Év végi beszámoló

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájában a 2018/19-es tanév szeptemberében vezettük be a boldogságórákat. Az órákra külön órakeret nem volt betervezve a tantárgyfelosztásban, így tanórai kereteken kívül kerültek megtartásra, jómagam térítés nélkül is vállaltam ezeket az órákat. Mindezekből adódóan így csak havi 1-1 boldogságórát tartottam, mind az alsós, mind pedig a felsős csoportban. Az alsóban egy 3. osztályt választottunk, a felsőben egy 7. osztályt választottunk erre a feladatra. A gyerekek nagy lelkesedéssel, pedagógus kollégáim kíváncsian fogadták ezt az új, nem hagyományos tanórai foglalkozásokat. Minden egyes témánál igyekeztem a munkafüzet javasolt feladataihoz tartani magam, és aszerint megtervezni a foglalkozásokat. Az első néhány téma után már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy örömmel és jórészt óriási lelkesedéssel várták a gyerekek ezeket az órákat. Mindig akadt persze olyan gyerek, aki esetleg nem vagy csak részben akart részt venni a játékokban, érdekes feladatokban. A 3. osztályban egy idő után felmerült bennem a kérdés, hogy talán jobb volna a 10 éves kortól ajánlott, felsősöknek szóló tankönyvből feladatokat választani. Hamar beigazolódott, hogy a felvetés helyénvaló volt. Némely témánál az volt a tapasztalatom, főleg a 7. osztályban, hogy sokszor a gyerekek alakították a foglalkozásokat, hiszen a számos fontos kérdést érintő témáknál a személyes tapasztalatokat, élményeket mindenképp át kellett beszélni.
A következő tanévtől intézményünk a tantárgyfelosztásnál már figyelembe vette a boldogságórák kiosztását, pedagógiai programunka beépítettük. Terveink szerint szeptembertől 3 csoportban is szeretnénk majd foglalkozásokat tartani.

Képek