Itt a tél, itt az advent!

20191212_083251.jpg

2019. december hó
Boldogító jó cselekedetek

Könnyen feldolgozható és mind gyermek, mind pedagógus számára kedves témakörhöz értünk, hiszen a mindennapokban gyakran felhívjuk a gyermekek figyelmét, ha valaki aznap jót cselekszik, ezzel erősítve meg őbenne és a csoportban a jó cselekedetek fontosságát.
Ami pluszt ad, mint „boldogságóra” a beszélgetésekhez: felhívni a gyerekek figyelmét, milyen hatással bír az érzéseinkre, hangulatunkra és mások érzéseire egy-egy jó cselekedet.
A beszélgetések bevezetése egy színpadi meseelőadás volt, melyet mind a 4 óvoda gyermekei láttak. Sok-sok jó és rossz cselekedet volt a mesében és minden gyermekcsoportban pontosan el tudták mondani és meg tudták határozni a jó és rossz dolgokat. Tapasztalataimat elmondtam kollégáimnak is, hogy érezzék ezek az erkölcsi üzenetek minden nagycsoportos korú gyermekhez elértek.
Következtek a gyermekek, ki, milyen jó cselekedetet tud elmondani, amelyben része volt? A bevezető után ügyesen ráéreztek és elkezdték sorolni azokat, melyek leginkább a kis testvérekkel kapcsolatos történések voltak. Később meséltek a szülőknek, nagyszülőknek való segítésről és az óvó és dajka nénik sem maradtak ki a felsorolásból. Ebben az esetben is már csak az volt a dolgom, hogy ráirányítsam a gyerekek figyelmét: milyen nagyszerű érzés volt az a felnőttnek, amikor megtapasztalták, hogy segítesz. Milyen jutalomnak, boldogságnak érezhették. Arra is rákérdeztem, hogy ők éreztek-e valamit a szívükben, amikor segítettek, vagy épp a kis testvért akadályozták meg a virágföld átvizsgálásában. Bizony, sikerült többeknek is ráérezni, hogy ezek a cselekedetek nekünk, velünk is jót tesznek, ezek által boldogabbak, gazdagabbak lehetünk.
A jó cselekedetekről való beszélgetések mellet a megszokott rituálék szerint dolgoztunk. Egyre népszerűbb a gyermekek körében – és bevallom pedagógus kollégáim körében is alkalmazom időnként – a „Pozitív gyermek vagyok” kártya. Szeretik, ha valamiben megerősödhetnek, esetleg elgondolkoznak a mondanivalóján, jelentésén. Meglátásom szerint a pozitív üzenetek a gyermekek az önértékelését jelentősen erősítik.
Mivel nincs saját óvodás csoportom, így megvalósíthatónak az „Itt a tél, itt az advent” – témakörhöz kapcsolódó meglepetés-készítés látszott, melyet boldogan készítettek el a nagycsoportos korú gyermekek a kiscsoportosok számára, melynek képei a feltöltésekben található meg. Továbbá beszámolómhoz csatolom egyik heti foglalkozásom vázlatát.

Mezőberény, 2019. 12. 20.
Kissné Wagner Mária
Boldogságóra pedagógus, intézményvezető

Nevelési feladatok, képesség -, és készségfejlesztés: Pozitív érzések alakítása, pozitív személyiségjegyek hangsúlyozása által. Megéreztetése annak, hogy sok múlik rajtunk, ahogy viselkedünk, cselekszünk. Egymás és mások megbecsülésére, tiszteletére, értékeinek felfedezésére nevelés. Az érzelmekre ható cselekmények által – erkölcsi kategóriák megéreztetése, megfogalmazása: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség. Ok-okozati összefüggés.

Szervezési feladat: A beszélgető kör helyszínének kialakítása. Eszközök előkészítése.

Megvalósítás:
• Napra forgó a napraforgó (12) relaxációs játék (5 perc) – a könyvben leírtak szerint végezzük el a feladatot.
• Játék a hangulatjelekkel (5 perc) – Válogatás, majd kiválogatás megadott szempont szerint: Csoportosítsuk a képeket! Tegyük az egyik oldalra, azokat, akik valami jót cselekedhettek! Vajon mit tettek? A másik oldalra, akik rosszat tettek, vagy valami rossz dologra készülnek! – a gyerekek igényeik és belső állapotuk szerint kapcsolódnak be. A gyerekek meglátásuk, fantáziájuk és motivációjuk szerint válogatnak, csoportosítanak.
• Jó cselekedetek – gondolkodtató kérdések, irányított beszélgetés. (5 perc) (Ki tud egy jó cselekedetet elmondani? Ki az, akivel már cselekedtek jót? Ki az, aki már egyszer/többször jót tett valakivel? Mi volt az?)

Ráhangolódás a mesehallgatásra: „Most pedig elmondok egy történetet egy kislányról, akit Amáliának hívtak. Hallgasd meg, mi történt vele, ha figyelmesen hallgatod, a jövő héten elmondhatod, megbeszéljük a történetét.(A bevezető után illatos olajat kapnak a kézfejükre, majd a meseszignál következik – furulyán a magyar népmesék dallama)mondóka a mese előtt: „Gyere velem, vigyáz ránk a napsugár, kerek erdőn a boldogság megtalál.”
• Mese: Szívem kertje (Bezzeg Andrea) – mesemondás. (10 perc) (A történet végén újból a meseszignál következik – furulyaszó – aztán csendesen felállunk, megköszönöm, hogy együtt lehettünk és a gyerekek visszamennek a csoportjukba.)

Képek