Fő az optimizmus!

IMG_20191021_124130.jpg

Az októberi témát nagy érdeklődéssel várták tanítványaim: segítettek elkészíteni az aulában lévő boldogságóra paravánt. Örömmel tapasztaltam, hogy nemcsak kartársaim, hanem más osztályok diákja is érdeklődve szemlélik a paraván képeit, munkáit. Az órákon a legnagyobb ellenségem az idő volt, mivel két órán is kitartana tanítványaim motiváltságuk, játékos kedvük. Szívesen veszik elő saját füzetüket még délután is, büszkén mutogatják az ötödikeseknek, rajzolgatnak bele.

A boldogságóra program második alkalmával tehát az optimista szemlélet kialakításán dolgoztunk. A gyermekek számára is nagy akadályt jelentenek olyan hiedelmeik, melyek miatt kudarcaikat esetleg általános érvényűnek vagy öröknek tartják, vagy a magatartás, hogy mindenért magukat hibáztatják. A reális talajon álló optimizmus, a jó működés elérése nem lehetetlen! Az optimizmus is tanulható bizonyos mértékig .Célunk az volt a foglalkozással, hogy arra ösztönözzük a tanulóinkat, hogy fogalmazzanak meg egy-egy saját történetet, ami szólnak kihívásról, problémamegoldásról, kudarcról, amelyben a nehézségek ellenére sikerült pozitív jelentést találniuk. Természetesen a játék most is jelen volt órán!

Képek