,,Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd. Szeresd, vigyázz rá Istenem-atyám!- szavalják Szép Ernő,,Imádságát” a Református Óvoda lakói

Boldogsagora-aprilis-kep.jpg

A Nagykárolyi Református Óvoda a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség valamint az 1-es Számú Napköziotthon fenntartásában működik.
A gyermekek nevelése a biblia tanításának szellemében folyik.
A Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség Református Óvodájának küldetése, hogy a gyermekeket a keresztyén értékrend alapján, személyes hitünk, életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, családias légkörben a szülőkkel szorosan együttműködve neveljük.
Az óvodás gyermekek sokat vitatkoznak, veszekszenek, és meg is haragszanak egymásra. Ez akár apróságok miatt is történik. Vegyük ugyanakkor komolyan őket olyan szempontból, hogy a megbocsátást, elengedést már ebben a korban segíteni kell ahhoz, hogy az egymás iránti indulatuk ne gyűljön tovább bennük! Az óvodás gyermekek még nagyon konkrét módon gondolkodnak, ezért a megbocsátás „tanítása” és a megbékélés, kibékülés folyamata is csak konkrét helyzetekhez köthető a számukra.
Szükségük van a jó mintákra és a megbocsátás folyamatának „megtanulására”.
A Noé bárkája vegyes csoportba járó gyerekek nagyon szeretik a bibliai történeteket.
E hónap témáját,,József és testvérei” c. bibliai történetre alapoztuk.
Bevezető beszélgetéssel kezdtem, megbeszéltük,hogy:
– Kinek van testvére?
– Kinek van egy, kinek van több?
– Milyen a testvéred? Idősebb? Fiatalabb?
Akiknek nincs testvére, azokat is megszólítottam:
– Örülnél, ha lenne testvéred? Miért jó egy testvér szerinted?
– Mit szoktatok a testvéreddel együtt csinálni?
– Szoktatok veszekedni?
– Min szoktatok összeveszni?
– Gondoltad már azt, hogy bárcsak ne is lenne testvéred?
– Mikor éreztél így?
– Mi váltotta ki ezeket az érzéseket?
Ezután megjelenítettünk egy-egy, a gyerekek által elmesélt konfliktushelyzetet, illetve beszélgettünk az alábbi szituációról is:
– Mit éreznél, mit mondanál a következő helyzetekben? ,,A szüleid hazajönnének a vásárlásból, és csak a testvérednek hoznának valami figyelmességet”.
Testvérek (ovis társak, emberek) között előfordulnak nézeteltérések. Nem volt ez másképpen József és 10 testvére között sem…
Ezután elmeséltem,, József és testvérei ” c. bibliai történetet. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a történet, hiszen naponta átélik milyen, amikor velük szemben valamelyik csoporttársuk gúnyos, elutasító, irigy, féltékeny, megbocsátó.
Megbeszéltük a felolvasott történet tartalmát.
– Mi volt a József és testvérek közötti konfliktus oka? (Féltékenység, kivételezés.)
– Hogyan akarták megoldani? (Erőszakkal.)
– Mi lett ennek a következménye? (Életveszély, ijedtség, szomorúság, szégyen, a testvérek egymástól való elszakadása, Jákob gyásza.)
– Milyen békés megoldást lehetett volna találni?
– Mit jelent az irigység, gúnyolódás, harag, megbocsátás?
– Mi mikor vagyunk irigyek, gúnyosak, haragtartóak, megbocsátóak?
– Miért kell megbocsátanunk egymásnak?
– Hogyan kérünk bocsánatot?
– Ti kerültetek már ilyen helyzetbe?
Ezt követően a gyerekek közösen lerajzolták azt a helyzetet, mikor szóval megbántották egymást, bocsánatot kértek és megbocsátottak egymásnak.
A gyerekek rajzait, a három képből álló megbocsátási történet sorozatát kifüggesztettük a csoportszobában.
Nagy öröm látni és megtapasztalni, hogy hónapról-hónapra a Boldogságóra program során tevékenységeink hozzájárulnak a gyermek pozitív lelki fejlődéséhez.

Képek