Optimista leszek, Úri 6. osztály

20161024_074715.jpg

A 6. osztály második boldogságórájának témája az optimizmus volt.
Elsőként a fogalmat próbáltuk tisztázni: kinek mit is jelent az optimizmus, ehhez kapcsolódóan a pesszimizmus, realizmus. Elgondolkoztunk a fogalmakon, megvitattuk a „reménykedő realista” meghatározást. A beszélgetés során nagyon kevesen vallották magukat optimistának.
Mindenki feladatul kapta, hogy gyűjtse össze az elmúlt napokban őt ért negatív dolgokat, majd mindegyik dologhoz próbáljon valamilyen megoldást találni. Aki nem talált saját maga számára megoldást, ott közösen kerestek egymás számára, tanácsokat adtak egymásnak.
Mivel a diákok egyik kedvenc tevékenysége, feladattípusa a rajzolás, rajzos, kreatív feladatok, így azt kapták feladatul, hogy egy tárgyra, élőlényre, ami mosolyra készteti, megörvendezteti őket. Ezután ezt a tárgyat, élőlényt saját maguk metaforájaként értelmezzék, rajzolják le. Majd ezt a rajzot egészítsék ki úgy, hogy saját pozitív tulajdonságaikat jelenítsék meg, majd legvégül ábrázolják a rajzon, mi teszi őket vidámmá, boldoggá.
Például, ha valaki egy mosolygó virágként ábrázolta önmagát, a virág szirmai jelentették a jó tulajdonságokat, örömteli dolgokat.
Néhányan kezdetben arra panaszkodtak, hogy nem jut eszükbe semmilyen ábra, vagy semmilyen jó tulajdonság, örömteli dolog, de a többség vidám hangulata, lelkes munkája magával ragadta őket, így végül két kivétellel mindenkinek sikerült „optimista önmagát” megrajzolnia.
A rajzokból egy nagy plakátot állítottunk össze, amit kifüggesztettünk az osztályteremben, hogy rosszabb hangulatuk esetén erőt meríthessenek belőle.

Képek