Erőpróba

Erőpróba-10.e.jpg

Már a jelenléti oktatás idején, A testmozgás gyakorlása hónapban, nagyon szép időre ébredtünk május 20-án. Az udvaron az állomásvezetőkkel, kollégákkal, kialakítottuk a terepet, az előzőekben megtervezett és összegyűjtött eszközöket (zsákok, pingpong ütők és labdák, kézi-, foci- és kosárlabdák, bóják, zsámolyok és a kötél) kiraktuk, a fertőtlenítő szerekkel együtt. A „Menetlevelet” az osztály tagjai készítették el. A 6 állomás mindegyikén mozgásos, játékos feladatokat végeztek a diákok, melyeket nagyon élveztek. Tartalmas és hasznos időt tölthettünk együtt, hiszem, hogy sikerült tanulóink figyelmét felhívni a testmozgás hasznára és fontosságára.

Képek