Mozogj! Élj!Tedd próbára magad!

borito.jpg

E hónap tevékenységeinek megvalósításához egy iskolák közti projektet dolgoztunk ki. Íme a projekt leírása:

Mozogj! Élj! Tedd próbára magad!
Iskolák közti interdiszciplináris nevelési projekt

I. A megvalósítás helye:
Rufa rét – az Olt folyó partján
Árkosi rét – Árkosi út irányába
Pacé tető-Előpatak irányába
Sugásfürdő
II. A projekt ötletgazdája: Botos Gyöngyvér biológia-kémia tanár
III. A projekt koordinátorai: Botos Gyöngyvér biológia-kémia tanár a Plugor Sándor Művészeti Líceumból és Váncsa Gyöngyi Klára, testnevelőtanár a Mikes Kelemen Elméleti Líceumból
IV. A projektben résztvevő pedagógus:
Bede Erika, Református Kollégium Sepsiszentgyörgy , magyar nyelv és irodalom tanára
V. Ideje: 2022. május – június folyamán
VI. Bevont tanulók köre: VI., VIII. osztályos tanulók a Mikes Kelemen Elméleti Líceumból , és a Plugor Sándor Művészeti Líceumból, Sepsiszentgyörgy. (a projektben résztvevő tanulók listáját lásd lennebb!)
VII.A projekt típusa:
Interdisciplináris – testnevelés, magyar nyelv és irodalom és biológia tantárgyak
VIII. Módszerek, eljárások:
– megfigyelés
– beszélgetés
– bemutatás
– frontális munka
– csoportmunka
– gyakorlati tevékenységek
– sporttevékenységek

IX. Érintett műveltségi területek:
– Ember és természet
– Anyanyelv és irodalom
– Testnevelés és sport
X. Megvalósítás és végeredmény bemutatása:
A tanulókat csapatokra osztjuk, összesen 4-4 csapat végzi a feladatot mindhárom iskolában, illetve közös kirándulások és túrák alkalmával lehetőség nyílik különböző sporttevékenységek lebonyolítására is. A projekt egy közös sportvetélkedővel és a díjak átadásával zárul.
XI. A projekt célja:
A mozgás, mint az egészséges életmód fontos lételeme változatos módon valósuljon meg a gyermekek mindennapjaiban. Gazdag eszköztár, motiváló helyszínek aktív részvételre inspirálják a gyermekeket. Mindenki végezzen önmaga számára érdekes, fejlesztő hatású, minden izomcsoportot megmozgató mozgásokat. Tapasztalják meg a gyermekek a mozgás örömét, az együtt mozgás közösségformáló erejét. Fedezzenek fel mozgás motívumokat a magyarnyelv és irodalomban, illetve a túrázások során vegyenek észre egy-két érdekes és hasznos növény- és állatfajt.
XII.Szervezés, előkészítés:
 Nevelési területek koncentrált kidolgozása
 Megfelelő eszközök biztosítása
 Gyermekcsoportok együttműködésének megszervezése
 Séták megszervezése
 Kirándulással kapcsolatos intézkedések
XIII. A tevékenységek során használt eszközök: nylon zsák, karika,tollaslabda és ütő, ping pong labda, nylon piros szallag, tréningfelső, megkülönböztető mezek , métaütők, teniszlabda, pillepalack, újságpapír, gyufa,száraz ágak, dió, nagy keserűlapu,nylon start jelző szalag, karika 60 cm átmérőjű.
XIV. Programok, tevékenységek, feladatok:

Sor
sz. Tevékenységek, szervezés Helyszín Időpont Felelős
1. Túrázás az Olt partjára
Sporttevékenységek lebonyolítása
Vizes élőhelyek
növény-és
állatvilágának megismerése Rufa -rét május 9-13 Botos Gyöngyvér
Bede Erika
Váncsa Gyöngyi Klára
2. Séta a város Árkos felőli kijáratához
Sporttevékenységek lebonyolítása
Kis
virágkertészetek meglátogatása Árkosi rét május 16-20 Botos Gyöngyvér
Bede Erika
Váncsa Gyöngyi Klára
3. Kirándulás a város előpataki kijáratához
Sporttevékenységek lebonyolítása
Büdöskúti
forrásvíz meglátógatása Pacé tető május 23-28 Botos Gyöngyvér
Bede Erika
Váncsa Gyöngyi Klára
4. Természetjárás
a város Sugás-fürdő felőli kijárójához
Sporttevékenységek lebonyolítása
Halastavak,
emlékerdő megfigyelése
Sugás-fürdő legendájának bemutatása Sugás-fürdő május 30-június 3 Botos Gyöngyvér
Bede Erika
Váncsa Gyöngyi Klára
5. Sportvetélkedő, eredményhírdetés, díjazás, élménybeszámolók Mikes Kelemen Elméleti Líceum június 6-10 Botos Gyöngyvér
Bede Erika
Váncsa Gyöngyi Klára

XV. A sporttevékenységek leírása:
1 .helyszín – Rufa rét
Útvonal Erzsébet Park Csíki utca- Oltmező utca -Rufa rét
Négypróba verseny: 4 csapat vesz részt 8-8 tanulóval, csapaton belül párban végzik a különböző feladatokat. Tehát 4 csapat azon belül 4-4 pár. A versenytáv hossza 100 méter, minden pár 25 métret tesz meg. A pálya előre kijelölve a szervező pedagógusok által.
Kellékek:4 db nylon zsák,4 db karika,8db tollaslabda ütő,4 db tollaslabda,4 db ping pong labda,12 m nylon piros szallag,8 db tréningfelső.
I.páros- zig -zagban szaladnak: fák kikerülésével, és a fákon elhelyezett papír szallagokat 4 db minden pár részére , kell minél gyorsabban begyűjtsék .
II.páros- zsákban ugrálás: szintén 25 m ,egyenes és füves területen ,ahol egyik gyerek az ugráló,a párja a segítsége.
III.páros- egyensúlyozás: mindkét gyerek 1-1 tollasütővel a kezébe ,az ütő tenyerén egy tollaslabdát,a másik egy ping1pong labdát kell elszállitson a 25 m levő célba
IV.páros- karikába bújva: mindketten egyszerre szaladnak, két alkalommal átugorva az eléjük elhelyezett akadályon
2 .helyszín-Árkosi rét
Útvonal -Erzsébet park Vashíd -Csíki utca-Árkosi út
Métázás: hagyományos magyar népi labdájáték megtanítása és játszása 2x 15 létszámú csapat között. A pálya 30 m hosszú, annak közepén található az ágakból kirakott cél vagyis a ,,vár”. Az egyik csapatot az,,ütők” alkotják, a másik csapatot a ,,kapók”. A játék során a 70 cm bottal,ütővel felszerelkezett játékosok a vonal mögött állnak egymás után sorban.Az ütő feldobja a kislabdát ,teniszlabdát és erővel lehető legmesszebb üti,utána,pedig gyorsan a ,,várba” fut,itt védve van. Ha a kapók eggyike elkapja a labdát és a várból való visszatérés előtt eltalálja vele a soron következő kapót, pontot szerez a ,,kapók” csapata. Amennyiben a dobó visszatér időbe a várból a csapatához a ,,dobók,” csapata szerzi meg a pontot.A játékot addig játszák amig mindenki szerre egy-egy alkalommal legalább ütő játékos lesz, a pontokat összeszámolják és amelyik csapatnak több van az a nyertes.
Kellékek: megkülönböztető mezek 16 db, 2 métaütők, 2 teniszlabda, piros-fehér nylon szalag, a pálya négy sarkának kijelőlésére.
3. helyszín- Pacé tető:
Útvonal Erzsébet park-Gróf Mikó Imre szobor-Kós Károly utca-József Attila utca
Őrtüzgyújtás-Futóverseny: 4x 100 méter, szintkülöbség 50 méter ,staféta,
4 csapat vesz részt,minden csapatban 4 gyerek.A verseny előre kialakított és szalagokkal kijelzett pályán zajlik ,amit a szervező tanárok előzőleg előkészítettek a domboldalon. A csapattagok a verseny kezdetén elfoglalják poziciójukat 100 méterre egymástól a kijelzett várakozó pontoknál.
I számú játékosok síp jelre indulnak, kezükbe üres pillepalackkal, amit meg kell tölteniük a kútnál egésszen tele, bezárni és akár egy staféta botot. Gyors szaladással a második gyerek fele kell szaladjon minél gyorsabban és átadja.
II számú játékosok egyik kezükbe egy a 4×2 újságpapírt tart, átveszi a teli palackot és a két tárggyal gyorsan a harmadik játékos fele szalad. III számú játékos kezében 8 szál gyufával várakozik ,átveszi a pillepalackot, az újságpapírt ,és a tárgyak épségére vigyázva szalad a 4 számú játékos felé.
IV számú játékos kezében 1 gyufásdobozzal várakozik, amint megérkezik a harmadik játékos ,bepakolja a gyufákat a dobozba ,átveszi a másik két tárgyat és szalad az utolsó ,,állomás,”felé.
A Pacé domb tetején levő célpontban 4 kis száraz ágacskából kialakított kupac várja a befutókat ,akik egy kupacot kiválasztva minél hamarabb tűzet kell gyújtsanak, amíg lángra kap a rőzse.
A leghamarabb meggyúlt Őrtűz gyújtók nyerik meg a versenyt.A palackokban felcipelt vizzel a verseny végén kioltjuk a tűzeket.
Kellékek: 4 db pillepalack, 4db újságpapir,4 doboz gyufa,száraz ágak.
4 helyszín- Sugásfürdő:
Útvonal-Erzsébet park-Oroszlán szobor-Vojkán utca-Borvíz utca
Ügyességfejlesztő, gyorsaságfejlesztő staféta verseny: 4 csapat vesz részt, minden csapat 8 versenyzőt indít. A csapat első 6 verenyzőjének ugyan azt a feladatot kell elvégezni , a 7 és 8 számú játékosok kicsit nehezebb feladatot kapnak. A csapatok a start vonaltól indulnak először csak a legelsők minden csapatból 15 m szaladás után a földre helyezett kupacból felkapnak 2 db diót a kezükbe, szaladnak még 10 m-et és a földre kirakott karikába dobják, majd visszafutva a csapatukhoz pacsizással indítják a 2 játékost. Ezt ismétlik, mindig a 6-os játékost minden csapatban 7 és 8 játékosok váltják fel akik egyszerre szaladnak. A 8-as játékos kezében egy nagy keserűlapu , szintén felkapnak a földről 2-2 diót, de amint megérkeznek a csapat karikájához öszepakoják a keserűlapuba az összes diót, felkapják a karikát is és egymást segítve a csapatukhoz futnak vissza. Az a csapat nyer ahol mind a 16 diót leghamarabb a saját csapatuk előtt a start vonalra leteszik,a karika belsejébe.
Kellékek: 64 db dió,4 db nagy keserűlapu,nylon start jelző szalag,4 db karika 60 cm átmérőjű
5 helyszín – Mikes Kelemen Elméleti Líceun sportpálya és sportterem:
Minifotbal bajnokság: -fiúknak, tollaslabda bajnokság-lányoknak
A fotbal bajnokságon 4 csapat vesz részt 6 játékossal csapatonként a játékidő 2×10 perc.
Minden csapat játszik mindenkivel. Győzelem 3 pont,egál esetén 2 pont,veszteség esetén 1 pontot kap a csapat. Az a csapat nyeri a bajnokságot aki a legtöbb pontot szerez. A meccseket gyerek bírók vezetik ,tanári felügyelettel.
Tollaslabda bajnokság: a tornaterembe zajlik, ahol 3 kirajzolt pályán, hálóval elválasztott területeken zajlik a játék. A résztvevők sorshúzással kapnak ellenfelet,a nyertesek tovább jutnak ,a vesztesek ,,vigaszágon,, folytatják.
Kellékek:fotbal labda,síp

Képek