Az optimizmus

Bizakodás.jpg

Boldogságóra a 4. osztályban
óravázlat
Téma:Az optimizmus gyakorlása
Az óra cél- és feladatrendszere:érzelmi intelligencia fejlesztése, intuitív érzésvilág fejlesztése, problémaérzékenység erősítése, konfliktusmegoldás fejlesztése, reális önszemlélet erősítése, olvasóvá nevelés
Tantárgyi koncentráció: ének-zene, magyar irodalom, vizuális kultúra, technika, etika
Az órát tartja: Borbás Lászlóné
Helyszín: Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola (Tunyogmatolcs, Árpád u. 3., 4-es tanterem)
Időpont:2019. 10.24. 08:00-08:45
Az óra menete Megjegyzés
(módszerek, szemléltetés, …)
1.Visszapillantó (10 perc)
-Felolvasások az otthoni feladatként elkészítendő hálanaplókból Véleménycsere
2. A téma bevezetése (10 perc)Előzetes szorgalmi feladat
-Mi mindent tudtatok meg az optimizmus kifejezésről? A szó eredetének és jelentésének rögzítése a füzetbe és a táblára
-Ki miben érzi magát a legjobbnak? Tanulói önszemlélet
3. A téma feldolgozása(15 perc)
– Gyűjtsetek az optimizmus jelentéséhez rokon értelmű kifejezéseket! Csoportmunka
-Az optimista ember ellentéte a pesszimista. Csoportmunka példák gyűjtésével
-Közös ének: Ha jó a kedved… Daltanulás
-Add tovább a grimaszt! Szituációs csapatverseny
-Mesefeldolgozás: A szomorú királykisasszonyMegf.sz.: Mivel érdemelte ki a pásztor akirálykisasszony kezét?
4. Írásbeli házi feladat: Ti miként tudnátok elűzni a szomorúságot? (5 perc)
5. Az órai munka értékelése (5 perc) Jutalom matricák, szóbeli dicséret

Képek