Egy kicsi mozgás mindenkinek kell

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell

Az óvodás gyermek lételeme a mozgás. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is előírja számunkra, hogy :
„ A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.”
Intézményünk maximálisan eleget tesz ennek a kitételnek, hiszen lehetőségeinkhez mérten minden nap biztosítunk időt, és teret a gyermekek mozgásfejlesztésére. A mindennapos mozgás mellett heti egy alkalommal gyógy testnevelő szakember foglalkozik minden gyermekkel, illetve heti egy- kettő mozgás foglalkozást is tervezünk a gyermekeknek .
A hónap ajánlatai közül a gólya- béka témát dolgoztam fel, hiszen a gyerekek szívesen foglalkoznak olyan témával, ami állatokról, madarakról szól. A Piros kalapos békák meséjét többször is elmeséltem, érdeklődve hallgatták a gyerekek. Megbeszéltük, hogy a béka a gólyák elesége, és, hogy a színük azért zöld, hogy el tudjanak rejtőzni. Új fogalmat is tanultunk ezáltal: rejtőzködő színű.
A mondókákat, versikéket szívesen tanulták, kézműves tevékenység keretében egy kis békát készítettünk vegyes technikával, vágással, színezéssel, ragasztással, miközben a mondókát is megtanultuk: „Ugri – bugri béka, beugrott a tóba…”
Dalos játéknak beterveztem a „Boglya tetején áll egy gólya” dalt, a játékidőben, étkezések előtti- utáni várakozási időben is szívesen játsszuk. Az egyensúly gyakorlatot is kipróbáltuk, a versszakok váltásakor lábat is váltottunk, próbáltuk, melyik lábunkon tudunk tovább egyensúlyozni.
Május a gyermeknap, gyermekhét hónapja is, ilyenkor a hagyományos mozgásokon kívül játékos sorversenyeket is szerveztünk, a gyógy testnevelő által összeállított versenysorozattal mérték össze erejüket, ügyességüket korcsoport szerint a gyerekek. Nagyon mozgalmas sport- délelőttöt töltöttünk el együtt. A végén minden gyermek kapott egy emlékérmet is, amit nagy büszkén viseltek, és szüleiknek is boldogan mutattak meg.

Képek