Miért szép az élet?

DSCN0216.jpg

A beszélgető körök, a boldogságprogram kínálta gondolat és véleménycserék egy-egy fogalom értelmezése (pl: szeretet, vágy, részvét, optimizmus stb) az absztrakt gondolkodás gyakorlásán túl eljuttatták gyermekeinket a csoportos beszélgetés szintjére, magasabb szintre emelve a gyerekek szociális érzékenységét. Érzéseiket nem csak szóban de rajzban is képesek kifejezni, (lsd: képek). Az ábrázolást megelőzte egy olyan játék, amiben két csoportot alkottunk „vidám-szomorú”. Az egyik csoportnak addig kellett a „vidámságot” eljátszania amíg a „szomorú” csoportot meg nem nevettette. Nagyon szerették a gyerekek ezt a foglalkozást, volt aki „jóságos pillanatoknak” hívta.

Képek