Hálás vagyok Neked!

70925384_1272048102978112_7059478688911327232_n.jpg

Boldogságóra bevezetését az Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Katica csoportjában valósítjuk meg 10 héten keresztül. A csoportba halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású gyerekek járnak, akik vegyes életkorúak, 3-6 éves korig. A bevezetés során, a különböző életkorokat figyelembe véve vontuk be a gyermekeket programba. Intézményünkbe olyan gyermekek járnak, akik más szociokulturális háttérrel rendelkeznek, és sok csonka családból érkező gyermek, valamint gyámság alatt álló. Ebből fakadóan kiegyensúlyozatlan, nehezen beilleszkedőek, valamint érzelmileg labilisak.Ezért is tartottuk fontosnak a programnak a bevezetését az intézményünkbe, illetve a saját csoportunkba is, hogy a pozitív életkép kialakítása és az érzelmek kifejezése minél eredményesebb legyen több csatornán, ingeren és játékos feladatokon keresztül. Elsőnek egy közös meditációs gyakorlattal kezdtük mely mindenki számára motiválóan hatott. Mesehallgatásnál a kisebbek figyelmét nehezebben lehetett fenntartani, ezért a nagycsoportosok számára, külön is elmeséltem. Beszélgettünk a hála fogalmáról, hogy ki és miért lehet hálás, nagyon jó válaszok érkeztek a gyermekektől. Elkészítettük a boldogság várat, amelyet a lépcsőkön fokozatosan haladva érünk el. A munkafüzetben lévő feladatokat a nagycsoportos korú gyermekek csinálták, melynek megoldásain elmélyülten dolgoztak és folyamatosan mesélték egymásnak, hogy miért is lehetnek hálásnak. A meséhez kapcsolódóan a gyermekek közreműködésével elkészítettük a hálafát, melyre boldogan ragasztották fel az egyéni hála jelüket. A gyermekekkel közösen írt mese nagyon jó hangulatban telt.Megmozgatta a fantáziájukat, képzeletüket, aktívan bekapcsolódtak a mese cselekményének megalkotásába. A mese mondanivalóját jól megragadták. Kifejezőképességük, ok-okozati viszonyok megfogalmazása nem okozott nehézséget számukra. Mesemotívumokat jól beépítették, a már általuk ismert mesékből. Volt olyan kisgyermek aki a valós életet összekapcsolta a mese cselekményével és szereplőivel. ( ahogy az állatok segítettek a nyuszinak – úgy ahogy a saját kultúrájukból adódóan a családjukban ) Játékidőben megépítették a boldogságvárat. Folyamatosan hallgattuk Bagdi Bella „Szép nap, ölelj most át engem” című dalát, mely nagyon tetszett a gyermekeknek , egész nap énekelték. Belső motiváló hatással volt rájuk, megölelték egymást, az éneklés alatt. Igényük volt arra, hogy közeledjenek csoporttársuk felé, ami a nehezen beilleszkedő gyermekekre is nagy hatással volt. A boldogságóra lezárása képen közösen tűztük fel a hála szimbólumát az első lépcsőfokra.

Képek