Engedd el!

Ezt a témakört gyermekdalok, körjátékok segítségével dolgoztuk fel a gyermekekkel.
Például az:
– Csipp-csipp csóka, vak varjucska, jó volt-e a kisfiúcska? Ha nem volt jó elviszem, hess el innen vak varjúcska, mert jó volt ez a kisfiúcska! Hess!
– Elvesztettem zsebkendőmet