Év végi beszámoló

Év végi beszámoló

A csoport bemutatása:
Ebben a tanévben – magyartanárként – kezdtem a foglalkozásokat az 5. osztállyal, melynek létszáma 13 fő. Ebből 10 fő fiú, és mindössze 3 fő lány. A többség hátrányos helyzetű tanuló, jó néhányan tanulási problémákkal küzdenek, sokféle viselkedési és magatartási problémát kell kezelni, hogy fejlődjön érzelmi intelligenciájuk, a szó- és írásbeli kommunikációs és együttműködési készségeik. Mivel a diákok három különböző osztályból érkeztek, az önismeret és önkifejezés mellett a másik megismerése, az empátia fejlesztése is nagyon hangsúlyossá vált, alapvető viselkedési módok és készségek megismertetése és kialakítása is szükségessé vált, mint pl. a bekapcsolódás a beszélgetésbe, kulturált vita.
A foglalkozások:A Boldogságórák tematikájának megfelelően zajlottak.
Tevékenységek, feladatok, segédeszközök használata:
A tanári segédkönyvet jól tudtam használni, és jó ötleteket kaptam a 30 órás képzésen is, különösen a játékok terén. Ezeket a gyerekek szívesen játszották, de sokszor problémát okozott a másik meghallgatása, a szó udvarias átvétele, az önkifejezés. Nagyon sikeresek voltak a rajzos feladatok, szívesen készítettek családrajzot, örömmel hajtogattak, vágtak és ragasztottak, saját termük faliújságjára tavasszal – az Apró örömök hónapjában – színes dekorációt készítettek.
A megbocsátás gyakorlása témakörében bábokkal játszottunk, és a János vitéz megfelelő jeleneteit kapcsoltuk hozzá. Szeretnek képekkel és szókártyákkal is játszani, így a feladatokat gyakran ezekhez kapcsoltam: ezeket részben a hétköznapokból vett példákhoz, részben pedig az irodalmi olvasmányokhoz kapcsoltam. A Boldogító jó cselekedetek hónapjában karácsonyi köszöntőlapot és ajándékot készítettek a gyerekek. A kártyacsomagokkal gyakran dolgoztunk, például kiválogattuk az egyes témákhoz kapcsolható képeket, értelmeztük, mit lehet leolvasni az egyes képekről, majd rátértünk arra, a különböző szituációkban milyen módjai vannak az egyes érzelmek kifejezésének.
A tanulóknak sajnos nincs saját munkafüzete, de az ebben lévő feladatokból is tudtam meríteni.
Tantárgyi átjárhatóság:
Szinte minden témakör nagyon jól kapcsolódik az irodalom tanításához, részben a nyelvtanhoz is, így a szaktárgyam egyes témaköreit, tananyagait is be tudtam kapcsolni a Boldogságórák közé. Például A hála téma szeptemberben nagyon jól kapcsolódik az irodalom tananyaghoz, hiszen a család témájával indul az 5. osztályos tananyag. Októberben a nyelvtan kommunikáció témaköréhez illesztettem a Ráhangolás játékos feladatát: 5 különböző arcot mutattam, és azt vizsgáltuk, mit olvashatunk le az arcukról, mit jelent, hogy valaki reményteli? Mi jellemzi a reményteli embert? Hogyan gondolkodik a jövőről, a világról? A Megküzdési stratégiák hónapjában az ötödikben tanult mítoszok hőseinek cselekedeteiről beszélgettünk. Az optimizmus gyakorlása és a Társas kapcsolatok ápolása témakörhöz jól kapcsolhatók az 5. osztályos mesék.
További teendők:
További foglalkozásokat igényel a másik elfogadása, tolerancia, az érzelmek megfelelő kifejezése, a társas kapcsolatok fejlesztése mind az osztályban, mind a tágabb környezetben. Az órán megfelelő mennyiségű testmozgással járó feladatot érdemes beiktatni az energiák szabályozására.
Az alkotó tevékenységekbe szinte mindenki megfelelő mértékben bekapcsolódott, különösen, amikor egyéni volt a feladat. Fejlesztést igényel a társas – páros, csoportos – tevékenység, mely révén az együttműködési képességeik fejlődhetnek. A relaxációs, meditációs gyakorlatokat szeptemberben kezdtem megismertetni a gyerekekkel, ezért nagy elvárásaim nem voltak. Megelégedtem a koncentráció és a csend gyakorlásával, azonban nagy haladást a tanév folyamán egyelőre nem sikerült elérni. További gyakorlás szükséges hozzá, esetleg a többi kolléga bevonásával más órákon is gyakorolhatók lennének. Mivel a csoport elég mozgékony, nagy segítség lehetne más órákon is a technikák elsajátítása.

Képek