Mi fán terem a kreativitás?

5

Mi teszi kreatívvá a kreatívot?

A kíváncsiság, a felfedezés öröme, a kísérletezési vágy, a többértelműség szeretete, a vállalkozói készség, a kérdezés, az összekapcsolási készség, a pozitív elégedettség, a „hogyan” iránti kutató szenvedély, a kockázatvállaló készség és a késztetés arra, hogy másként lássák a dolgokat. A képesség maga tanulható (és tanítható), csakúgy mint a sakk vagy a bukfenc. Ám nem szabad elfelejtenünk, hogy egyéni kreativitásunk a személyes, társadalmi és kulturális határainkon belül működik. 

Noha az iskolában általában könnyűszerrel elsajátíthatjuk, hogyan szokjunk le a kreativitásról, ahhoz is különféle módszerek gyakorlására van szükség, hogy a kreatív gondolkodásunkat trenírozzuk. Azonban nem csak az iskoláskorúakat veszélyezteti a kreativitás-fosztás, hanem magukat a pedagógusokat is – a nem-pedagógusokról nem is beszélve.

A gondolkodásbeli kreativitás

Gyakran találkozni azzal is, hogy egy alapvetően kreatívnak tűnő személy nem tudja kamatoztatni képességeit elméleti problémák megoldásakor. Kreativitása az úgynevezett művészet szintjére korlátozódik, kimerül a sajátos tárgyak és díszítések készítésében, csakhogy ettől jelentősen különbözik a gondolkodásbeli kreativitás.

Az erre alkalmas metodikáknak három feltételnek kell eleget tenniük:

  • A jó módszer (1) szabályozott: strukturált gondolkodási folyamat áll fenn a probléma-meghatározás és megoldás között. A metódusra meghatározott fázissorrend, feltételek és lebonyolítási menet jellemző. Gondoljunk csak a brainstorming metodikájára, amelynek pontos menete, sorrendje és szabályai vannak.
  • (2) Kreatív, mert konvergencia helyett divergencia jellemzi; linearitás helyett több irányt, egy megoldás helyett több ötletet preferál.
  • Végezetül (3) problémamegoldó. A probléma – Kaszás György meghatározásával élve – jelen esetben nem más, mint a kívánt és a tényleges állapot közötti különbség, vagyis az „amit szeretnénk”, és az „amink van” közötti különbség. A probléma pedig abból adódik, ha nem tudjuk a megoldást.

A kreatív gondolkodási folyamat két lényeges összetevője:

  • Legyen egy  szisztémánk, amely lehet egy eszköz és/vagy egy folyamat/módszer/eljárás.
  • Legyen meg az ötlet/gondolat, amelyet a gondolkodó létrehoz.

Tanítanunk kell egymást a kreativitásra

Az Y és Z generáció nagy átlagát a “think-pair-share” gondolkodás jellemzi, vagyis a találj ki valamit – keress partnereket – oszd meg velük körforgása. Ezzel szemben a kreatív problémamegoldó gondolkodás konkrét feladatok, helyzetek eredeti megoldását célozza meg a cél/feladat – ötletelés – szelekció – megoldás útvonalán. Ehhez pedig nem árt időnként leakasztanunk magunkat a monitorról, mert azon kívül is van élet, még akkor is, ha az ajtót magunk előtt vagyunk kénytelenek bezárni. 

Mit tudunk a kreativitásról?

A kreativitásról összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy mindenkiben ott van, de nem születik velünk. Típusa és mértéke különbözik. A kreativitás a tudáson, a tapasztalatokon és az értelmi képességeken alapul, ezen kívül előnyt jelentenek a tudatalatti képességek is. A kreatív készség gyerekkorban magas, ám az életkor növekedésével fokozatosan csökken, amelyhez erőteljesen hozzájárulnak a formális nevelési-oktatási rendszerek. A szabadság hiánya és a félelem egy nevelési környezetben vagy egy munkahelyen erősen gátolja a kreativitást. A kreativitás jobban kibontakozik, ha befogadóvá válunk, megfelelően felkészülünk, és bátorítást kapunk a változtatásokra. 

Az egyén kreativitása, mint minden egyéb képesség, fejleszthető, serkenthető, megismerés, tapasztalatok és gyakorlás útján. Eredeti és tartós megoldások gyakrabban születnek olyankor, amikor már meglévő ismereteket ütköztetünk, mint amikor csak az adott problémába ássuk bele magunkat. A kreatív képességek megerősödnek és megújulnak az ösztönző csapatmunka során. Kreatív technikák segítségével nem csak az ötletek száma, hanem azok eredetisége és minősége is számottevően javul – ha körülnézünk, láthatjuk, hogy minden innováció kreativitásból fakad.

A kreatív gondolkodás és viselkedés motiváló erővel bír és sikerekre vezet. Értelmet ad és flow-élményt biztosít. A kreativitás egy kimeríthetetlen forrás, amely sosem szárad ki, megfelelően építve rá segítséget jelent az élet minden területén. Nos, kell még bizonyíték? A bizonyíték te magad légy!