Színházi látogatás

Szinhazi-kép1.png

A diákok társas kapcsolatai döntő hatással vannak a személyiségfejlődésükre és társadalmi beilleszkedésükre. Kollégiumunk számos olyan esemény szervezésében vállal szerepet, ahol ezek a kapcsolatok kiteljesülhetnek. November hónapban egy ilyen kiemelt esemény volt a színház látogatás is, amire már előre készültünk. Egy másik kollégium diákjaival együtt vettünk részt az előadáson, így diákjaink közösségünkön kívüli kollégistákkal is megismerkedhettek. Az ilyen események nagy jelentőséggel bírnak a pozitív attitűd fejlesztéséhez.
A környezethez való pozitív viszony jellemzői, mint például az izgalom, éberség és lelkesedés, a színház látogatás során megtapasztalhatókká váltak.

Képek