Boldogságóra mentorok

Elindult a Mentorprogramunk, amelynek célja, hogy a képzett Boldogságóra Mentorok támogassák tanácsaikkal, tapasztalataikkal az újonnan csatlakozott pedagógusokat.

A mentorok feladata, hogy segítséget nyújtsanak a program elindításában, a boldogságórákra való felkészülésben, igény esetén bemutató órát tartsanak és év közben is rendelkezésre álljanak ha kérdések, nehézségek merülnek fel.

A Mentorprogramban résztvevő pedagógusok – folyamatosan bővülő – listáját ezen az oldalon találod. Arra kérünk, hogy e-mailben vedd fel a kapcsolatot a kiválasztott pedagógussal, aki értesíteni fog, hogy az általa vállalt keretszámba beleférsz-e.

Mentorainknak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy áldozatos munkájukat önkéntes, társadalmi munkában végzik.

Jobb Veletek a Világ!

Boldogságóra mentorok
Bódor Andrea Ágnes
pedagógiai szakpszichológus, boldogságóra tréner

Amit a legjobban szeretek a Boldogságórákban, az a hiánypótló tematikája, az érzelmi intelligenciafejlesztése és a módszertani változatossága. Olyan gazdag és változatos a módszertan, hogy szinte minden helyzetre, témára, csoportra, életkorra lehet jó óraterveket készíteni, illetve a váratlan vagy nehéz helyzeteket is meg lehet oldani velük az órákon.

Korosztály: ovis, alsós, felsős, középiskolás
Tanulásban akadályozott gyerekekkel is foglalkozik.

2018 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye, Tokaj
Település: Nyíregyháza, Tokaj (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

E-mail: bodor.andrea.agnes@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Feketéné Máté Anikó
óvodapedagógus

A Boldogságóra programot 2017-ben kezdtem el.  A 2017/18 –as, és 2020/21 -es nevelési évben kaptam a „hónap pedagógusa” megtisztelő címet melyet nagy örömmel fogadtam. Egy alkalommal pedig a „hónap csoportja” lettünk. Nevelő munkám során, a gyermekek értelmi fejlesztésén túl már régóta foglalkoztat az óvodás korosztály érzelmi intelligenciájának fejlesztési lehetősége, a társas kapcsolataik, önismeretük, pozitív életszemléletük alakítása. A Boldogságórák sikerét, eredményességét tapasztalom nap mint nap a csoportomban, és a nagycsoportosok körében is.

Korosztály: óvoda/vegyes csoport

2017 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde
Település: Baja/Érsekcsanád (Magyarország, Bács-Kiskun megye)

E-mail: mateaniko1025@gmail.com 

Boldogságóra mentorok
Fenyves Angelika
óvodapedagógus, óvodavezető helyettes

Óvodapedagógusként az óvodai nevelés egyik – a számomra is legfontosabb – alappillére az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés. Pedagógiai munkám során a hétköznapokban is nagy hangsúlyt fektetek erre a területre. A Boldogságóra program maximálisan segíti és kiegészíti ezt az egyik alapvető általános feladatunkat.
Mint Boldogságóra mentor: Hiszek a pozitív gondolkodás erejében. Szívesen segítek másoknak. Szeretem az új kihívásokat. Hiszek a tudásmegosztás fejlesztő hatásában. 2017-ben egy kolléganőmmel közösen kezdtük a megvalósítást. Személyesen tapasztaltam, hogy mennyire jó volt az, hogy „ott voltunk egymásnak”. Segítve támogattuk, támogatva segítettük egymást.

Korosztály: óvoda

2017 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Sípos Utcai Óvoda, Debrecen
Település: Debrecen (Magyarország, Hajdú-Bihar megye)

E-mail: fangi2012@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Galambosiné Honfi Anita
mestertanár, mentor tanár

Pszichológia szakirányú végzettséggel rendelkező magyar-ének szakos általános iskolai és középiskolai tanár vagyok, két felnőtt fiú édesanyja. 4 éve tartok Boldogságórákat, a mesterprogramom is iskolai mentálhigiénés program. Hiszem, hogy a Boldogságórák segítségével toleránsabb, elégedettebb nemzedéket nevelhetünk.

Korosztály: 8-14 évesig

2017 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Kanizsai Dorottya Általanos Iskola
Település: Siklós (Magyarország, Baranya megye)

E-mail: galambosianita@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Kékiné Török Edit Gizella
óvodapedagógus

Már több, mint 30 éve dolgozom a debreceni Sípos Utcai Óvodában, óvodapedagógusként. A Boldogságóra program egy új pedagógiai program, ami felé nyitottam, orientálódtam. 2017 decemberében Budapesten elvégeztem a Boldogságóra képzést, 2018 szeptemberétől a Boldogságóra programot beillesztettem a csoportom nevelési programjába. Így már három éve eredményesen és sikeresen töltöm fel a munkám során felhalmozódott tapasztalataimat a Boldogságóra honlapjára. Nagyon szeretem ezt a mondást: „Amikor a tanítvány kész, a Mester megjelenik.” Célom, hogy a Boldogságórák mestere legyek.

Korosztály: óvoda

2018 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Sípos Utcai Óvoda, Debrecen
Település: Debrecen (Magyarország, Hajdú-Bihar megye )

E-mail: editgizella@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Kondor-Tálos Krisztina
tanító, osztályfőnök

2002 óta dolgozom tanítóként.Két gyermek anyukájaként, feleségként, barátként, pedagógusként egyaránt fontosnak tartom a test és a lélek tudatos formálását, a „jól-lét” állapotának minél teljesebb megélése érdekében. Osztályfőnökként ebben a munkában segítséget és megnyugtató fogódzót ad a Boldogságóra program, amihez négy éve csatlakoztam az osztályommal. Tapasztalataimat Boldogságóra mentorként szívesen osztom meg a jövőben is.

Korosztály: 6-10 éves korosztály

2017 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Arany János Angol-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Általános Iskola Általános Iskola
Település: Győr (Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye)

E-mail: kondor.talos@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Németh Andrea
tanító

Pozitív életszemléletű tanító, 3 gyermekes családanya vagyok. Hivatásom a nevelés, hiszem, hogy fontos kisgyermekkortól tanítani, hogy tehetünk a boldogságunkért. Pedagógusként célom a szociális kompetenciák fejlesztése, a közösségépítés. 2018 szeptemberétől veszek részt a programban. A boldogságórákon leggyakrabban a játék, a drámapedagógia, az élménypedagógia módszertanát alkalmazom.

Korosztály: alsó tagozat

2018 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Település: Győr (Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye)

E-mail: andikati69@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Némethné Simon Sarolta
gyógypedagógus

Küldetésemnek érzem, hogy a pozitív pedagógia eszközeivel megismertessem a gyerekeket, annak érdekében, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, nehézségekkel. Legyen eszköztáruk a problémás helyzetek kezeléséhez. A gyógypedagógiában ez kiemelten fontos, hiszen a fogyatékos emberek társadalomba való beilleszkedését, személyiségfejlődését is segíti. Mesterpedagógusként pedig fontosnak tarom a program beépítését az iskolai élet minden területére. Valamint a jó gyakorlatokból, a fejlesztő játékokból gyűjteményt készíteni a gyógypedagógiai munka megkönnyítésére.
Hiszek az élethosszig tartó tanulásban, folyamatosan képzem magam, annak érdekében, hogy a rám bízott gyermekeknek személyre szóló, képességeikhez igazodó fejlődési lehetőséget biztosítsak.
Minden ember ajándék a világnak, csupán a csomagolás különböző.

Korosztály: alsó tagozat
Tanulásban akadályozott gyerekeket is tanít.

2016 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI
Település: Nagykanizsa (Magyarország, Zala megye)

E-mail: simonsarolta67@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Torda Ágnes
óvodapedagógus

Torda Ágnes vagyok, 1983 óta dolgozom óvodapedagógusként. Másoddiplomámat fejlesztő pedagógus szakon szereztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. A gyerekek érzelmi nevelésének gazdagítása mindig fontos volt számomra, ezért is kapcsolódtam a Boldogságóra programhoz. Nemcsak a gyerekek, de a saját és kolléganőim lelki egészségének megőrzése is szerepel céljaim között. Jövőképem olyan gyerekek nevelése, akik a későbbi korukban is képesek hétköznapi problémáikkal megküzdeni, a boldogságérzetet fokozó technikákkal fejlett önismerethez jutnak, lelki egészségüket támogató kompetenciákkal rendelkeznek.

Korosztály: óvodás

2016 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Móricz Zsigmond utcai telephely
Település: Orosháza (Magyarország, Békés megye)

E-mail: tordaagnes@gmail.com

Boldogságóra mentorok
Tóth Diána
magyar-történelem, etika szakos tanár, logopédus, szurdopedagógus, boldogságóra tréner

Tanulmányaim során átfogó ismereteket szereztem, és az emberi kapcsolatok terén a gyerekek lelki világának és a személyes problémáik még mélyebb megismerése és megértése érdekében pszichológiai tanulmányokat is folytattam, hogy átfogóbb segítséget tudjak nyújtani számukra a nehézségeik megoldásában. 
Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a gyermekeket ne csak tanítsuk, hanem neveljük is. A Boldogságórák megtartása során egyértelművé vált a számomra, hogy ez a jövő. A gyermekek érdeklődő, csillogó szemeiben megláttam azt, hogy milyen jelentőséggel bír ennek a rendkívüli tudásnak az átadása, ezért mélyen elköteleztem magam a program mellett. A tapasztalataimból adódóan úgy gondolom, hogy minél több gyermekkel, szakemberrel, pedagógussal kell ezt a tudást megismertetni, megosztani.

Korosztály: óvodás, általános iskolás, középiskolás
Tanulásban akadályozott gyerekeket is tanít.

2016 óta tart boldogságórákat

Intézmény: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Település: Szeged (Magyarország, Csongrád-Csanád megye)

E-mail: diana.toth18@gmail.com