Ho’ oponopono

Boldogságóra: Megbocsátás
Foglalkozás helye: Sülysápi Csicsergő Óvoda- Csiga csoport/ vegyes/
Foglalkozás ideje: 2019.04.10.
Foglalkozás témája: Megbocsátás
Foglalkozás célja: Változatos módon, drámajáték keretében szerezzenek tapasztalatokat a megbocsátás, bocsánatkérés fontosságáról.
Foglalkozás feladatai: Képzetek alakítása érzelmeket kifejező arcok által. Dramatikus játékok során viselkedési normák, metakommunikáció felismerésének gyakorlása. Empátia, alázatosság kifejezésének verbális gyakorlása.
Foglalkozás módszerei: bemutatás, beszélgetés, szemléltetés, kooperatív módszer, értékelés
Foglalkozás eszközei: kő, báb, bőrönd, fűszoknya, korona, tengerészsapka, 5 érzelmet kifejező álarcok, szívek fénymásolt papíron, ollók, színes ceruzák
1. Személyiségfejlesztő gyerekdalok éneklése
Bagdi Bella: Repülj velem című dala
2. A téma bevezetése
– Hogy érzed magad? Hangulatbarométer beállítása
– 3 IGEN Vidámak akarunk lenni? Erősek akarunk lenni? Boldogok akarunk lenni?
3. Foglalkozást kezdő relaxáció
Repül a karom, ha akarom, ha nem akarom…
4. A téma feldolgozása
– Add tovább! Körbe állás, varázskő és egy varázsszó ( HO’ OPONOPONO) átadás. Mit jelenthet ez a varázsszó?(1)
– Boldog Dóra mesehívogatója, meséje: Bőrönddel érkezett, mi lehet benne?(2)
– Élt egyszer egy király, annak volt egy fia. A király egyszer nagyon megharagudott a fiára. A királyfi ezért vándorútra ment. Felkerekedett és elhajózott messzi földre. A király nagyon haragos volt, senki nem tudta megbékíteni.
– Befejezetlen mondat: Haragszom a fiamra, mert… Akinek a fejére kerül a korona, beszélhet. (3)
– Álarcválogatás: Milyen lehetett az öreg király arca?(4)
– Végül kiderítik az öreg király haragjának az okát: A kis királyfi eldugta a kincstár kulcsát. A király és az egész udvar népe három nap és három éjjel kereste megállás nélkül, de sehol nem találták. A királyfi nem merte megmondani, hogy ő dugta el, így inkább világgá ment, elhajózott a tengeren. A királyfi apja haragja elől inkább felfedezőútra ment. Egy szigeten kötött ki a hajója, ahol a bennszülöttek királya fogadta a következő köszönéssel: Ho’oponopono. A bennszülöttek nagyon vidámak voltak Táncoltak, énekeltek és szeretettel fogadták az idegeneket. A királyfi most már nagyon kíváncsi volt, hogy mit jelent ez a „ho’oponopono szó. Elküldte hát a bölcs emberét, hogy derítse ki. A bölcs mosolygó arccal tért vissza, és azt mondta, hogy a ho’oponopono szó nem mást jelent, mint azt, hogy hibát kijavítani. Ez egy olyan varázsszó, ami négy üzenetet foglal magába a mi nyelvünkön: Sajnálom! Kérlek, bocsáss meg! Köszönöm! Szeretlek!(5)
– Befejezetlen mondat: Mit gondolhatott a királyfi, amikor megtudta, hogy létezik ilyen szó? … Akinek a fejére kerül a korona, beszélhet.(6)
– Tudjuk, hogy a királyfi nagyon szerette az apját, de megbántotta. Már nagyon vágyott haza, az Óperencia királyságába. Örömében, hogy van megoldás, azt gondolta, hogy hazaindul, hiszen bocsánatot tud kérni a királytól ezzel az új varázsszóval. Azonnal felkerekedtek és elindultak hazafelé. A tengeren nagyon viharos volt a szél, azt hitték sose jutnak haza Óperenciába. De mikor megérkezett hajójuk a kikötőbe, kitisztult az ég, kisütött a napocska, vidáman csicseregtek a madarak. A királyfi egyenest a palotába indult, hogy találkozzon az apjával.
– Képzeljük el a találkozást! Mit kell tennie, mondania a kis királyfinak! Adjunk tanácsokat neki, hogy amikor beér a palotába és összetalálkozik, a megbántott apjával mit tegyen! Akinek a fejére kerül a korona, beszélhet.(7)
– Bocsánatkérés. Álarcok válogatása: Milyen lehetet a király arca? Milyen lehetet a királyfi arca a bocsánatkérés előtt és után? (8)
5. A foglalkozás lezárása
– Állókép: Álljatok párokba, és az udvari fényképész megörökíti azt a pillanatot, amikor a király és a királyfi kibékül. Majd a palota falát fogja díszíteni, hogy mindig emlékezzenek erre a fontos pillanatra.
– Bagdi Bella: Ho’oponopono dala
– Hogy érzed magad? Hangulatbarométer beállítása
6. A téma továbbadása
Szívek színezése, kivágása. Haza vihetik a gyerekek és otthon annak adják oda, akitől szeretnének bocsánatot kérni.