Játékos, zenés forgatag

350386341_1949885778679094_5798671613262650811_n.jpg

Zsadányi Tündérkert Óvoda
Csoport: Méhecske
Pedagógusok: Marcsóné Nagy Anikó, Balázsné Barta Anikó
Időszak: 2023-05-15 – 2023-05-21
Heti terv címe: Fecske csicsereg, mindent kifecseg. Boldogságóra (9.) Testmozgás
Módszer: Bemutatás, Ellenőrzés, Értékelés, Hibajavítás, Magyarázat, Szemléltetés,
Beszélgetés, Dicséret, Gyakorlás, Differenciálás, Játékos tevékenykedtetés
Foglalkoztatási forma: Csoportos, Frontális, Mikrocsoportos
Bevezetés: Az előző héten a madarakról és a fákról beszélgettünk. A természetben való fontosságukról, védelméről. A héten is folytatjuk ezt a témát, mert a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták.
Mindennapi mozgás
Cél: Rendszeres mozgás iránti vágy kialakítása, a mozgás megszerettetése., Szabályozott mozgás végrehajtás alapjainak elsajátítása.,
Feladat: Mozgáskultúra fejlesztése, szép, esztétikus mozgásra nevelés., Testi képességek és a
mozgásműveltség fejlesztése.,
Tevékenységek:
Foglald el a fádat!
Mosolygós és szomorú föld.
Fussunk, fussunk, szaladjunk
Mondókával egybekötött mozgásos játékok (Mozdulj rá!)

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Cél: A gyermekek zenei képességeinek (ritmus és hallásfejlesztés) kialakítása, fejlesztése., Tiszta éneklésre való törekvés. Auditív figyelem, emlékezet, zenei formaérzék fejlesztése.,
Feladat: Mozgásesztétika fejlesztése a megfelelően végzett mozgásokkal., Sor, lánc és kapu-híd tartásos énekes játékokkal az alkalmazkodóképesség alakítása.,
Tevékenységek
ÉNÓ 120. Csip, csip (Játékismétlés)
ÉNÓ 189. Gólya bácsi (Játékismétlés)
Bújj, bújj, zöld ág
Eresz alól (ÉNÓ 228)
Madárka, madárka (ÉNÓ351.)
Bagdi Bella: Jól érzem magam

Külső világ tevékeny megismerése

Cél: A gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása., Környezettudatos magatartás megalapozása., Csodálkozzanak rá, ismerkedjenek meg a természet kincseivel., Bővüljön ismereteik a madárállományunkról.,
Feladat: A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek elősegítése., Képek nézegetése visszatérő madarainkról., Ismeretek közvetítése: beszélgetés a madarak védelméről, a madarak szerepéről, tulajdonságairól., Séta során megfigyeljük a növényeket, fákat, megbeszéljük tulajdonságaikat.,
Tevékenységek
Beszélgetés az erdő életéről, a fák szerepéről, hasznukról, az emberi életre gyakorolt kedvező
hatásukról. Az erdő, a fák és a madarak kapcsolatának felfedezése. A különböző madarak külső jegyeinek, méretének összehasonlítása. A méhek munkájának pozitív hatása a természetre.
Testmozgás (Boldogságóra 9. téma)

Verselés, mesélés
Cél: Tudjon rövid verses mesét pontosan megtanulni., A természet, az állatok szeretetére nevelés,
Feladat: Előadó, elbeszélő és egymás türelmes meghallgatása., Gyermekek látókörének bővítése, a világ sajátos megismerésének biztosítása.,
Tevékenységek:
Mentovics Éva: Madárköszöntő
Fésűs Éva: Cinege Miki

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Cél: A vizuális észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése., Az eszközök használatával a vizuális megismerő, befogadó képességek fejlesztése.,
Feladat: A gyerekek érdeklődését felkeltő vizuális élmények biztosítása, A minél változatosabb anyagokkal és technikákkal való kísérletezés.,
Tevékenységek:
Közös fa festése kartonra. Fa körül élő állatok, rovarok, növények felragasztása.
Méhecske készítése, ragasztása színes papírból (mozaik kép)
A testmozgás jelének kiszínezése/pöttyös labda (Boldogságóra 9.)

Mozgás
Cél: Fizikai állóképesség erősítése., Gyors, pontos, célszerű cselekvés.,
Feladat: Az együtt játszás örömének fokozása a futójátékok játszásának segítségével., Az udvaron tartott tevékenységhez kapcsolódó szokások alakítása.,
Tevékenységek
A fejem a vállam a térdem a bokám
Nád a házam teteje- mozgással kísérve
Vidd a kaptárba!
Egyensúlyozó járás az erdei ösvényen

Reflexió:
A heti tevékenységeket nagyon szerették a gyermekek. Nagyon mozgékony és vidám gyermekek vannak a csoportban. Minden reggel örömmel várják a mindennapos testnevelést, a mozgásos játékokat. A mondókával egybekötött mozgásos játékok, a relaxációs gyakorlatok kedvelt tevékenységeink. Összekötöttük a madarak és fák napjával, ezért sokat voltunk a szabad levegőn, sétáltunk, kirándultunk, labdáztunk, az udvari játékokkal játszottunk. A gyerekek legszívesebben mindig kint lennének a szabadban. A csoportszobai tevékenységek során sokszor kérték a mozgásos zenét, ami a hónap dala. Bagdi Bella: Jól érzem magam című zenéjét.
A Boldogságórát folytattuk egészen a hónap végéig.
Zárásként a „hab a tortán” a gyermeknapi játékos, zenés forgatag!

Balázsné Barta Anikó
óvodapedagógus

Képek