Végre óvodások lettünk!

308062712_1239848180098475_5727909806110826146_n-1.jpg

Zsadányi Tündérkert Óvoda
Csoport: Méhecske
Pedagógusok: Balázsné Barta Anikó Judit, Sallai Anikó pedagógiai asszisztens
Időszak: 2022-09-19 -2022-09-25
Módszer:
Bemutatás, Értékelés, Magyarázat, Szemléltetés, Beszélgetés, Segítségnyújtás, Dicséret, Bátorítás, Játékos tevékenykedtetés
Foglalkoztatási forma: Csoportos , Egyéni, Mikrocsoportos, Együttes
Heti terv címe: „Alma, alma, piros alma!” Őszi gyümölcseink; A HÁLA gyakorlása
Bevezetés: A gyerekekkel megkóstoltuk az előző héten az almát, mert pénteken az volt az uzsonna. Több gyermek mondta, hogy nekünk is van almafa, ezért kértem, hogy hozzanak majd az óvodába az almafáról, hogy az óvodában is megkóstolhassuk, milyen finom. Édes, vagy savanyú, piros, vagy sárga, vagy zöld színű?
HÉTFŐ
Mindennapi mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása.,
Tevékenységek:
Almaszüret
Táncoló pillangók
Hüvelyk ujjam almafa
A busz kereke csak körbe forog
Jancsi bohóc a nevem
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok (Mozdulj Rá!)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél: Zene iránti érdeklődés felkeltése., Örömmel vegyenek részt a tevékenységeken, Fejlődjön a közösségben való együttmozgásuk,
Feladat: Egymásra való odafigyelés fejlesztése a körbejárás, együtt mozgás segítségével., Esztétikai érzék fejlesztése a körbejárás megfelelő kivitelezésével., Megfelelő dalanyag megválasztásával az ének, énekes játékok, gyermektánc -érdeklődés felkeltése., Mozgásigény kielégítése a tevékenység során tervezett mozgással.,
Táncos , guggolós énekek segítségével a mozgáskultúra fejlesztése., Zenei élmény nyújtása, zenehallgatás segítségével esztétikai érzék fejlesztése., Örömteli tevékenység biztosítása motiválással. Nagymozgások, a mozgáskoordináció ügyesítése.,
Tevékenységek:
ÉNÓ 12. Cini, cini (Játékismétlés)
ÉNÓ 32. Gyerekek (Játékismétlés)
ÉNÓ 63. Csiga-biga (Játékismétlés)
ÉNÓ 85. Egy üveg (Játékismétlés)
ÉNÓ 109. Tekeredik (Játékismétlés)
ÉNÓ 115. Kis kacsa (Játékismétlés)
ÉNÓ 166. Kis kacsa (Játékismétlés)
Süss fel nap
Hüvelykujjam almafa A ritmusérzék fejlesztése – Az egyenletes lüktetés megéreztetése ölbeli játékokkal.
A ritmusérzék fejlesztése – Énekes játékok éneklése közösen mozgással kísérve
Gryllus: Alma, alma piros alma odafenn a fán
De jó a dió
A Boldogságóra programból Bagdi Bella zenéjének hallgatása: Szép nap ölelj most át engem.

Külső világ tevékeny megismerése
Cél: Szerezzenek sokoldalú, több érzékszerven keresztül történő tapasztalatot, Ismerjék meg az őszi
gyümölcsöket. Fejlődjön megfigyelőképességük (szín, forma, íz, illat, méretek, azonosságok, különbségek),
Feladat: Nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése a tevékenységek szervezése által., Az őszi gyümölcsök, zöldségek tulajdonságainak megismerése. Tapintás, kóstolás, szaglás, során az érzékszervi tapasztalatok bővítése.,
Tevékenységek:
Őszi gyümölcsök megismerése, tapasztalati úton történő megismerés.
A Boldogságóra programból az első téma: a HÁLA gyakorlása
KEDD
Mindennapi mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása.,
Tevékenységek:
Almaszüret
Táncoló pillangók
Hüvelyk ujjam almafa
A busz kereke csak körbe forog
Jancsi bohóc a nevem
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok (Mozdulj Rá!)

Verselés, mesélés
Cél: Beszédkedv felkeltése., Mese- és versélmény komplexitásának kibontása., Mondóka, vers, mese megszerettetése., Türelmesen hallgassák végig a mesét,
Megfelelő hely és idő biztosításával önként kapcsolódjanak be a vers és mesehallgatás mozzanatába.,
Feladat: Közösség alakítása egymásra való odafigyeléssel, alkalmazkodással, együttes cselekvéssel., Mesehallgatáshoz kapcsolódó szokások erősítése.,
Mondókák és versek mondásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra való ösztönzés., A vers mozdulatokkal való kísérése,
Tevékenységek:
Hüvelykujjam almafa…
Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél
Piros alma, de kerek
Almát eszem
Csóri Sándor: Dióbél bácsi
László Gyula: Szálló levelek
Sutov: Az alma
J. Bischof: Erdei cserebere

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: A gyermeki személyiség fejlesztése: a gyermek tér, forma, szín képzeteinek gazdagítása., Az eszközök használatával a vizuális megismerő, befogadóképességek fejlesztése., Fejlődjön finommotorikus készségük.
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A tevékenység iránti pozitív érzelmi viszony kialakítása., Az alkotói tevékenységekhez nyugodt, oldott légkör biztosítása., Az anyagokkal, eszközökkel, technikákkal való ismerkedés által ismeretek bővítése., Esztétikai élmények nyújtása és a gyermeki örömérzés felkeltése és fenntartása.,
Tevékenységek:
Gyurmázás- kígyó készítése sodrással (összehasonlítások végzése, hosszabb, rövidebb, leghosszabb, legrövidebb). A kígyóból csigabiga formázása. Gyümölcsös kifestő
Őszi gyümölcsök formálása színes gyurmából

SZERDA
Mindennapi mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása.,
Tevékenységek: Almaszüret, Táncoló pillangók, Hüvelykujjam almafa, A busz kereke csak körbe forog, Jancsi bohóc a nevem, Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok. (Mozdulj Rá!)
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél: Zene iránti érdeklődés felkeltése., Örömmel vagyenek részt a tevékenysége., Fejlődjön a közösségben való együtt mozgásuk,
Feladat: Egymásra való odafigyelés fejlesztése a körbejárás, együtt mozgás segítségével., Esztétikai érzék fejlesztése a körbejárás megfelelő kivitelezésével., Megfelelő dalanyag megválasztásával az ének, énekes játékok, gyermektánc – érdeklődés felkeltése., Mozgásigény kielégítése a tevékenység során tervezett mozgással., Táncos, guggoló énekek segítségével a mozgáskultúra fejlesztése., Zenei élmény nyújtása, zenehallgatás segítségével esztétikai érzék fejlesztése., Örömteli tevékenység biztosítása motiválással. Nagymozgások, a mozgáskoordináció ügyesítése.,

Tevékenységek:
ÉNÓ 32. Gyerekek (Játékismétlés)
ÉNÓ 71. Zsipp, zsupp (Játékismétlés)
ÉNÓ 85. Egy üveg (Játékismétlés)
ÉNÓ 109. Tekeredik (Játékismétlés)
Dalok éneklése

A ritmusérzék fejlesztése – Az egyenletes lüktetés megéreztetése a mondóka mozdulatai segítségével A ritmusérzék fejlesztése – Az egyenletes lüktetés
megéreztetése ölbeli játékokkal. A ritmusérzék fejlesztése – Az egyenletes lüktetés megéreztetése kitalált mozdulatokkal (kenyérdagasztás, tésztanyújtás, almaszedés, rugózás, lovacskázás
Gryllus: Alma, alma piros alma odafenn a fán
A Boldogságóra programból Bagdi Bella zenéjének meghallgatása: Szép nap, ölelj most át engem.
Külső világ tevékeny megismerése
Cél: Szerezzenek sokoldalú, több érzékszerven keresztül történő tapasztalatot, Ismerjék meg az őszi gyümölcsöket. Fejlődjön megfigyelőképességük (szín, forma, íz, illat, méretek, azonosságok, különbségek),
Feladat: Nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése a tevékenységek szervezése által., Az őszi gyümölcsök, zöldségek tulajdonságainak megismerése. Tapintás, kóstolás, szaglás, során az érzékszervi tapasztalatok bővítése.,
Tevékenységek:
Gyümölcsök megismerése, megkóstoltatása, Gyümölcssaláta készítés, Őszi gyümölcsök megismerése tapasztalati úton történő megismerés.
A Boldogságóra programból az első téma: a HÁLA gyakorlása

CSÜTÖRTÖK
Mindennapi mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása.,
Tevékenységek:
Almaszüret, Táncoló pillangók, Hüvelyk ujjam almafa, A busz kereke csak körbe forog, Jancsi bohóc a nevem, Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok
Verselés, mesélés
Cél: Beszédkedv felkeltése., Mese- és versélmény komplexitásának kibontása., Mondóka, vers, mese megszerettetése., Türelmesen hallgassák végig a mesét,
Megfelelő hely és idő biztosításával önként kapcsolódjanak be a vers és mesehallgatás mozzanatába.,
Feladat: Közösség alakítása egymásra való odafigyeléssel, alkalmazkodással, együttes cselekvéssel., Mesehallgatáshoz kapcsolódó szokások erősítése.,
Mondókák és versek mondásakor a tiszta hangképzésre, a helyes artikulációra való ösztönzés., A vers mozdulatokkal való kísérése,
Tevékenységek: Hüvelykujjam almafa., Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél, Piros alma, de kerek, Almát eszem, Csóri Sándor: Dióbél bácsi
László Gyula: Szálló levelek
Sutov: Az alma
J. Bischof: Erdei cserebere

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: A gyermeki személyiség fejlesztése: a gyermek tér, forma, szín képzeteinek gazdagítása., Az eszközök használatával a vizuális megismerő, befogadóképességek fejlesztése., Fejlődjön finommotorikus készségük.
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A tevékenység iránti pozitív érzelmi viszony kialakítása., Az alkotói tevékenységekhez nyugodt, oldott légkör biztosítása., Az anyagokkal, eszközökkel, technikákkal való ismerkedés által ismeretek bővítése., Esztétikai élmények nyújtása és a gyermeki örömérzés felkeltése és fenntartása.,
Tevékenységek:
Gyurmázás- kígyó készítése sodrással (összehasonlítások végzése, hosszabb, rövidebb, leghosszabb, legrövidebb). A kígyóból csigabiga formázása. Gyümölcsös kifestő
Őszi gyümölcsök formálása színes gyurmából

PÉNTEK
Mindennapi mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása.,
Tevékenységek: Almaszüret, Táncoló pillangók, Hüvelyk ujjam almafa, A busz kereke csak körbe forog, Jancsi bohóc a nevem, Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok (Mozdulj Rá!)
Mozgás
Cél: A gyerekek egészségének megerősítése., Egészséges életmód alakítása, mozgásigény kielégítése.,
Feladat: Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel. Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Egészség megőrzése, megszilárdítása., Egészséges életmód kialakítása., A foglalkoztatási formához kapcsolódó szokások gyakorlásával az együtt mozgásra nevelés., A mozgásos játékokon keresztül a mozgás megszerettetése., Az udvaron tartott tevékenységhez kapcsolódó szokások alakítása., Baleset elkerülésére való odafigyelés fejlesztése., Együtt mozgás során az aktív részvételre ösztönzés.,
Tevékenységek:
Gyümölcsszedés (játék)
Ülésben csúszás, kúszás gyakorlása Mozgásos mondókák (a héten tartott mindennapos testnevelés anyaga)
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: A gyermeki személyiség fejlesztése: a gyermek tér, forma, szín képzeteinek gazdagítása., Az eszközök használatával a vizuális megismerő, befogadó képességek fejlesztése., Fejlődjön finommotorikus készségük,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A tevékenység iránti pozitív érzelmi viszony kialakítása., Az alkotói tevékenységekhez nyugodt, oldott légkör biztosítása., Az anyagokkal, eszközökkel, technikákkal való ismerkedés által ismeretek bővítése., Esztétikai élmények nyújtása és a gyermeki örömérzés felkeltése és fenntartása.,
Tevékenységek:
A Boldogságóra programból a HÁLA jelének a kiszínezése (1.)
Nagy kartonra közös kép készítése: őszi fa tenyérlenyomatból és a gyerekek által színezett hálavirágokból felragasztunk egyet-egyet a tenyérlenyomataikhoz.
A szülőknek és testvéreknek hazavisznek a gyerekek egy HÁLA virágot!

REFLEXIÓ:
A kiscsoportosoknak megtartott Boldogságóra egészen más volt, mint a nagycsoportosoknak az előző nevelési évben. Sokkal nagyobb kihívás volt számomra, hiszen ők még nagyon kicsik. Beszoktatási időszak van, ezért jól ki tudtam használni ezt a témát, a HÁLA gyakorlását. Minden reggel úgy érkeznek a gyerekek, hogy megöleljük egymást. Elmondom nekik, hogy hálás vagyok azért, mert ilyen ügyesek, nem sírnak és hogy ebbe a szép csoportszobába járhatnak. Hálás vagyok azért, hogy az óvónénijük lehetek. A téma dalát türelmesen hallgatták végig és mindenki megölelte a mellette ülő társát. Nagyon aranyosak voltak.
Óvodapedagógus: Balázsné Barta Anikó

Képek