Debrecen-Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye 4031 Debrecen Angyalföld tér 4

kedvenc-sportom-rajz.jpg

A kilencedik téma a testmozgás (egészséges életmód) volt a boldogságóra keretében, melyet heti tervnek megfelelően valósítottam meg. Cél, feladatrendszer: Egészséges szokások kialakítása! Tudatosuljon a gyermekekben, hogy a mozgás nélkülözhetetlen hatással van egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető, és pótolható a testi és lelki fejlődésük során. Kiemelt fejlesztési terület: társas kapcsolatok fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése alkalmazkodó képesség fejlesztése, akarati tulajdonságok fejlesztése, globális állóképesség: a test általános erejének fejlesztése. Hétfőn a kezdő relaxáció után beszélgetést kezdeményeztem a testmozgás, és az egészséges táplálkozás fontosságáról. Meghallgattuk a testmozgás hónap dalát (Bagdi Bella: Jól érzem magam boogie), majd hozzá illő mozgásformákkal egészítettük ki. Tükörjátékot játszottunk. Kedden játékidőben megnéztük képről a tejfogak, és a maradandó fogak részeit. Ez most különösen érdekes volt a gyermekeknek, hiszen nagycsoportosok révén most zajlik náluk a fogváltás. Az nap is kiesett egy gyermek tejfoga. Beszélgettünk a fogmosás fontosságáról! Készítettem egy képesség fejlesztő játékot is hozzá. Egy mosolygós, és egy szomorú foghoz kellet odatenni a megfelelő képeket annak megfelelően, hogy egészséges, vagy egészségtelen ételt ábrázolt-e. Mindig a következő gyermek húzott egy lefordított kártyát, így mindenki sorra került. Ezt nagyon sokszor játszották, a gyermekek mindig cserélődtek. Mivel ezt egy asztalnál játszottuk kiscsoportos tevékenységi formában, így volt lehetőség az egyéni beszélgetésre is. Az nap udvari kötelező mozgás tevékenység volt a tervezésünknek megfelelően. Bemelegítésként hullámvonalban futottak a fák, és a játékok között egy gyermek vezetésével, majd egyensúlyérzék fejlesztő feladatok voltak. Természetesen a játék sem maradhatott el. „Gólyák és fecskék.” „ Fecskék a dróton”. Szerdán meséltem el Bezzeg Andrea: Lusta király meséjét. A mese végén beszélgettünk arról, hogy ki milyen új mozgásos játékot tenne még az óvodánk udvarára, mivel rendeznék be. Terveket készítettünk. Lerajzolták kedvenc sportjukat, kedvenc mozgásos tevékenységüket. Kimentünk hamar az udvarra, mikor még más csoportok nem voltak kint, hogy mindenre legyen lehetőségük. Minden játékeszközt kipróbáltunk, biztattuk a bátortalanobbakat! Csütörtökön szintén kötelező mozgás tevékenység volt, amit szintén az udvaron, szabad levegőn végeztünk. A „Tűz, víz, repülő” játékkal kezdtünk, kiegészítve a „helikopterrel”, amire helyben kellett forogni. Ez egy gyermek ötlete volt! A főgyakorlat helyből távolugrás volt a homokozóban. Ezt páros versenyben is végeztük nagyon sokszor. Mindig újabb párok jöttek létre, a gyermekek igénye szerint. Pénteken játékidőben poharakból várat építettek, majd „Vigyázz a várra!” játékot játszották. Csináltam egy pályát, egy feladat sort a folyosón, kéz és láb formákkal. A térbeli tájékozódást, az irányok, és a testséma ismeretét gyakoroltuk, rögzítettük. Nem utolsó sorban a játék öröme volt a legfontosabb!!! Lufival játszottunk. Ki tudja a legtovább a magasban tartani. Egyéni és csoportos versengés is volt! Mindig imádják! Az udvaron szabad játék volt, minden gyermek igényének megfelelően, amihez biztosítottam az eszközöket. Foci, lépegető, stb. A mozgás mindennapjaink szerves része!!!

Képek