“Kicsi a medve, de erős!”

329792747_672846787954399_5104978962121939317_n.jpg

Zsadányi Tündérkert Óvoda
OM: 201770

Csoport: Méhecske

Pedagógusok: Marcsóné Nagy Anikó, Balázsné Barta Anikó Judit

Időszak: 2023-02-06 – 2023-02-12

Heti terv címe: Tél: „Bújj, bújj medve, hozzál tavaszt!” Boldogságóra Program 6. hónapja: „Megküzdési stratégiák”

Módszer: Bemutatás, Magyarázat, Szemléltetés, Beszélgetés, Differenciálás
Foglalkoztatási forma: Csoportos, Egyéni, Mikrocsoportos, Páros

Bevezetés: Február hónap, már a farsangi időszak. Ráhangolódunk a gyerekekkel a télűzésre!
Szabad játék: Medvebarlang építése LEGÓ-ból, nagykockából. Medve-zsúr a babakonyhában: sütés-főzés
Eszközök: Karton, festék, színesceruza, zsírkréta, gyurma, medve színező, ragasztó
Differenciálás: Egyéni képességek szerint színezés, festés, puzzle kirakása

HÉTFŐ
Mindennapi mozgás

Cél: A mozgás által a testi- szellemi teljesítőképesség fokozása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: Alkalmazkodóképesség, tolerancia fejlesztése., Játékszabályok felelevenítésével és betartásával a mozgásbiztonság és mozgás kedv felkeltése.,
Tevékenységek: Fújja a szél a fákat, Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok. Azt kérdezed, hogy vagyok? Medve vagyok, cammogok

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Cél
Az éneklés, énekes játékok megkedveltetése., Az ének-zene eszközrendszerével a gyerekek önkifejezésének fejlesztése.,
Feladat: Baráti kapcsolatok erősítése a párválasztós énekes játékok segítségével., Figyelem fejlesztése az új énekesjátékkal.,
Tevékenységek:
ÉNÓ 13. Dirmeg, dörmög (Új anyag)
A ritmusérzék fejlesztése – Énekes játékok éneklése közösen mozgással kísérve
Halk-hangos érzékeltetése (dinamikai különbségek) -Halkabb és hangosabb beszéd, mondókázás mozgás közben
Brumm, brumm, Brúnó (https://www.youtube.com/watch?v=QpaY9e7jQxU)

Külső világ tevékeny megismerése
Cél: Ismerkedés a medvék világával, jellemzőikkel. A medvékkel kapcsolatos hiedelemmel való ismerkedés., Boldogságóra Program 6. hónapjának témája: Megküzdési stratégiák, problémamegoldás a gyerekek részéről.,
Feladat
A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek elősegítése., Alkalmazkodó, és együttműködő képesség fejlesztése a közös tevékenység során., Az egyéni megismerő képességek, a problémalátás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
Tevékenységek: Kibújás, vagy bebújás: A medvék téli élete. A Boldogságóra Program 6. hónapjának témája: Megküzdési stratégiák. A gyermekek probléma megoldó képességének fejlesztése

KEDD

Mindennapi mozgás

Cél: A mozgás által a testi- szellemi teljesítőképesség fokozása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: Alkalmazkodóképesség, tolerancia fejlesztése., Játékszabályok felelevenítésével és betartásával a mozgásbiztonság és mozgás kedv felkeltése.,
Tevékenységek:
Medve vagyok, cammogok
Fújja a szél a fákat
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok
Jancsi bohóc a nevem

Verselés, mesélés

Cél: Belső képi világ, fantázia fejlesztése a mesék által., Kommunikációra képes gyermek fejlesztése – élmény, tapasztalat, gondolat kifejezése, A természet, az állatok szeretetére nevelés,
Feladat: Gyermekek látókörének bővítése, a világ sajátos megismerésének biztosítása., Ismerkedés a medvék világával,
Tevékenységek: WEÖRES SÁNDOR A MEDVE TÖPRENGÉSE (https://www.youtube.com/watch?v=6OWLD8xPWJI)
A két kicsi bocs meg a róka,
Osváth Erzsébet: Minek a medvének bunda?
Bezzeg Andrea: Az aranykulcs című mese bábokkal való előadása

Rajzolás, festés, mintázás, kézimuna

Cél: A gyermeki élmény és fantáziavilág, képi kifejezőkészség fejlesztése., A motoros funkciók, a látáskultúra megalapozása.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki munka értékként való kezelése, a tolerancia, az elfogadás biztosításával.,
Tevékenységek: Gyurmázás, Medve színezése, Medve puzzle kirakása

SZERDA
Mindennapi mozgás

Cél: A mozgás által a testi- szellemi teljesítőképesség fokozása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: Alkalmazkodóképesség, tolerancia fejlesztése., Játékszabályok felelevenítésével és betartásával a mozgásbiztonság és mozgás kedv felkeltése.,
Tevékenységek:
Medve vagyok, cammogok
Fújja a szél a fákat
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok
Jancsi bohóc a nevem

Külső világ tevékeny megismerése

Cél: Ismerkedés a medvék világával, jellemzőikkel. A medvékkel kapcsolatos hiedelemmel való ismerkedés., Boldogságóra Program 6. hónapjának témája: Megküzdési stratégiák, problémamegoldás a gyerekek részéről., Feladat
Feladat: A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek elősegítése., Alkalmazkodó, és együttműködő képesség fejlesztése a közös tevékenység során., Az egyéni megismerő képességek, a problémalátás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
Tevékenységek:
Tél: Bújj, bújj medve, hozzál tavaszt! Boldogságóra Program 6. hónapja: Megküzdési stratégiák A gyermekek probléma megoldó képességének fejlesztése. Kibújás, vagy bebújás: A medvék téli élete. Az aranykulcs című mese útját végig járjuk: megküzdési stratégiák (labirintus, páros ölelés, közben a mondóka éneklése)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Cél
Az éneklés, énekes játékok megkedveltetése., Az ének-zene eszközrendszerével a gyerekek önkifejezésének fejlesztése.,
Feladat: Baráti kapcsolatok erősítése a párválasztós énekes játékok segítségével., Figyelem fejlesztése az új énekesjátékkal.,
Tevékenységek:
ÉNÓ 13. Dirmeg, dörmög (Új anyag)
A ritmusérzék fejlesztése – Énekes játékok éneklése közösen mozgással kísérve
Halk-hangos érzékeltetése (dinamikai különbségek) -Halkabb és hangosabb beszéd, mondókázás mozgás közben
Brumm, brumm, Brúnó (https://www.youtube.com/watch?v=QpaY9e7jQxU)

CSÜTÖRTÖK

Mindennapi mozgás

Cél: A mozgás által a testi- szellemi teljesítőképesség fokozása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: Alkalmazkodóképesség, tolerancia fejlesztése., Játékszabályok felelevenítésével és betartásával a mozgásbiztonság és mozgás kedv felkeltése.,
Tevékenységek:
Medve vagyok, cammogok
Fújja a szél a fákat
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok
Jancsi bohóc a nevem

Verselés, mesélés

Cél: Belső képi világ, fantázia fejlesztése a mesék által.,Kommunikációra képes gyermek fejlesztése – élmény, tapasztalat, gondolat kifejezése, A természet, az állatok szeretetére nevelés,
Feladat: Gyermekek látókörének bővítése, a világ sajátos megismerésének biztosítása., Ismerkedés a medvék világával,
Tevékenységek: WEÖRES SÁNDOR A MEDVE TÖPRENGÉSE (https://www.youtube.com/watch?v=6OWLD8xPWJI)
Bezzeg Andrea: Az aranykulcs című mese bábokkal való előadása
Osváth Erzsébet: Minek a medvének bunda?

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Cél: A gyermeki élmény és fantáziavilág, képi kifejezőkészség fejlesztése., A motoros funkciók, a látáskultúra megalapozása.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki munka értékként való kezelése, a tolerancia, az elfogadás biztosításával.,
Tevékenységek: Gyurmázás, Medve színezése, Medve puzzle kirakása A kiszínezett medve barlangba ragasztása kartonra. Ujjal hóesés festése.

PÉNTEK

Mindennapi mozgás

Cél: A mozgás által a testi- szellemi teljesítőképesség fokozása., Mozgáskészség fejlesztése.,
Feladat: Alkalmazkodóképesség, tolerancia fejlesztése., Játékszabályok felelevenítésével és betartásával a mozgásbiztonság és mozgás kedv felkeltése.,
Tevékenységek:
Medve vagyok, cammogok
Fújja a szél a fákat
Mindennapos testnevelés, Mondókával egybekötött mozgásos játékok
Jancsi bohóc a nevem
A fejem, a vállam, a térdem a bokám

Mozgás

Cél: A gyerekek mozgásműveltségének formálása, fejlesztése testgyakorlatokkal és játékokkal., Rendszeres mozgás iránti vágy kialakítása, a mozgás megszerettetése.,
Feladat: A feladatvégzés közben egymás mozgásának követésével a testi épség megóvására nevelés., Akarati tulajdonságok fejlesztése az aktív részvételre való ösztönzéssel., Játékszabályok betartásával a mozgásbiztonság és mozgás iránti kedv felkeltése.,
Tevékenységek: Mackó táncoltató zenére
Mozgásos mondókák (a héten tartott mindennapos testnevelés anyaga)
Hossztengely körüli gurulás, macit a fej fölött tartva

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Cél: A gyermeki élmény és fantáziavilág, képi kifejezőkészség fejlesztése., A motoros funkciók, a látáskultúra megalapozása.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A gyermeki munka értékként való kezelése, a tolerancia, az elfogadás biztosításával.,
Tevékenységek: Gyurmázás, Medve puzzle kirakása A Boldogságóra programból a megküzdés jelének kiszínezése, felragasztása, Meséből sárkány színezése

REFLEXIÓ:

A gyermekeknek a héten nagyon tetszett a mozgásos játékokon kívül a mese meghallgatása. Kiscsoportosok ugyan, de nagyon élvezték. Végig jártuk az utat, amelyen a királylány végig ment, közben énekeltük a mesében lévő mondókát. Kitaláltam rá egy dallamot, ami a gyerekek számára fülbemászó volt. Medvebarlangot építettünk, mert minden gyermek hozott otthonról saját kis plüssmedvét, amivel játszhattak, tornáztunk, vigyáztunk rá! A hét megkoronázása a mézes medve sütemény sütése volt. A gyerekek megkóstolták és még a másik csoportba is vittek át kóstolóba.
Jól éreztük magunkat, közben zenét is hallgattunk Bagdi Bella zenéi közül. „Jobb Veled a Világ!”

Balázsné Barta Anikó óvodapedagógus

Képek