Célkitűzések? A karantén idején?

celok_2

Célkitűzések? Karantén idején? Ebben a helyzetben? Amikor a korábbi célkitűzéseink, álmaink sorra elbuknak, fel kell adjuk őket, mert a megváltozott helyzet nem teszi lehetővé a megvalósításukat? 

Igen, ha hiszünk a pszichológiai kutatásoknak, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a célkitűzéseknek és a céljaink elérésére irányuló törekvéseinknek boldogságfokozó hatása van, akkor talán ebben a helyzetben még fontosabb az értelemkeresés, az apróbb nagyobb célok megfogalmazása és kitűzése rövid távon vagy akár hosszabb távon is.

Fontos tehát tudatosítanunk és megkeresnünk ebben a helyzetben azokat a reális célokat, amelyek lelkesíteni, motiválni tudnak bennünket és segítenek abban, hogy a jövőbe nézzünk, illetve a jelenünket minél komfortosabban és kiteljesítőbb módon éljük meg. 

De milyen is egy jó cél? Hogyan tudok úgy célt kitűzni magam elé, hogy a megvalósításhoz is közelebb vigyen? Mi a titka azoknak, akik meg is valósítják a céljaikat azokkal szemben, akik csak álmodoznak nagy (vagy kisebb) célokról?

A sokféle megközelítésből most kettőt szeretnénk kiemelni. 

SMART célok

A SMART (angol, jelentése okos) céltervező szempontrendszer arra figyelmeztet, hogy egy cél legyen:

Specific – konkrét

Measurable – mérhető

Actionable – kivitelezhető

Relevant, realistic – releváns, reális

Timebound – időkerethez köthető

Amikor tehát célokat tűzünk ki magunk elé, érdemes ezt a szempontrendszert figyelembe venni és ez alapján meghatározni a céljainkat. 

 • Legyen konkrét, pontosan körülhatárolható, kézzel fogható, világosan érthető.
 • Legyen mérhető – mi alapján fogjuk meghatározni, hogy sikerült-e a célt megvalósítani?
 • Legyen kivitelezhető, elérhető, jelentsen kihívást a számodra, de légy biztos abban, hogy el tudod érni, meg tudod valósítani.
 • Legyen releváns, vagyis fontos a számodra, és tudd is, hogy miért fontos, esetleg hogyan illeszkedik egy hosszabb távú célodhoz, tervedhez. 
 • Legyen időhöz kötött, azaz tűzz ki egy időtartamot, egy határidőt magadnak, a részcéloknak is legyen időkerete, ami tartható.

Részcélok

Mindezek mellet érdemes a céljainkat részcélokra és szükséges lépésekre bontani, meghatározni a rendelkezésre álló és a szükséges eszközöket, forrásokat is. Ismét segíti a hatékonyságot, ha számunkra fontos emberekkel meg is osztjuk a célkitűzést, sőt, akár mintegy mentort is kijelölhetünk magunknak: az ő dolga lesz, hogy időről időre rákérdez arra, hogy hogyan is állunk a céljaink felé vezető úton.

Sokan abba a hibába esünk, hogy amikor célokról gondolkodunk, mindig valami nagyot akarunk elérni, valami nagy dolgot képzelünk magunk elé, nem értékeljük kellőképpen a kis célok, az apró lépések erejét. Pedig a nagy célok sok kicsi apró lépésből tevődnek össze, és a nagy célokhoz vezető út sokféle tapasztalást rejt magában. Önmagában a célkitűzés nagyon fontos a fejlődésünk szempontjából. Hogy miért is? Íme 6 ok:

 • Céltudatossá tesz, “urai vagyunk az életnek” érzést adja
 • Önbecsülést támogatja, magabiztosság, hatékonyság, részcélok elérése újabb inspirációt adhat
 • Struktúrát, értelmet ad az életünknek, ha követni tudjuk a céljainkat
 • Segíti az időbeosztást – nagy cél, részcélok, menetrend kialakítása
 • Válságos helyzetben segíthetnek jobban kezelni a nehézségeket/szükség lehet az újratervezésre
 • Együttműködést kíván másokkal – társas kapcsolatok támogató erejét meg lehet tapasztalni

Ahhoz pedig, hogy a céljaink meg is valósuljanak, érdemes az alábbi szempontokat észben tartani:

 • Legyen egy jó tervünk.
 • Osszuk meg a  számunkra fontos emberekkel.
 • Összpontosítsunk a várható előnyökre.
 • Ünnepeljük meg a részcélokat.
 • Vezessünk naplót, írjuk le a céljainkat minél részletesebben.

Végül pedig a célkitűzésekben, célokért való aktív tettekben, a célok elérésének folyamatában rengeteg olyan erősséget tudunk fejleszteni magunkban, ami az életünk sokféle területén hasznunkra válnak és boldogabb, teljesebb életet tudunk élni: kitartás, motiváció, lelki erő, lelkesedés, növekedés, tanulási készség, rugalmasság, következetesség, türelem.

“Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mássz. Bármit teszel is, nem állhatsz meg: menned kell az utadon előre.”
Martin Luther King