeltése és a spontaneitás fejlesztése.,
Tevékenységek: Őszi levelekből állatok formázása, Mosolygós arcú gesztenyefigurák készítése
Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)

PÉNTEK
Mindennapi mozgás
Cél: Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése., Megfelelő mozgástapasztalat biztosítása.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során aktív részvételre ösztönzés.
Tevékenységek: Fussunk, fussunk, szaladjunk, Molnár Orsi: Ugi-bugi, Fújja a szél a fákat, Mondókával egybekötött mozgásos játékok

Mozgás
Cél: Alapvető mozgásminták és mozgáskészségek kialakítása, formálása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: A foglalkoztatási formához kapcsolódó szokások gyakorlásával az együtt mozgásra nevelés.,
Tevékenységek: Babzsák gyakorlatok. Mozgásos mondókák (a héten tartott mindennapos testnevelés anyaga) Egyensúlyozó járás az erdei ösvényen

A végén zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: Esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása., Kreativitás fejlesztése.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki kíváncsiság felkeltése és a spontaneitás fejlesztése.,
Tevékenységek: Őszi levelekből állatok formázása, Mosolygós arcú gesztenyefigurák készítése A Boldogságóra programból az optimizmus jelének kiszínezése és a Boldogság méhecske kaptárunk 2. lépcsőfokára felragasztjuk.

Közben zenehallgatás! A Boldogságóra program optimizmus dalának meghallgatása! (Bagdi Bella: Pozitív gyerek vagyok)
Balázsné Barta Anikó
Óvodapedagógus

REFLEXIÓ:
A héten a gyerekek nagyon élvezték a gesztenyével, a levelekkel való tevékenykedést. Az udvaron össze söpört leveleket kicsit széttúrták, az avarba belebújtak, mint a sündisznócskák. Feldobták és figyelték, hogy hogyan repül, hogyan fújja a szél, mint ahogy a versben és mondókában is tanultuk. A zenét hamar megkedvelték és szívesen énekelték főleg a refrént. A pozitív gyerek vagyok című dalt egészen a hónap végéig hallgatjuk, mert mindig kérik a gyerekek. Várjuk a következő hónapot! A szülői értekezleten a PowerPoint bemutató és a tájékoztatás után a szülők is belehallgattak a dalba és azt mondták, hogy ők is szívesen részt vennének ezeken a tevékenységeken. Nagyon jónak tűnik!

Képek