Az optimizmus gyakorlása

relaxáció-mozgással.jpg

Beszámoló
Boldogságóra: 2. Az optimizmus gyakorlása
Az óra időpontja: 2019. október 16.
Résztvevők: 2. osztály
Fejlesztendő kompetenciák :
• beszédkészség, beszédbátorság fejlesztése
• önismereti gyakorlatok
• megfelelő nyelvhasználat fejlesztése
• alkalmazkodás, egymásra figyelés.
• esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése
A foglalkozást mozgás alapú relaxációs gyakorlattal indítottuk. Becsukott szemmel a levegőbe firkáltunk. A hónap dalának meghallgatása után beszélgettünk. Szómagyarázattal kezdtem, hiszen az optimista szó jelentése 7-8 éves gyerekeknek nem biztos, hogy ismert. Tudatosan felolvastam tanítványaimnak A szomorú királykisasszony című mesét, s így könnyebben ment a téma feldolgozása és megértése. Szóban megbeszéltük a mesében szereplők cselekedeteit. Páros munkával megvalósítottuk az Optimista? Pesszimista? helyzet értékelést , ehhez a saját éltükhöz választottam mondatokat négy témából . A párok alakításához a gyerekek előzetes ismeretét használtam.( Cetlikre írtam az ismereteiket , majd mindenki húzott egyet és megkereste a párját. A véletlenszerű párválasztás nem okozott problémát a feladat teljesítése során.) Beszélgettünk a 20-30 év eltelte utáni jövőképről, s ezt rajzos formában kértem, hogy készítsék el számomra. Ezekből a munkákból készült a tabló. A meditációt követően zárásként kértem a tanulókat, hogy az optimistán csengő mondatokat próbáljanak megfogalmazni és a szívecskékbe beleírni. Lelkesen készültek a mondatok talán a témára fókuszálás miatt nem figyeltek kellően a helyesírásra. (Annak ellenére, hogy a mondatok helyes leírására felhívtam a figyelmet.)
Hatékonynak éreztem az órát.
A témához videó készítését is tervezem, amit csak november elején tudok feltölteni.

Képek