Drága Mama!

Kepfo.png

Ezt a beszámolót azzal a szándékkal készítem, hogy segítsek azoknak a kollégáknak, akik a Pedagógus2 minősülésükön a boldogságóráikat szeretnék bemutatni. (Már voltak, aki kértek tőlem segítséget, meg emlékszem, hogy nekem is utána kellett járnom dolgoknak. Így legalább ezzel is könnyebb lesz másoknak.) Teljes óravázlatot írok, sajnos, táblázatos formában nem tudom ide másolni, így képen töltöm fel, remélem, olvasható lesz így is, a ppt.diák is a lenti képek közt. Amiket pedig itt az elején a csoportprofil után leírok, az a reflexió. (Ez most kicsit hosszabb és feladatközpontúbb a minősülés szempontjainak megfelelően.)
Csoportprofil: Egy leánykollégiumban tanítok, nálunk vegyes korosztályú csoportok vannak (9.- től 13. évfolyamig). A diákok a csoportomban 8 különböző középiskolából vannak, lakhelyüket tekintve is sokféle helyről valók. Néhányan távolabbi kisvárosban élnek, és vannak közelben lévő falvakból, községekből, illetve többen tanyákról is. Egy olyan diáklányom is van, aki – ugyan helyben lakik, mégis – számára a Családvédelmi Szolgálat a kollégiumi ellátást javasolta, mert az őt egyedül nevelő édesanyjával annyira megromlott a viszonyunk. 4 SNI-s és 1 BTMN-es kislány tartozik a csoportomba. Tanulmányi eredményeket tekintve is vegyes a társaság, vannak kifejezetten jó tanulók, kitűnő is közöttük, de olyanok is, akik szeretik hanyagolni a tanulást. (Természetesen a csoportot valamivel részletesebben kell ismertetni, illetve érdemes bemeneti felmérést végezni, például az Oxfordi Bodogságmérő Kérdőívet, illetve egyéb tesztet. A minősítésemnél a Tóth-féle Kreativitás Becslő Skálát is kitöltettem velük, és ezeket elemeztem, értékeltem.)
Kollégiumi nevelőtanár vagyok, míg tavaly szakköri formában tartottam meg a boldogságórákat, és ennek anyagait tettem föl erre a fórumra, addig most (mivel van csoportom) a csoportfoglalkozásaimba építve, tartom meg őket. Így arra szeretnék példákat hozni a kollégáknak, hogy hogyan lehet beépíteni a boldogságórák témáit a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának tizenkét nevelési feladatába. Az első témát a boldogságfokozó hála gyakorlását a családi életre nevelés témakörével kapcsoltam össze. Ezen belül is a nagyszülők szerepét a családban, illetve a nagyszülők iránti hála kifejezését választottam, mert úgy érzem, hogy napjainkban az élet olyan irányba változott, ami szükségessé teszi, hogy az idősek társadalmi megbecsülésére nagyobb hangsúlyt fektessünk, hiszen a társadalmi változások nem kedvező irányba viszik az idősek tiszteletének elvét. A régi szorosabb kapcsolatban élő, kisebb közösségek felbomlásával, a városiasodással és főleg a technológiai fejlődés egyre gyorsabbá válásával a munkaerőpiacon már nem a tapasztalt szakemberekre van szükség, hanem azokra, akik rugalmasan tudnak alkalmazkodni az intenzíven zajló változásokhoz. A cégek szívesebben foglalkoztatnak fiatalabb munkatársakat, ez visszahat az idősek társadalmi megítélésére is, hiszen az élettapasztalatnak, a bölcsességnek – legalábbis ezen a területen – a jelentősége csökkent. Ráadásul a gyerekek találkozhatnak olyan szemléletű filmekkel, Facebook bejegyzésekkel, melyek az időseket inkább kifigurázzák, elavult nézetekhez ragaszkodónak mutatják be, így fontosnak tartom, hogy erről a témáról beszélgessünk a gyerekekkel, és próbáljuk megerősíteni bennük, vagy visszaadni nekik az idősek tiszteletének igényét. S talán leginkább saját családjukra irányítva figyelmüket lehet ezt megtenni. Ugyanez igaz a hála gyakorlásával kapcsolatban, ami ennek az órának a másik nagyon fontos célja. Szeretném, ha megértenék és megtapasztalnák a hála kifejezésének pozitív hatásait.
Az érdeklődésük felkeltésére egy képet mutattam (ölbe ejtett, összekulcsolt idős kezek) nekik, s találgatniuk kellett, hogy vajon mi lehet az óra témája. Rögtön kitalálták, hogy az idősekről lesz szó, ezen belül többféle társadalmi, illetve családi téma felmerült, az idősek tisztelete is. Majd áttértem a személyes élmények előhívására, de egy könnyedebb kérdéssorral (Vidéken vagy városban élnek a nagyszüleik? Hogy telnek ott a napjaik? Szoktak-e rendszeresen találkozni velük?), ami megindította beszélgető kedvüket. Többségüknek még élnek a nagyszülei, de sokan nem tartják rendszeresen a kapcsolatot, mert távol laknak tőlük.
Ezek után még mindig viszonylag semlegesebb témával folytattam, hogy könnyebben, oldottabban merjenek beszélni: a népi hagyományban, régen mi volt a nagyszülők, idősek szerepe. Csoportokra osztottam őket, és mindegyikük kapott egy-egy mondatot, és azt kellett megbeszélnünk, hogy manapság is igaz-e részben vagy teljesen az az állítás. Megállapították, hogy sok minden nem úgy van már, mint régen. Beszéltünk arról, hogy mik lehetnek ezeknek a változásoknak az okai. Rá is jöttek arra, hogy másként élnek az emberek, mint régebben, és emiatt megváltoztak a szerepek, a nagyszülők feladata és tekintélye is. Kitértünk arra is, hogy ők már túlnyomó többségükben nem nagy családokban élnek, még akinek hét testvére is van, annak is három különböző családban nevelkednek a féltestvérei, nemhogy együtt élnének a nagyszülőkkel. Ezek után arról beszélgettünk, hogy ma mi a szerepe a nagyszülőknek? Az megmaradt, hogy vigyáznak a kisgyerekekre, bár – megjegyezték, hogy – a hagyományt nem adják át. Itt is rá kellett világítani kérdésekkel, hogy persze, valamiféle hagyományt átadnak, csak nem annyira jól körülírt, mindenki által ugyanúgy követett szokásokat.
A következő lépésben már személyes témára került sor. Milyen a nagyszülők és unokák kapcsolata? Többen is azt mondták, hogy kisgyerekkorban még jó a kapcsolat, de amikor már nagyobbak lesznek az unokák, akkor megromlik ez a viszony, ez összefüggött a szülők és a nagyszülők közti súrlódásokkal is, valószínűleg ez is befolyásolta az ő véleményüket. Szerencsére voltak pozitív példák is, olyanok, akik úgy érzik, hogy most, tinédzserkorukban is meg tudják beszélni a problémáikat, örömeiket a nagyszüleikkel. A következő feladatban a nagymamák öt jellemzőjét vizsgálták, először párban, majd közösen is megbeszéltük. Abban, hogy a nagyik általában finomakat sütnek-főznek két kivétellel egyetértettek, de már a bölcsesség és a türelem kérdése vitatott volt.
A következő szakaszban azt néztük meg, hogy egy író, illetve egy költő hogyan mesél a nagymamájáról vagy a már idősebb édesanyjáról. Két 20. századi szerzőt választottam: Esterházy Pétert és Áprily Lajost. Mindketten nagy szeretettel szóltak a számukra oly fontos idős hölgyről. Szerettem volna ezzel is erősíteni az idősek iránti tiszteletet diákjaimban. A másik célom az volt, hogy egy kis alkotó munka is szülessen, ami a kamaszoknak különösen fontos. Részben lehetőséget ad az önkifejezésre, másrészt a bennük lévő rengeteg feszültséget levezeti. Nagyon bele tudnak feledkezni az ilyen feladatokba.
Minthogy az egyik szakom a magyar nyelv és irodalom, illetve művészetismeretet is tanítottam, ezért ezek nálam gyakran kerülnek elő más tantárgyakkal való kapcsolatként, valamint a természetszeretetem miatt a biológia is. Szót ejtettük az asphodélosz kapcsán nemcsak a növényről, hanem a görög mitológiáról, a liliom pedig alkalmat adott arra, hogy a művészetben megjelenő szimbolikus jelentéséről mondjunk pár szót. Mindkettőhöz festészeti példák is kerültek. Megfigyeltük az írói eszközöket is, összevetettük a leírásokat azzal, amit eddig megbeszéltünk a nagyszülőkről.
A feladatok kapcsán folyamatosan gyűjtötték az anyagot a hálalevélhez a nagyszülőknek. Már csak a motivációt kellett bennük erősíteni. Rátértünk arra, hogy mit tehetnek az unokák a nagyszüleikért. Először páros munkában beszélték meg, majd mindannyian együtt is, és felírtuk az ötleteket. Már itt eljutottunk arra, hogy kifejezhetjük valahogy a hálánkat is. Ennek kapcsán kezdtünk el beszélni a háláról, hogy a hála mit jelent tulajdonképpen, és hogy milyen érzés, kinek jó? Tényleg csak annak, aki kapja vagy pedig annak is jó, aki adja? Egész belelkesültek, hogy készítsenek hálaajándékot.
Ezek után megbeszéltük, hogy szeptemberben van a hála napja, sőt a nagyszülők világnapja is. Megbeszéltük, hogy a nefelejcs a virága, ez egy beszélő nevű virág, nem szabad elfeledkeznünk az idős nagyszüleinkről. Így már az apropó is megvolt. Bár arról is ejtettünk pár szót, hogy nem kell feltétlen különleges alkalom, hogy hálásak legyünk. Minden nap kifejezhetjük a hálánkat, s ettől mi magunk is jobban érezzük magunkat, szebbnek látjuk a világot.
Így már minden készen állt ahhoz (elég anyag összegyűlt és érzelmileg is felkészültek), hogy megírják a hála levelet, és rajzolhattak is hozzá, illetve, aki nem szeretett volna saját maga rajzolni, annak adtam olyan lapot, amin volt kiszínezhető nefelejcs virág. Legnagyobb örömömre ezeken a rövidebb-hosszabb hálaleveleken volt, aki még óra után is dolgozott, vagyis egész hosszú szöveget írt. Már talán csak egyikükébe került még bele egy pici negatívum, de ő is jót kívánt nagymamájának. Az összes többi diák, akiben az elején volt negatívum, átfordult, pozitív hozzáállású lett, és próbálta azokat az emlékeket felidézni, amik jó élmények voltak a nagyszülőkkel kapcsolatban. Végül megbeszéltük, hogy ezt át fogják adni hétvégén a nagyszülőknek, és a következő foglalkozás elején megbeszéljük, hogy milyen hatást váltott ki. Az órát azzal zártuk, hogy elmondták, milyen érzéseket váltott ki belőlük az óra. Akik átfordultak pozitív irányba, ezt észrevették magukon. Már a pozitívumokat emlegették, azt, hogy megérdemlik a nagyszülők a tiszteletet, és hogy nagy élettapasztalattal rendelkeznek, amiből ők is meríthetnek.
A következő heti foglakozás elején beszámoltak az élményeikről, és látszott a mesélés folyamán is a meghatódottságuk azon, hogy milyen nagy örömet tudtak okozni, hogy mennyire meglepődtek a nagyszülők. Örültek mindannyian, hogy megtették ezt a lépést, és úgy vélték, hogy máskor is kell, hogy hálásak legyenek bármiért is másoknak.
Az óra végül is – úgy gondolom – elérte célját, a kezdeteknél jelentkező negatív felhangok eltűntek. A levelek őszinték voltak, s a beszámolók is az átadásról, vagy az elküldés utáni visszajelzésekről. Azt sajnálom, hogy most az év eleji, sok adminisztrációs feladat mellett, nem tudtam több időt hagyni számukra az órán való alkotásra, de aki időt akart erre szánni, így is befejezte az akár hosszabb levelét is. (Arról már korábban beszéltem nekik, hogy a csoportfoglalkozásokon belül fogom tartani a boldogság órákat, és hogy milyen témák lesznek az év folyamán.)

Óraterv (Boldogságóra)
A pedagógus neve: Dérné Bozóki Éva
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Tantárgy: Csoportfoglalkozás
Osztály: 2. csoport
Az óra témája: A nagyszülők szerepe a családban. A hála kifejezése az idős családtagoknak. (a Témakör: A családi életre nevelés)
Az óra cél- és feladatrendszere:
– a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: idősek tisztelete, empátia, gondoskodás, hálaérzés, véleményalkotás készsége, kreativitás, fogalmazási képesség, finommotorika
– a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): a hála gyakorlásának szerepe életükben, nagyszülők szerepe a családban, idősek szerepe a népi hagyományban, a sine qua non és a harmonia cælestis jelentése, Asphodelos, Kharón, Sztüx; Esterházy Péter és Áprily Lajos elhelyezése az irodalomban, illetve Fra Filippo Lippi és Joachim Patenier elhelyezése a művészettörténetben, a liliom szimbolikája
– és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: legyen tudatában annak, hogy a hála nem pusztán köszönetnyilvánítás, hanem egy boldogságfokozó technika is, értse meg, hogy miért kell tisztelni az időseket, legyen tisztában nagyszülők szerepével a családban, tudjon pár szót az említett művészekről, mitológiai témákról, tudja az említett kifejezések jelentését
Az óra didaktikai feladatai: témakör bevezetése, ismeretbővítés, új ismeretközlés, motiválás, aktivizálás, érthetőség
Tantárgyi kapcsolatok: Etika, irodalom, vizuális kultúra, biológia
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):

Bagdi Bella – Prof. Dr. Bagdy Emőke: Boldogságóra kézikönyv Pedagógusoknak és szülőknek, 10-14 évesek számára, Mental Focus, Budapest, 2017, ISBN: 978-615-80819-3-1, 5-73. old.
Bagdi Bella • Dezső Anita Boldogságóra – A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében Kézikönyv és munkafüzet 14-20 éveseknek Mental Focus, Budapest, 2016, ISBN: 9789631238709 X, 7-28. old.
Molnár V. József: Az emberélet szentsége, Főnix Könyvműhely, Debrecen, 2011, ISBN: 963006734 X, 155-57 old.
https://termeszetvedelem.hu/talalati-oldal/?type=vedett-fajok&id=174 2022-08-06 2022.08.04. 10:25
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszfod%C3%A9losz 2022.08.04. 10:45
https://idegen-szavak.hu/sine_qua_non 2022.08.04. 10:55
http://www.tintakiado.hu/cgi-bin/e-szotar/lat/search.cgi 2022.08.04. 11:11
https://www.nagyszuloklapja.hu/csaladi-elet-menu/3332/ezert-imadjuk-a-nagymamakat-5-dolog-amit-a-nagymamak-tudnak-a-legjobban.html 2022.08.04. 11:27
https://pozitivpedagogia.hu/hala-az-osztalyteremben/2022.08.04. 12:06
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szetter%C3%A1pia 2022.08.04. 12:55
Dátum: 2022. 09. 19.

Az óravázlat az egyik képen.

Képek jegyzéke:
1.Dia/Kezek: https://www.istenesversek.hu/czehmester-erzsebet-nagymama-koszontese/ 2022.08.05. 10:23
2.Dia/Nagycsalád: http://www.szozat.org/index.php/emlekezet/tartalommutato/13551-balaton-laszlo-a-gocseji-patriarchalis-nagycsalad 2022.08.05. 10:43
3.Dia/Rohanás: https://versek.aranyosiervin.com/mindennapok-elet-gyasz-remeny-hit/aranyosi-ervin-rohanasban/ 2022.08.05. 11:03
Bevásárlás: https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1871 2022.08.05. 11:20
Óvoda: https://nlc.hu/csalad/20160113/ceges-ovoda-munkahely-anya/ 2022.08.05. 11:35
Kimerülés: https://femina.hu/gyerek/amikor-a-nagyszulo-nem-szeret-unokazni-interju/ 2022.08.05. 11:53
4.Dia/Olvasó:https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/szulok_nagyszulok/28017/a_jo_nagyszulo-unoka_viszony_8_aldasos_hatasa 2022.08.05. 12:10
Mutató: https://csalad.hu/csaladban-elni/egymasra-tamaszkodo-cserepek-a-hazteton-avagy-nagyszulok-a-csalad-eleteben 2022.08.05. 12:27
Sütő: https://femina.hu/gyerek/unoka-nagyszulo-kapcsolat/
Nevető: https://nlc.hu/csalad/20181222/nagyszulok-unokak-kivetelezes/ 2022.08.05. 12:36
Talicskás: https://kepmas.hu/hu/egy-atdolgozott-elet-utan-nem-csak-unokazasra-vagyom-elvarhato-e-nagyszuloktol-hogy-nonstop 2022.08.05. 12:54
5.Dia/Nagyi süti: https://www.nosalty.hu/ajanlo/regi-recept-nagymama-sutemeny-atszamolas-retro-edesseg 2022.08.05. 13:04
6.Dia/Mosogatás: https://anyamagazin.hu/anyaszolga/azert-nem-ertem-el-mert-kezen-allt-a-parkban/ 2022.08.05. 13:22
6.Dia/Takarítás: https://napidoktor.hu/kivul-belul/hogyan-vegyuk-ra-a-kamaszt-a-takaritasra/ 2022.08.05. 13:38
Ültetés: https://kepmas.hu/hu/a-hazimunka-hamis-valosaga 2022.08.05. 13:55
Üdvözlőlapos: https://hu.stockfresh.com/image/210074/greeting-for-grandma 2022.08.05. 14:12
7. Dia/ Angyali üdvözlet :https://arthive.com/es/artists/196~Fra_Filippo_Lippi/works/341977~La_Anunciacin
Kisebb képek: http://molnar-v-attila.blogspot.com/2016/01/a-kereszteny-hitvilag-es-biblia.html
8.Dia/Asphodelos: https://termeszetvedelem.hu/talalati-oldal/?type=vedett-fajok&id=174#images-1 2022.08.05. 14:47
Asphodelos virága: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aszfod%C3%A9losz#/media/F%C3%A1jl:0_Asphodelus_albus_-_Samo%C3%ABns_(2).JPG 2022.08.05. 15:02
Kharón a Sztüx vizén: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%BCx#/media/F%C3%A1jl:Charon_by_Patenier.jpg 2022.08.05. 15:21
9.Dia/Mosogatás: https://anyamagazin.hu/anyaszolga/azert-nem-ertem-el-mert-kezen-allt-a-parkban/ 2022.08.05. 13:22
Takarítás: https://napidoktor.hu/kivul-belul/hogyan-vegyuk-ra-a-kamaszt-a-takaritasra/ 2022.08.05. 13:38
Ültetés: https://kepmas.hu/hu/a-hazimunka-hamis-valosaga 2022.08.05. 13:55
Üdvözlőlapos: https://hu.stockfresh.com/image/210074/greeting-for-grandma 2022.08.05. 14:12
10.Dia/Hála https://noinet.hu/nagymama-idezet-175-nagymama-idezetek-listaja/
11.Dia/Mi a hála? https://birolili.hu/a-hala-ereje/
12.Dia/Nagyszülők napja: https://www.facebook.com/videotongroup/posts/3103448446358249/ 2022.08.05. 15:42
Nefelejcs virág: https://utakerthez.hu/blog/nefelejcs/ 2022.08.05. 16:08
Nefelejcs növény: https://florapont.hu/brunnera-macrophylla-sea-heart-kaukazusi-nefelejcs/ 2022.08.05. 16:18
13.Dia/Néni: http://www.hortenziaotthon.hu/ 2022.08.05. 16:33
Bácsi: https://eletforma.hu/elet-mod/nem-is-olyan-egyszeru-a-tisztalkodas-idos-korban/ 2022.08.05. 16:49

Képek