Barátság

A-2.jpg

Az óra során közösen megtekintettünk egy barátságról szóló rövid filmet gondolatébresztőként. Ezután képes idézeteket olvastunk és kötetlenül beszélgettünk a társas kapcsolatok fontosságáról. Többféle kapcsolatrendszer is szóba került, de a gyerekek egyet értettek abban, hogy a legfontosabbak a családi és baráti kötődések.
A beszélgetés után fotók segítségével felidéztük, hogy milyen közös programon vettünk részt legutóbb. Nagyon fontos egy osztályközösség életében is, hogy legyenek közös programjaink, melyek nagyon fontosak a társas kapcsolatok ápolásában, hiszen ilyenkor együtt lehetünk.

Képek