Ivan Iljics halála

20200226_080233.jpg

Irodalom órán Tolsztoj Ivan Iljics halála című művét dolgoztuk fel. Motivációként építettem bele a megküzdési stratégiák témakörét az óra menetébe. A tanulóknak először amellett kellett érvelniük, hogy életben adódó nehézségek nem véletlenül következnek be az emberi élet során.
Ezt követően 2 csoportra bontva a születéstől a halálig terjedő periódust vizsgálták meg a tanulók abból a szempontból, hogy melyek azok a nehézségek, események, megpróbáltatások, amivel a legtöbb embernek meg kell küzdenie élete során. A kulcsfogalmakat papíron rögzítették, majd arra kértem a diákokat, hogy próbálják meg ezeket valamilyen szempont köré elrendezni. Szemléltető eszközként az aula egyik lépcsősorát használhatták.Mindkét csoport az alsó lépcsőfokot jelölte meg kiindulópontként, amelyhez a születés nehézségeit kapcsolták. Választásaikat megindokolták, majd a csapatok különböző megoldási javaslatokat tettek arra vonatkozólag, hogy az egyes nehézségeket, milyen módon lehet feldolgozni, hogyan lehet továbblépni az életben, ill.a probléma súlyosságától függően milyen külső segítséget vehetnek igénybe. Nagyon örültem néhány filozofikus megközelítésnek a halál értelmezése során,hiszen volt olyan diák,aki a halálhoz való eljutást földi küzdelemként, utazásként és egy magasabb szintre lépésként értelmezte. (Ezt az eszmefuttatást a következő órán jól tudom majd kapcsolni a “zsákmetaforához”.

Képek