Hálás vagyok minden nap

Bemelegítő játék: Varázslás
Körben állunk, fogjuk egymás kezét. Mondok egy számomra kellemes hangzású
szót, amit mindenki 3x megismétel. Ezt követően a mellettem álló kisgyerek is
mond egy számára kellemesen hangzó szót, majd ezt is 3x megismételjük.
A „varázslás” addig tart, amíg körbe nem ér. /Szólhat alatta halk zene/
Beszélgető kör: Pozitív emberi tulajdonságok összegyűjtése – jó ha elhangzik a hálás szó is – .
Laza beszélgetés: Voltál-e már hálás? Kinek és miért?
Neked voltak-e már hálásak valamiért?
Kiscsoportos improvizáció: Játsszanak el a gyerekek röviden /szövegesen, de lehet néma játék is/
olyan helyzeteket, amikor valaki hálával tartozik valakinek valamiért.
Figyeljük meg egymás játékában, hogy a hála kifejezésének milyen
formái ill. lehetőségei vannak. /A szituációt maguk találhatják ki, de
írásban is megkaphatják tőlünk, ha irányítottá akarjuk tenni a játékot/
Rövid értékelő megbeszélés: A hála kifejezése a köszönöm-től a pénzjutalomig. Mit illik elfogadni?
Volt-e anoním jótevő, aki nem várt hálát?
Hálás meseszereplők: Csoportmunkában gyűjtsetek össze olyan meséket /történet, regény, film/,
amikor a főhőst hálás mellékszereplők segítették célja elérésében!
Pl. A tulipánná változott királyfi, Az állatok nyelvét tudó juhász, Hófehérke,
Öreg halász… Három kívánság,
Páros improvizáció: Lépj be képzeletben valamelyik mesébe, segíts egy
szereplőn szorult helyzetében! A jelenet végén a megsegített fél mondja ki
azt, hogy „Jótett helyébe jót várj!”
HÁLA hónap dalának meghallgatása: Szép nap, ölelj most át engem
Beszélgető kör: A hála színterei /család, iskola, baráti közösségek, tömegközlekedés, bolt, stb./
Kötött mondatkezdés: „Hálás vagyok anyunak, mert….
„Hálás vagyok a barátomnak, mert ….
Mf.13./4. A megkezdett mondatokat a 12./2. szivecskékbe beírni, mert lehet több dolog is.
Mf. 14./6. Közmondások
Kiscsoportos improvizációk készítése – A közmondások eljátszása szó szerint és átvitt
értelemben is.
Testnevelés órán: Ölelős fogó
Akkor vagy várban, ha valaki átölel /lehet párban, de csoportosan is
összeölelkezni/. Nagyon kell egymásra figyelniük, hogy ne csak a saját
irhájukat mentsék, hanem a társaik életére is vigyázzanak /kooperatív tenhn./
Technika órán: Hálakuponok készítése
Fogalmazás órán: Hála levél /lehet csak hálamondat is/- A jó fogalmazóknak Hálanapló készítése
Rajz órán: Hála rajz
Drámaórán: Pozitív pletyka /ld. Melegzuhany c. játék/
Körben ülünk. Egy valakit kifordítunk a körből, aki hall, de nem lát bennünket. Mindenki
mond az illetőről egy pozitív, megerősítő mondatot.
Pl. Azért jó a Rékával barátkozni, mert….
Szeretek vele játszani, mert…
Az a jó benne, hogy…
Hálás vagyok neki azért…
Soha nem felejtem el, amikor….
A kiválasztott /a hónap motiváló meséjéből vett ötlet/
Mindenki hoz magáról egy kis fényképet. Ezt beleragasztjuk egy napocska, vagy több szirmú virág közepébe. Minden nap egy valakit teszünk ki, a nap folyamán a társai teleírják a sugarakat, ill.szirmokat csupa jó dologgal. Ezt a nap végén haza viheti.