A hálás tanulság

A hálás tanulság

Egyszer volt, hol nem volt, ott ahol a kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy királyság. Ott egy nagyon jó király uralkodott. Ennek a királynak volt egy fia, aki nagyon nagyképű volt, és folyton a pénzre, meg önmagára tudott gondolni és arra, hogy az övé legyen az egész királyság, illetve, hogy majd őt szolgálja mindenki.
Ezt a király apja észrevette és móresre akarta tanítani fiát. Épp ezért azt gondolta ki, hogy elküldi fiát egy erdőbe, hogy ott éljen túl 3 napot. A királyfi el is indult. Ment mendegélt az erdőbe. Beesteledett. Mivel nem tudott házat építeni egy nagy tölgyfa alatt aludt. És másnap arra ébredt, hogy nem a jó meleg ágyban fekszik, hanem a latyakos földben. Már itt gondolkodóba esett.
Eközben a palotában a király kihirdette, hogy helyettest keres, akinek a jutalma 3 aranytallér. Jöttek is az öregek. Az utolsó próbálkozó tetszett a királynak a legjobban. Megkérte az öreget, hogy cseréljenek ruhát, és keresse meg a fiát. Addig a király lovas katonáival kiment az erdőbe és csináltak egy kunyhót. Majd megparancsolta az öregnek, hogy vigye el a fiát ebbe a kunyhóba.
Az öregember meg is találta a fiút. És ezt mondja: – Ki maga? Sose láttam még itt.
Erre a királyfi ezt válaszolja: – Hogy merészelsz így beszélni velem? Én biza a király fia vagyok!
Az öregember gúnyosan ezt mondja: – Elnézést hercegem. Nem akartam megsérteni önt. Nem jönne át hozzám pár napra?
– Rendben átmegyek- válaszolta a fiú. De azt ne feledd, van nekem egy palotám, kényelmes ágyam, úgyhogy ha nem az történik amit én akarok, fejedet vétetem.
– Ne feledd fiam, ez egy erdő. Hogy lenne már kényelmes.
– Ebben igazad van öreg!
Elindultak a kunyhó felé.
Közben a palotában a király visszatért a kunyhóépítésből, és ideges, hogy mi történik a fiával. Aludni sem bírt, mert attól félt, hogy túl szigorú lesz az öregember, hogy túljátsza a szerepét.
Mindeközben a kunyhóban azt mondja az öregember:- Csak akkor maradhatsz itt fiú, ha hozol nekem ételt és meg is főzöd!
A herceg mit tehetett mit nem, megegyezett az öregemberrel. És már nem is volt nagyképű. Megcsinálta mait kellett.
A király lovasokat küldött a fiáért, amikor azok hazahozták a király megkérdezte:
– Megtanultad-e a leckét
A fiú azt válaszolta: – Igen apám, megtanultam, és ezért nagyon hálás vagyok neked, meg az öregembernek, aki segített ebben. Bár nehéz volt.
A király pedig hálája jeléül megajándékozta az öregembert a 3 aranytallérral, s köszönetével.
A nehéz lecke megtanulása nagy hálával lehet teli.

Képek