A tudomány vívmányai

tudomány.jpg

Szeptember 24-én került sor a boldogságóra megtartására.
A tanóra során feldolgoztuk különböző munkaformákban a „hála gyakorlása”
témakört.
Különös hangsúlyt helyeztünk a tudomány vívmányai c. montázsunk elkészítésére.
A montázs elkészítése csoportmunkában zajlott. Minden csoportnak különböző
feladat voltak.
Az óra jó hangulatban telt.

Képek