Az első foglalkozás

IMG_20190925_094344-2-1.jpg

Ebben a tanévben iskolánk csatlakozott a Jobb Veled a Világ Boldogságóra programhoz, melynek keretében a hatodikos tanulók érdekes, tartalmas foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek az alkalmak nemcsak fejlesztik a szociális- társas- érzelmi kompetenciájukat, hanem segítenek eligazodni az ön- és társismeret útvesztőiben, s végül, de nem utolsósorban közösségfejlesztő hatással is bírnak. Minden hónapban más- más téma kerül feldolgozásra. A szeptemberi hónap témája a hála volt. Olyan sok mindenkinek, olyan sok mindenért tartozunk köszönettel, de sajnos a rohanó hétköznapokban ritkán jut rá alkalom. Ezúttal az osztály tanulói mesélhettek arról, ők miért és kinek hálásak. Fontos volt annak megláttatása a beszélgetések során, hogy a hála és köszönetnyilvánítás az életszemléletünk része legyen, azaz nemcsak arról szóljon, hogy megköszönünk valakinek valamit, hanem arról is, hogy tudatosan igyekezzünk észrevenni magunk körül a jót.

A szeptemberi téma előtt szükségesnek tartottam egy olyan bevezető óra megtartását, ami tájékoztató jellegű, illetve ahol megbeszélhetjük a foglalkozások szabályait, elvárásait. Közösségkovácsoló ereje volt az osztályfal kijelölésének, valamint a közös fotók elkészítésének. Azt éreztem, hogy tanítványaim ráéreztek a dolog különlegességére, s arra, hogy itt nem egy hagyományos osztályfőnöki óra zajlik, hanem attól sokkal több

Képek