Éves beszámoló

Screenshot_20210824-115307_Facebook-1.jpg

Boldog Pedagógiai Szakszolgálat
Éves beszámoló a JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményéből

Nagyon érdekes és értékes évet zárhattunk le a JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményében a Boldogság Program segítségével. Pedagógiai Szakszolgálatunk több feladatellátási területen látja el klienseit 0-23 éves korig. Különböző közoktatási intézményekből érkeznek kliensek hozzánk és feladatkörünkben fontos szerepet játszik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók gondozása, fejlesztése. Ezért kimondottan fontos volt számunkra a lelki egyensúly és a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör biztosítása, amit a Boldogság Program módszere teljes mértékben segített. Így a rendszeres logopédiai, nevelési tanácsadás, prevenció, kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása és a pszichológiai tanácsadás területén is nagy szeretettel alkalmaztuk. Az óvodások a kezdetektől felszabadultan vettek részt a programban, szívesen szerepeltek a fotókon, örömmel várták a következő boldogság órát. Bagdi Bella zenei CD-je szinte ékszer volt minden foglalkozáson a ráhangolódásnál vagy zárásnál. Örömmel hallottuk az óvodapedagógusok, szülők pozitív észrevételeit is. Az általános iskola alsó és felső tagozatában, illetve középiskolai klienseinkkel a Boldogságórákon érzelmileg megjártuk a ”mennyet” és a „poklot” is, nagyon mély érzelmeket váltott ki egyes órák témája. Ilyenkor nem is nagyon szerettek a fotókon szerepelni a gyerekek. Sokszor a Boldogságórák után is felkerestek egy-egy téma saját tapasztalatainak, vagy az érzelmeik megbeszélésére. Az osztályfőnököktől és a szülőktől az iskolában is nagyon sok pozitív, néha szinte hihetetlen „változásokról” kaptunk visszajelzést. Számunkra is sokat jelentett a program, hiszen a pozitív érzelmek megélése mellett segítette a fejlesztő foglalkozások érzelmi ráhangolódását, a pozitív légkör alakítását, egymás és önmagunk megismerését, igazi csapattá alakulást.
Mivel az intézményünkhöz már speciális kérésekkel fordulnak a gyerekek/tanulók így igazán nagy segítséget jelentett számunkra a Boldogság Program. hiszen „ Nincs nagyobb boldogság a megosztott örömnél, és annál, ha végre önmagad mersz lenni.” A pozitív pedagógia segítséget nyújtott a képességek kibontakoztatásában, ezáltal a jobb eredmények elérésében is.
És ami a legszebb a módszer alkalmazásánál rájöttünk, hogy nem csak a gyerekekre/tanulókra volt több területen pozitív hatással, hanem ránk is. hiszen mi is megéltük a különböző érzelmeket, jobban megismerhettük magunkat, határainkat és még pozitív megerősítést is kaptunk, amiért külön köszönettel tartozunk!
Mindenféleképpen szeretnénk folytatni ezt a megkezdett gyönyörű utat és pályáztunk az Örökös Boldog Pedagógiai Szakszolgálat címre is!

Köszönet mindenért!

A Boldog Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézményének
boldog munkatársai

Képek