Mozogni jó!

DSC03669.jpg

Óvodánkban a gyerekek egészségének megóvása érdekében nagy figyelmet fordítunk az életkoruknak megfelelő mozgásigény kielégítésére és testük edzettségére. Változatos és sokféle mozgáslehetőséget biztosítunk teremben és a szabadban egyaránt. A spontán és a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységekkel kiegészítjük az irányított mozgásos tevékenységeket. A komplex testmozgásokat igyekszünk beépíteni az óvodai élet egyéb tevékenységeiben is, amelyek, így együtt hatnak a gyermek személyiségének- a pozitív énkép, együttműködés, kommunikáció és a gondolkodás fejlődésére.
A héten megtartottuk a Boldogórát, a reggeli időben finommozgásukat fejlesztve gombát fedtek be mozaikkal illetve gyűrt papírgalacsinokkal, közben halk zene szólt.
Ezt követte a torna, amit bemelegítéssel kezdtünk: lábujjhegyen jártunk magas tartásba emelt kézzel, sarkon járás csípőre tett kézzel, páros lábon szökdelés. Ezt követte a mondókára való mozgás: Ilyen nagy az óriás, Fújja szél a fákat, Szól a harang, Kipp, kopp, kalapács, Lassan forog a kerék, Ugráljunk, mint a verebek. Miután jól kitornáztuk magunkat elővettük a labdákat és különböző labdagyakorlatokat végeztünk, egyedül illetve párokban. Levezetésként zenére mozogtunk, amit nagyon szeretnek a gyerekek Bagdi Bella: Jól érzem magam boogie dalára.
Az eszközök elrakása után, mosdóba mentek a gyerekek, és visszapótoltuk az elhasznált folyadékot,majd a szőnyegre pihenve elmeséltem nekik: A lusta király Bezzeg Andrea meséjét és beszélgettünk a meséről.

Képek