„Jól érzem magam!”

FŐKÉP-május.jpg

A téma feldolgozása május hónapban is több napon keresztül történt meg.
• A csoportban megszokottá vált, hogy a mesét – legyen az a nap bármely szakában – Boldog Dóra mondókájának közös elmondásával indítjuk; majd elmeséltem és feldolgoztuk Bezzeg Andrea: A lusta király című meséjét.
• Egy másik alkalommal az egészséges életmód fontosságáról beszélgetve az egészséges táplálkozásról beszélgettünk, válogattuk, csoportosítottuk a babakonyhában található zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb ennivalókat, majd a gyerekek által hozott gyümölcsökből gyümölcssalátát készítettünk és fogyasztottunk el tízóraira.
• Egy újabb napon, alapos vizsgálatnak vetettük alá fogainkat és beszélgettünk a rágás fontosságáról, táplálkozásunkban betöltött szerepéről. A téma napi szinten érinti a csoportba járó gyermekeket, hiszen vegyes csoport révén a 6-7 éveseknél nem telik el úgy hét, hogy 1-2 tejfogat el ne veszítsenek! Megfigyeltük és megbeszéltük a fogak elnevezését, elhelyezkedését, számát, a táplálék elfogyasztásában betöltött szerepét, majd a “Mutasd a fogad!” ötlet felhasználásával mindenki elkészíthette saját fogsorának mását. A tevékenység közben megvalósult a gyermekek sokoldalú fejlesztése: finom motorika, szem-kéz koordináció, téri tájékozódás, viszonyfogalmak gyakorlása, számlálás, kreativitás ….. majd az elkészült fogsorokkal játszva jókedvűen derültek egymáson.
• Óvodai programunkban kiemelt helyen szerepel a mindennapos mozgás. Igyekszünk változatos eszközök biztosításával kielégíteni a gyermekek mozgásigényét, fejleszteni mozgáskészségüket, ügyességüket, bátorságukat, amit nagyon szeretnek és igényelnek is. Az óvodai gyermeknapot is a mozgás köré szervezzük, mely így szervesen illeszkedett a Boldogságóra Program májusi témájához.
A gyermeknapi programot a hónap dalára – Bagdi Bella: Jól érzem magma – közösen végzett bemelegítéssel kezdtük, majd elvonatoztunk az udvar másik felében felállított játékos akadálypályához. Ott több csoportban ügyességi feladatokat kellett a gyerekeknek végigcsinálni, melynek teljesítéséről a saját maguk által készített kis menetlevelükbe kaptak igazoló pecsétet. Volt mocsárjárás, célba dobás, pókhálóban mászás, egyensúlyozás, zsákban ugrálás, labdás ügyességi feladatok… Majd a szabad játék után a délelőttöt közös tánccal zártuk. A nap végén – hogy még emlékezetessé tegyük és mindenkit otthoni mozgásra biztassunk – a gyerekek ajándékként hazavihetettek egy-egy színes labdát is.

Reméljük, hogy az átélt pozitív élmények és életérzés hozzájárulnak a mozgás iránti igényük megszilárdulásához, így egészségük megőrzéséhez és személyiségük egészséges fejlődéséhez is!

Képek