A középkori lovagság

IMG_20210608_105204.jpg

A középkori lovagi társadalom kialakulásáról, a lovagi erényekről, a férfi és nő (úr-szolga) sajátos viszonyáról volt szó az órán. A lovagoknak meg kellett hódítani a kiválasztott férjes asszonyt. A „lovag” éppen dicsőíti úrnőjét. A lányok kifejezetten élvezték fölérendeltségüket.

Képek