Egyetemi tananyag lett a boldogságóra

Névtelen terv (4)

A tavalyi év komoly eredménye volt, hogy elindult a program egyetemi szintű megvalósítása is.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon A 2018/2019. tanév I. félévében indították el A léleknek idő kell című szabadon választható tantárgy keretében a tanítójelöltek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére és a Boldogságórák módszertanára fókuszáló tantárgyat.

A tárgy tanításának a célja elsősorban az volt, hogy fejlesszék a hallgatók érzelmi intelligenciáját, továbbá szerezzenek ismereteket az érzelmi intelligencia részképességeiről, fejlesztésének lehetőségeiről a köznevelésben. Cél volt továbbá a hallgatók felkészítése az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó foglalkozások megtervezésére a módszertani kultúrájuk fejlesztésével.

A félév során fontosnak tartották, hogy ismerjék meg a köznevelésben néhány éve működő jó gyakorlatot, a Boldogságóra programot, a program módszertani sajátosságait. Mivel az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolában is elindult a Boldogságóra program, így lehetőség van a tapasztalatcserére, sőt a most kezdődő őszi félévben a kurzusra jelentkezett hallgatók hospitálnak majd Boldogságórán, és lehetőség nyílik az ismereteik gyakorlatban történő kipróbálására. A kurzus létszámát a hallgatók kérésére bővíteni is kellett.

Kövecsesné Dr. Gősi Viktória szakmai dékánhelyettes tartotta a kurzust.