Az optimista szemüveg

f.jpg

Óravázlat

Pedagógus neve: Jovánovics Bernadett
Műveltségi terület: Boldogságóra
Osztály: 1. osztály
Az óra témája: az optimizmus
Az óra cél- és feladatrendszere: az optimista szemlélet kialakítása játékos formában, önbizalom fejlesztése, pozitív energia sugárzása
Az óra didaktikai feladatai: Új ismeret feldolgozó óra, szemléletesség, fokozatosság, érthetőség, motiváció, differenciálás

MOZZANAT FELADATOK MÓDSZER, MUNKAFORMA ESZKÖZÖK IDŐ
1. Relaxáció 1. Égig érő fa vagyok megnövök, mint a nagyok… Boldogságóra kézikönyv 34.oldal FOM 2 perc
2.
Ráhangoló-
dás 1. Beszégetőkör
Mitől jó egy nap? beszélgetés 3 perc
3. A téma feldolgozása 1. Rajzolj- a munkafüzet 24. oldalán lévő feladat színezése
2. hogy vagy?- egy két szóban mindenki fogalmazza meg érzéseit. Majd elmondom, hogy mivel fogunk foglalkozni a mai órán.
3. mesélj el egy olyan történetet, ahol nagyon izgultál, vagy féltél, de aztán kiderült, hogy nem is kellett és minden a legjobban alakult.
Csoportmunka
egyéni
beszélgetés
Munkafüzet
ceruzák
színes ceruzák 15 perc
4. Játék Mosolydobás: Egy labdát dobálunk körben egymásnak. Akinél a labda van szüntelenül mosolyognia kell. A többieknek pedig meg kell próbálniuk minél komolyabban tűrni mindezt. A labdával rendelkező pedig igyekszik kiejteni mindenkit úgy, hogy megnevetteti őket. Kislabda
babzsák 5 perc
5.A szomorú királykisasszony Felolvasom a mesét, amíg ők nagyon figyelnek. A legfontosabb feladatuk, hogy az érzésekre figyeljenek és jegyezzék meg. Esetleg leírhatják, lerajzolhatják azt. FOM Tankönyv
papír
ceruza 20 perc
6. Meditáció A tankönyv 76. oldalán lévő első foglalkozás utáni meditációs gyakorlat. FOM tankönyv
5 perc

Képek