,,Majd megnövök én…”

74209789_430295357675151_1862158245993381888_n.jpg

A szegvári Kurca-parti Óvoda Kisvakond középső csoportjában ,,AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA” Boldogságóra témájához érkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy a ,,Hála gyakorlása” téma után, a szeptemberi hónap meséjét többször kérték a gyerekek. Nagyon megkedvelték eme történetet.
Erre építettem e hónap témáját is, hiszen célom volt, hogy a gyermekek életkori sajátosságaikat figyelembe véve a jó – rossz, optimista-pesszimista szó jelentésével ,,barátkozzanak meg”. Magyarázattal történő beszélgetéssel igyekeztük megértetni ezen szavak jelentéstartalmát. Az ajánlott mese mondanivalója, igen nehéznek bizonyult. Úgy gondoltam, hogy a választható feladatok közül a ,,Majd meg növök én…” témát dolgozzuk fel együtt, közösen. A mese hallgatása, majd a beszélgetést követően, egy kopasz fát öltöztettünk fel, s tettük boldoggá úgy, hogy a gyermekek előre kivágtak az Ősz- tündér kérésére –előző nap-faleveleket. A falevelekre minden gyermek emotikonokat ragaszthatott, mely tükrözi az individuum erősségeit. Beszélgettünk arról, hogy ki miben jó?! – s ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz? – közben visszacsatoltunk a mesére/mesékre, hogy a mondanivaló még jobban megértésre kerüljön.
Az örömteli vizuális tevékenységet követően, szociális készségfejlesztő játékokat játszottunk, (,,Tükör-játék”, ,,Bizalom-vonat”, ,,Ragacsjáték”),ahol a játékos mozgásokkal, tevékenységvégzéssel, lehetőséget teremtettünk arra, hogy a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítsük, illetve az egymásra való odafigyeléssel, szociális érzékenységet, derűs, harmonikus, együttműködést kialakítsuk, erkölcsi nevelés valósult meg azáltal is, hogy a mese tartalmi elemeiből idéztünk. A játékok lendülete az önkéntelen párválasztásra adott lehetőséget, így a társas kontaktusok erősítésre kerültek. Mindvégig egyéni segítségnyújtás mellett végezték a játékos gyakorlatokat a gyerekek. Folyamatos dicséretemmel, buzdításaimmal, ellenőrzés-értékelésemmel, a bátorító nevelés alkalmazásával ösztönöztem a tevékenységvégzésre a gyermekeket. A meseszerű elemek, eszközök alkalmazásával, a hangulati fokozás, érdeklődés fenntartása volt a célom. A bizalmi játékok által, az együttmozgással, a csoport kooperatív képessége fejlődött. A folyamatos magyarázatnak, dicséretnek, buzdításnak, differenciált segítségnyújtásnak köszönhetően, a lassúbb gyermekek kiemelt figyelemmel való kísérésével, a tevékenység folyamatában, konfliktus-, és balesetmentesen zajlott le.

Képek