Beszámoló

Beszámoló

A 2021/22-es tanévben iskolánk felső tagozatán minden osztályt bevontunk a programba. Erre az etikaórákon nyílt alkalom, illetve az 5. évfolyamon a magyar és a rajzórák keretében dolgoztuk fel a témákat. Minden felső tagozatos évfolyamon 2-2 csoport vett részt boldogságórákon 5 pedagógus irányítása mellett.

Szeptemberben a hála témakörét valamennyi csoportunkban feldolgoztuk. Tanulóink Hálaleveleket fogalmaztak szüleiknek és/vagy tanáraiknak. Voltak olyan tanulók, akik írás helyett rajzban illetve ének formájában fejezték ki hálájukat.

Az optimizmus jegyében a 7. évfolyamon optimista könyvjelzőket készítettek egymásnak.

A társas kapcsolatok témája kiemelt téma volt szintén valamennyi évfolyamon. A világjárvány miatti karanténok miatt az osztályközösségeket újra kellett építeni.
A 7.bc csoport az intézményünk hagyományai szerint dolgozta fel a témát. Az énekkar, a néptánc és a zeneiskola átszövi a diákok mindennapjait. A tanórák, a délutáni foglalkozások és a szakköri munka egyik eredménye, hogy tanulóink együtt töltik mindennapjaikat, s ennek köszönhetően rengeteg közös élményük van. A nyári táborainkban, a szabadidőben együtt töltött idő barátságokat, társas kapcsolatokat teremt.

Decemberben a boldogító jócselekedetek témáját az 5.osztályosok vállalták feldolgozásra. Különböző feladatokat vállaltak egymásért és családtagjaikért: pl.: beszélgessenek egy idős családtaggal, vagy egy olyan osztálytárssal, akivel egyébként nem szoktál. Készítettek ajándékokat egymásnak. Minderről be kellett számolni, és rajzot ellett készíteni.

A januári téma: célok kitűzése, elérése volt. Iskolánk 8. évfolyamának “Új remény” elnevezésű etikacsoportja Zakariás Péter tanár úrral alkottak motivációs plakátokat.
A képek önmagukért beszélnek. A jövőben iskolánk folyosóinak falát fogja díszíteni.

Februárban a megküzdési stratégiák volt a témánk. A 6. és a 7. évfolyamos csoportok is feldolgozták a témát. Jó volt tapasztalni, hogy a meditációkat is komolyan vették a tanulók, és maguk is megfogalmazták, hogy bizony vannak gondjaik, nehézségeik, és hasznosak voltak azok a lazító technikák, amiket a stressz oldására ismertek meg.
Az apró örömök élvezete rávilágított, hogy mennyi mindennek lehet örülni a hétköznapokban. Az 5. évfolyam kis papírszívekből készített tablót az örömeikről.

Közösségben elkerülhetetlenek a konfliktusok. Ezeket mindig rendezni kell. A megbocsátás egy olyan erény, amit gyakorolnunk kell. Kis kártyákat készített a 7. h csoport, és olyan társaiknak adták oda, akiktől bocsánatot kívántak kérni.

A testmozgás fontosságának jegyében mozgásos akadályversenyt rendeztünk az iskola diákjainak. A felső tagozatosok irányították a kicsiket, és az egyes állomásokon ők fogadták az alsósokat.

A tanév végén a fenntartható boldogság témájában minden csoport összefoglalta a tanév során feldolgozott témákat. Azt a feladatot kapta a 8. évfolyam, hogy készítsenek egy pár perces filmet arról, hogy miért ajánlanák más pedagógusnak, osztálynak, a portásnak, a rendszergazdának vagy a takarítóknak, hogy vegyenek részt boldogságórákon. Elhatároztuk, hogy a következő tanévben tartunk nyílt boldogságórákat nekik.

Képek