Aki fontos, akik fontosak nekünk

20191121_084321-1.jpg

Boldogságóra foglalkozás (2019. november – társas kapcsolatok ápolása)
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
– Mosolygó Központi Óvoda, Csiribiri Óvoda, Magyarvégesi Óvoda, Nefelejcs Óvoda –
Foglalkozásokat vezeti: Kissné Wagner Mária – intézményvezető

A foglalkozások megtartásának módja
• Intézményünk 4 telephelyén, heti rendszerességgel, naponta 2 boldogovis foglalkozást tartok, nagycsoportos korú gyermekeknek, csoportbontással – maximum 12 főnek.
• A boldogóvodai foglalkozások az óvodai élettől kicsit elkülönülten jelennek meg, nem a csoportok napi tervezéséhez kapcsoltan.

Szervezési feladat:
• Minden alkalommal: a beszélgetés helyszínére vonulás a gyerekekkel, (só-szoba, tornaszoba stb.) ülőhelyek kialakítása a szőnyegen.
• Minden mesélés kezdetekor a gyerekek illatos olajat kapnak a kézfejükre, majd a meseszignál következik – furulyán a magyar népmesék dallama.
• A mesék végén újból a meseszignál következik – furulyaszó – aztán csendesen felállunk, megköszönöm, hogy együtt lehettünk és a gyerekek visszamennek a csoportjukba.)

Fejlesztési lehetőségek:
• A külső énképtől a belső megismerése felé haladás, önismeret megalapozása, ismeretbővítés. A gyermek közvetlen környezetéhez pozitív élmények kapcsolása, a gyermektől indulva egy tágabb világ megismerése. Pozitív érzések alakítása, formálása önmagukhoz és a társakhoz, a környezetünkben élőkhöz: kapcsolatteremtés, együttműködés erősítés, bizalomfejlesztés, bizalomerősítés. Pozitív személyiségjegyek hangsúlyozása saját magunk és társaink szerethetőségének megéreztetése. Kapcsolatteremtő képesség fejlesztés. Kifejezőképesség fejlesztés. Érzelmi intelligencia-fejlesztés: együttérzés, beleérző képesség, felelősségtudat, felelősségvállalás.

November 1. hét

• Napimádás relaxációs játék – a könyvben leírtak szerint végezzük el a feladatot. – A játék végén helyet foglalunk a szőnyegen.
• Játék a hangulatjelekkel Válogatás, majd kiválogatás megadott szempont szerint: Hogyan ébredtél ma? Most hogyan érzed magad? Miért az a képet választottad? Mit szeretnél elmondani? – a gyerekek igényeik és belső állapotuk szerint kapcsolódnak be.
• Barát, barátság szavak jelentésének boncolgatása gondolkodtató kérdések formájában. (Ki tudja, mit jelent a szó: barát? Van-e barátod? Ki/Kik ők? Milyenek a barátok? Hogyan viselkednek? Mit tesznek, amikor együtt vannak? stb.)
• Mese: Tavaszi ébresztő (Bezzeg Andrea) Ráhangolódás a mesehallgatásra: „ismerek egy medvét, akinek nagyon sok barátja volt, ha figyelmesen hallgatod, a jövő héten elmondhatod, megbeszéljük, kik ők. Mondóka a mese előtt: „Gyere velem, vigyáz ránk a napsugár, kerek erdőn a boldogság megtalál.”

November 2. hét

• Játék a hangulatjelekkel – Válogatás, majd kiválogatás megadott szempont szerint: Milyen az arcod, hogy nézel, hogyan érzel, ha meglátod a barátod? Milyen a barátod arca, ha meglát téged? Milyenek vagytok, amikor együtt játszatok? stb. (kinek-kinek motivációja, közlési vágya figyelembe-vételével) – a gyerekek igényeik és belső állapotuk szerint kapcsolódnak be.
• Beszélgetés: az elmúlt heti mese felidézése: milyen állatok szerepeltek a mesében? Milyen barátok voltak, hogyan viselkedtek – irányított szituációs játékok a meséhez kapcsolódva (alszunk a barlangban, végigszalad rajtunk egy kis hangya, megérezzük a méz illatát, észrevesszük a barátainkat…) Milyen érzés volt… a barlangban, hangya-futkosás, a barátok megismerése?
• „Pozitív gyerek vagyok” – kártyapakliból véletlenszerűen húznak a gyerekek, felolvasom, mi van ráírva, majd ráerősítünk arra a tulajdonságra a gyermekben, amit húzott.
• Mese: Olyan rossz nekem egyedül (Kádár Annamária) Ráhangolódás a mesehallgatásra: „ismerünk egy kislányt, akit Lillának neveznek. Ma egy újabb történetet hallhattok róla.”

November 3. hét

• Kitárom a világom, mint egy virág kinyílok… relaxációs játék- a könyvben leírtak szerint.
• Kis barátom, hogy vagy? – kommunikációs játék, a könyvben leírtak szerint.
• Játék a hangulatjelekkel – Kiválogatás megadott szempont szerint: Melyik barátod jut eszedbe a képekről? Miért? – a gyerekek igényeik, hangulatuk, motivációjuk szerint válaszolnak.
• Vizuális tevékenység – „Aki fontos nekem” – mindenki lerajzol valakit/valakiket, akit/akiket szeret. Mesélhetnek róla.
• Zenehallgatás: Ha boldog vagy mutasd meg mindenkinek – a tevékenység közben többször meghallgatva, hogy a gyermekek „fülébe másszanak” a dallamai.
• Mese: Kinek kellett ez a testvér (Kádár Annamária) A történet a testvérféltékenység feldolgozásában segítheti a gyermekeket)

November 4. hét
• Párkereső játék – Séta közben csak szemkapcsolattal kereshetik a párjukat – tetszés szerint, majd kezüket fogva félreállnak. A játéknak akkor van vége, ha mindenkinek jutott pár.
• Játék a hangulatjelekkel – ma ilyen a kedvem, hangulatom, azért mert…
• „Pozitív gyerek vagyok” – kártyapakliból véletlenszerűen húznak a gyerekek, felolvasom, mi van ráírva, majd ráerősítünk arra a tulajdonságra a gyermekben, amit húzott.
• Mese: Tündérbogyó elbúcsúzik (Kádár Annamária) A mese a búcsúról, elválásról szól, a tárgyvesztés feldolgozásában mutat utat, lehetőségeket csillant fel. Hangsúlyosan: ha valakit a szívedbe zártál, az mindig a tiéd lesz, rajtad múlik, mikor idézed fel azt aki hiányzik, és lehet fáj a szíved, de ha a vele töltött szép pillanatokra gondolsz a torokszorító érzést boldogsággá változtathatod.

Reflexió a havi tevékenységek nyomán
Az októberi képzés után még nagyobb várakozással indultam a havi feladatoknak, teendőknek. A nevelési év elején elkészített hangulatjel-gyűjteményem folyamatosan használatban van, sikertörténet a munkámban. Alig győzöm hallgatni, kinek milyen hangulata, kedve van, hogyan ébredt, miért vidám vagy álmos az arca vagy könnyes a szeme. Volt olyan gyermek, akinek 5 arc volt a kezében, és minden archoz más történet fűződött, például, amikor apa az utolsó szelet sütit is megette. (amit lehet, a gyermekének kellet volna adnia)
Újdonság volt a gyermekek számára a hónapban a „Pozitív gyerek vagyok” – kártyajáték, amelyet úgy használunk, hogy a lefordított kártyalapokból választhattak, majd felolvastam a rajta álló „üzenetet”. Személyiségfejlesztő hatása erőteljes. A gyerekek örömmel és büszkén hallgatják milyen boldog, tehetséges, türelmes, segítőkész, különleges személyiségek. Szívesen szóltak bele pajtásuk „jellemzésébe”, különösen, amikor valami kevésbé igaz állítást hallottak. Esetünkben: „Barátságos vagyok mindenkivel” – a gyerekek harsányan és többen hangot adtak társuk – gyakran ellenkező viselkedéséről – és akkor elbeszélgettünk, hogy ő biztosan próbálkozik, csak nem mindig sikerül neki, és kértem őket, hogy segítsenek neki, hogy sikerüljön. Még egy nagyon meghatározó élményem volt a hónapban a kártyajáték kapcsán. Az egyik kisfiú kihúzta: „kitűzött céljaim könnyedén elérem” – elkezdtem magyarázni, mit jelent a kitűzött cél, és erre azt válaszolta, hogy: „Ő lesz az első gyerek a holdon!” – csak gratulálni tudtam ehhez a célkitűzéshez és sok sikert kívánni 
A vizuális tevékenység, – mint lehetséges feltöltendő feladat címe – „Aki fontos nekem” – mindenki lerajzol valakit/valakiket, akit/akiket szeret és mesélhetnek róla.
Egy olyan képet szerkesztettem a gyermekek számára, amelyen azok a hangulatjelek szerepeltek, amikor az volt a kérésem, hogy mutasd meg nekünk: Milyen az arcod, hogyan nézel, hogyan érzel, ha meglátod a barátod? Az arcok között pedig egy felhőcskébe berajzolhatták, ki/kik számukra, aki/akik fontosak. Örömmel látták a hangulatjeleket lapjukon és boldogan teljesítették kérésem, melyet a szebbnél szebb munkák is bizonyítanak, sőt a foglalkozások keretei minden esetben túllépték az eddig megszokott 30 perces keretet. Az egyik óvodában az őszi projektzárón láttam ismét a gyerekek munkáit könyvecskébe összefűzve.
A hónap témája ismét sokat adott mind a gyerekeknek mind a nevelőknek és a barátoknak, szülőknek is, amikor a kép címe alatt meglátták magukat  hiszen apa, anya és a testvérek szinte minden gyermek lapján megjelentek, nagy boldogságomra az egyik rajzon még én is ott voltam  Jobb velünk a világ! 

Látható eredmények a Boldogságórai foglalkozások hatására:
• A gyerekek jobban felfigyelnek érzéseikre, azokat egyre pontosabban észlelik, érzékelik, azokat, tudatosabban gondolkodnak magukról, önbizalmuk fejlődik, erősödik.
• Megtanulnak tartósabban figyelni másokra, várni és kivárni. Figyelmük tartósabb, megtarthatóbb, fenntarthatóbb.
• Az érzelmi intelligencia-fejlesztő mesék hallgatásának hangulata leírhatatlan, hatása bizonyára mélyreható. Továbbá segít a gyermekeknek érzelmeiket kifejezni, megérteni, azokat szabályozni.

További várható eredmények:
• Képesek lesznek fokozottabban kontrollálni viselkedésüket, fejlődik rugalmas-alkalmazkodó képességük, egyre megbízhatóbbakká válnak.
• Társas készségeikben formálódik a konfliktusok kezelése, egyre együttműködőbekké válnak és próbálnak, majd tudnak csapatban dolgozni.
• Empatikusabbá válnak és motiváltabbá a teljesítményekre.

Képek