Az osztály közös céljai

Boldogságóra_Kis-forrás_Kiskacsák_Célok.jpg

Célok kitűzése és elérése
3. osztály

A foglalkozást ráhangolódó játékokkal, mozgással kezdtük.
Ezek a „Malomkörzés” és „Összehangoló” játékok voltak.

A következőkben körbeszélgetés során összegeztük, értékeltük az eltelt 4 hónapot. Osztályszinten, mint közösségi célokat és egyéni szinten is új célokat fogalmaztak meg a gyerekek, amiket év végéig szeretnének elérni.

Játékos feladatban mindenki egy írólapra felírhatta 3 kívánságát -Három kívánság játék- melyeket körbeszélgetésben beszéltünk meg.

Meghallgatták a tanító előadásában az „Öreg halász és a nagyravágyó felesége című mesét, melyből azt a következtetést vontuk le, hogy tartósan boldoggá nem egy kívánság teljesülése tesz, hanem kellő kitartással, szorgalommal tudjuk elérni álmainkat. Ez az út fejleszti személyiségünket.

Meséket gyűjtöttek, melyekben a hős elindul célja megvalósítása felé, és kalandokkal és akadályokkal megküzdve eléri azt. ( Égig érő paszuly, Babszem Jankó, Csillagszemű Juhász stb.). A Csillagszemű juhász című mesét megnéztük a „Magyar népmesék” gyűjteményből választva.
Magyar népmesék: A csillagszemű juhász

Végül csoportmunkában dolgozva készítettek egy tablót, melyen az osztály közös céljait ábrázolták, rajzzal, szöveggel.

Rintek Nóra Szvetlána

Képek