Boldogságlánc lépcsőfokról lépcsőfokra!

lépcső.jpg

Elvégzett feladataink:
A június a fenntartható boldogsáról szólt. A hónap dalával (Bagdi Bella: Jobb Veled a Világ!) indítottuk a foglalkozásunkat, aminek a szövegét mindenki kézhez kapta fénymásolt formában. A videó (https://www.youtube.com/watch?v=CIBvQfRfris) többszöri megtekintése és meghallgatása után gyorsan megtanultuk a szöveget és fergeteges jókedvvel, vidáman énekeltünk, tapsoltunk, táncoltunk. Ezzel megteremtettük magunk számára a boldogító alaphangulatot, ami végig velünk maradt.
Ezután készítettük el a kombinált fő feladatunkat, aminek a „Boldogságlánc lépcsőfokról lépcsőfokra!” címet adtuk. Mindenki egy kör alakú lapra rajzolta meg, hogy a tanév során mi adta számára a legtöbb boldogságot, miért hálás leginkább, melyek voltak a legkedvesebb élményei. Ezek a körök lettek a láncszemek, amiket lépcsőfokokra ragasztottunk fel sorban egymás után, így alakult ki a boldogságláncunk. A lépcsőre alulról kezdve felkerültek a boldogságórák havi témakörei színes szókártyákra írva, kezdve a szeptemberi hálától a júniusi fenntartható boldogságig (hála, optimizmus, barátság, jó cselekedetek, célok, küzdés, apró örömök, megbocsátás, egészség, boldogság). A lépcső emelkedése felfelé a képekkel és a feliratokkal együtt azt szimbolizálja, hogy a tanév 10 hónapja során mennyi mindent tanultunk, milyen sokat fejlődtünk lelkileg, gyarapodtunk érzelmileg és ismereteink is bővültek.
Még arra is maradt időnk, hogy elkészítsük a „boldogságábécét”, aminek keretében az ábécé betűihez pozitív töltetű fogalmakat, kifejezéseket kapcsoltunk (alaposság, békesség, szorgalom, tudás, vidámság, derű, jóság, csodák, értelem, elégedettség, kitartás…stb), írtunk.
Az óra befejezéseként minden tanuló megkapta névre szólóan a boldogságórákon való részvételéért a munkafüzetből fénymásolt oklevelet. Megbeszéltük, hogy otthon a saját szobájuk falára fogják felhelyezni, hogy a nyár folyamán is emlékezzenek az órákon tanultakra, és ha szükséges, használják, alkalmazzák az elsajátított légző gyakorlatokat, lazító, relaxációs technikákat és mindent, amire szükségük lehet.
A Jobb Veled a Világ című dal ismételt eléneklésével minden tanuló feltöltődve, derűsen hagyta el a tantermet. A tanévet vidám, közös fotózással, értékelő beszélgetéssel zártuk le.

Képek